Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12.2018 bola slávnostne inštalovaná relikvia bl. Anny Kolesárovej vo farskom kostole a dieceznej svätyni v kostole sv. Vojtecha v Gaboltove.
Sv. omšú celebroval Vdp. Marek Ondrej, postulátor procesu blahorečenia. Vo svojej homílii priblížil život bl. Anny podľa vzoru Panny Márie, ako poslovia "radostnej zvesti", povzbudil k obnoveniu "sebaúcty" a úcty k iným. Vdačnosť a radosť za dar relikvie vyjadrila celá farnosť, aj formou prinesenia obetných darov birmovancami, ktorí boli v ľudových krojoch. Slávnosti predchádzala uchovná príprava vo forme deviatnika a litánii k bl. Anne pri sv. omšiach.