Zalige Anna Kolesárová, de martelares van kuisheid De relikwie van zalige Anna Kolesárová

Zalige Anna, u die door de kracht van de Helige Geest,
de zuiverheid van lichaam en ziel doorschouwde
als een parel, die kostbaarder voor u was dan uw eigen leven.
Vraag ook voor mij om Gods hulp en vooral de volgende genade(n)...

Help mij om voor de wereld te kunnen getuigen
van de innerlijke schoonheid van de mens die met God leeft
en om met u te delen in de overwinning van Christus. Amen.

Nihil obstat: Mons. Peter Holec
Imprimatur Mons. Bernard Bober, aartsbisschop - metropoliet Košice, 13 juli 2018, ABÚ
nr.prot. 909/18

Biografisch profiel van de zalige Anna Kolesárová

Anna Kolesárová werd geboren op 14 juli 1928 in Vysoká nad Uhom. Zij is gedoopt in de parochiekerk van St. Johannes de Doper in Pavlovce nad Uhom. Toen ze dertien was, stierf haar moeder. Na de dood van haar moeder nam ze al haar taken op zich, die ze gewetensvol vervulde. Ze bleef in het ouderlijk huis wonen met haar vader en oudere broer. Op 14 mei 1938 ontving ze het Sacrament van het Vormsel en kort daarvoor deed ze haar Eerste Heilige Communie. Anna ging regelmatig naar de kerk en naar de devoties van de kerk en ontving er de sacramenten. Ze bad graag de Heilige Rozenkrans.

De Tweede Wereldoorlog heeft het leven van dit meisje ernstig beroerd. Op woensdagavond 22 november 1944 trokken troepen van het Rode Leger door hun dorp. Tijdens een rondleiding door de huizen geraakte een ​​dronken Sovjet’ soldaat de kelder onder de keuken binnen, waar de zestienjarige Anna zich met haar familie en andere mensen verstopte. De vader vroeg zijn dochter om iets te eten voor de soldaat te maken, maar deze begon het jonge meisje lastig te vallen en drong er bij haar op aan om zich aan hem te onderwerpen. Ondanks de dreigementen om haar neer te schieten, weigerde ze en koos ze ervoor liever te sterven. Ze maakte zich los uit zijn handen en rende terug naar de kelder. De boze soldaat haastte zich achter haar aan, richtte zijn wapen op haar en sommeerde haar om afscheid te nemen van haar vader. Meteen daarna voerde hij zijn dreigement uit voor de ogen van haar vader en loste twee schoten. Anna stierf terwijl ze de namen Jezus, Maria en Jozef uitriep.

Vanwege de aanhoudende gevechten in het dorp werd ze de volgende dag laat in de avond in het geheim zonder priester begraven. De begrafenisceremonie werd later op 29 november 1944 uitgevoerd door de toenmalige pastoor Anton Lukáč. Na een kerkelijke begrafenis schreef hij een aantekening in het dodenregister: hostia sanctae castitatis (offer van de heilige kuisheid). Hij schreef in de parochiekroniek in Pavlovce nad Uhom, dat ze op het moment waarop ze moedig en zonder aarzeling haar eerbaarheid verdedigde, de Eucharistische Christus haar sterkte, omdat ze kort daarvoor had gebiecht en de Heilige Communie had ontvangen.

GEBED VOOR HEILIGVERKLARING VAN ZALIGE ANNA KOLESÁROVÁ

Hemelse Vader, Anna Kolesárová gaf, als martelares van kuisheid, getuigenis van de rijkdom van de innerlijke schoonheid van ieder mens. Zij is een aanmoediging voor jongeren en gezinnen bij het vormen van oprechte en pure relaties. Wij vragen U op haar voorspraak, verhoor deze gebeden (vermeld nu uw eigen verzoek ...)  en geef, dat wij haar mogen vereren op het altaar der heiligen. Door Christus, onze Heer. Amen.

Gelieve verhoorde gebeden door te geven op het adres:
Aartsbisdom Košice
Secretariaat van de zaligverklaring van Anna Kolesárová
Hlavná 28
041 83 Košice
Nihil obstat: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, aartsbisschop - metropoliet Košice, 21 maart 2018,
ABÚ nr.prot. 320/18