Blahorečenie Anny Kolesárovej je udalosťou mimoriadneho významu nielen pre našu arcidiecézu, ale aj pre celé Slovensko.  Aby sme ho mohli zodpovedne pripraviť, potrebujeme vašu pomoc.

Pomôcť nám môžete buď modlitbovou podporou, propagáciou, zapojením sa do dobrovoľníctva (priebežne budeme dopĺňať informácie) alebo šírením Ankinho príbehu, či prispieť na účet pre blahorečenie:

SK50 0200 0000 0039 4017 1057