SLZA RADOSTI

SPINKÁ

SILA ČISTEJ LÁSKY

DOTYK RADOSTI

ROMÁNOVÝ ŽIVOTOPIS ANKY KOLESÁROVEJ

Z PRAMEŇA MÚDROSTI

PERLY NÁDEJE


SLZA RADOSTI (CHOREOGRAFIA)

Umelecké stvárnenie Ankinho života

Krátko po zrode Púte radosti vzniklo aj prvé umelecké dielo venované Anke Kolesárovej – choreografia Slza radosti, ktorá mala premiéru na Druhej púti radosti (r.1999) a získala viacero ocenení na rôznych súťažiach. Za desať rokov sa realizovalo presne sto predstavení po celom Slovensku aj v zahraničí. Študenti – ochotnícki herci sa spojili so študentmi herectva a týmito vystúpeniami šírili posolstvo medzi mnohými ľuďmi dobrovoľne bez nároku na odmenu. Zostali im nielen zážitky zo spoločnej práce, ale aj spomienky na nezabudnuteľné chvíle na turné. Každé vystúpenie bolo originálne, jedinečné. Ale radšej dajme slovo Petrovi Weincillerovi, režisérovi a autorovi choreografie.

„V scénickej kompozícii Slza radosti sme sa snažili zachytiť viacero rovín. Naším cieľom nebolo zobraziť životnú púť konkrétnej postavy (aj keď do deja vstupujú konkrétne reálie) – skôr sme sa snažili cez jej príbeh tlmočiť myšlienku, posolstvo, ktoré tento príbeh v sebe nesie. Dobro a zlo, čistota a špina, svetlo a tma. Aby mohlo vzniknúť dramatické dielko, musí obsahovať konflikt, kontrast, vnútorné napätie. Táto téma toto napätie prináša, neustále do seba naráža, až napokon tragicky vyvrcholí. Neostáva však len v rovine tragickosti, pretože odkazuje na finále, ktoré nie je prehrou, ale víťazstvom.SPINKÁ (PIESEŇ)SILA ČISTEJ LÁSKY (KNIHA)

Rok vydania 2004, autorom je Bartolomej Gábor, postulátor procesu blahorečenia Anny Kolesárovej, v knihe zachytáva  dôvody, ktoré sa prihovárajú pre otvorenie procesu blahorečenia, prvé svedectvá účastníkov stretnutí vo Vysokej nad Uhom a fotodokumentáciu z prvých pútí radosti. 
obalka_sila_cistej_lasky


DOTYK RADOSTI (KNIHA)

Rok vydania 2009 pri príležitosti 10. výročia vzniku púti radosti vo Vysokej nad Uhom. Je to kniha, ktorú písali mladí, je zbierkou cca 80 svedectiev mladých ľudí, ktorých oslovil príbeh Anny Kolesárovej. Kniha má štyri kapitoly ako štyri charizmy, ktoré spontánne sa objavili počas prvých desiatich rokov aktivít v rodisku Anny Kolesárovej (Anna, Púte, Domček, Dobrovoľníctvo). 
obalka_dotyk_radosti


ROMÁNOVÝ ŽIVOTOPIS ANKY KOLESÁROVEJ (KNIHA)

Rok vydania 2017, od autorky Magdalény Rusiňákovej. Autorka navštívila počas jedného víkendu skôr narodených vo Vysokej nad Uhom a povypytovala sa ich na život počas vojny, na tunajšie zvyky i na príbeh Anky ako ho vnímajú jej rodáci. Podarilo sa jej napísať pútavý románový životopis, ktorý čitateľa vtiahne do Ankinho rodinného prostredia a vykreslí mu lepšiu predstavu o to, čo sa počas jej 16. rokov života odohralo. 
Kniha_Anka_Kolesarova


DIECÉZNA FÁZA PROCESU BLAHOREČENIA (KNIHA)

Autor Bartolomej Gábor, 2005. Kniha pojednáva o otvorení procesu skúmania svätosti života Božej služobnice Anny Kolesárovej. Útla knižočka na 45 stranách popisuje ako by mala prebiehať kauza, aké sú úradné osoby diecézneho skúmania, ich úlohy a dôvody ktoré svedčia v prospech začatia procesu blahorečenia Anny Kolesárovej. V závere sú prílohy dokumentov a zopár fotografií. 


Z PRAMEŇA MÚDROSTI (DARČEKOVÁ KNIŽOČKA)

Rok vydania 2010 obsahuje fotografie z pútí do rodiska Anky Kolesárovej a výber myšlienok z kroník mladých účastníkov pútí. Na obálke knižočky je odfotená vitráž kaplnky Božej múdrosti v Domčeku. Túto darčekovú knižočku dostávajú mladí, ktorí absolvovali viacdňovú duchovnú obnovu v Domčeku a v záver knižočky je priestor na napísanie myšlienok, ktoré ich na mieste Ankinho príbehu oslovili. 

Z pramena mudrostiWeb-1


PERLY NÁDEJE (CD SVEDECTIEV)

Sú to zvukové záznamy 86 svedectiev mladých, ktoré odzneli na pútiach radosti, kde sa mladí delia s tým ako vstúpil Boh do ich života cez príbeh Anky Kolesárovej i cez svedectvo života iných. 

Obsah CD Perly nádeje:

 1. úvod do svedectiev (3)
 2. ako Boh koná v živote  (28)
 3. o čistote (7)
 4. o sebaprijatí (2)
 5. o stretnutí s Bohom (3)
 6. o vzťahu k rodičom (3)
 7. oslobodenie zo závislosti (5)
 8. sila modlitby (3)
 9. svedomie (1)
 10. sviatosť zmierenia (1)
 11. alkohol (1)
 12. veštenie a okultizmus (1)
 13. vzťah k Bohu (6)
 14. o stretnutí so Sv. otcom (3)
 15. Vysoká a Anka (13)

        BONUSY (6)

perla nadeje predna(2)