IMG_4128

Pútnická sobota vo Vysokej nad Uhom 15.12.2018

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 15.12.2018 vo Vysokej nad Uhom.

Program:
15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova
16.00 – Krížová cesta za rodiny – budú viesť veriaci z farnosti Remetské Hámre s pánom farárom Viliamom Rečičárom
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Vedie ružencové bratstvo z farnosti Úbrež aj s pánom farárom Radoslavom Krenickým.
18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD. vicepostulátor procesu blahorečenia Anny Kolesárovej.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.
Hudobne bude svätú omšu a adoráciu doprevádzať detský zbor z farnosti Jarovnice.
V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky, atď.) a bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci. V januári bude 19.1.2019.

Comments are closed.