ulozenie-relikviara-pozvanka-program-3

Ďakovná slávnosť vo Vysokej nad Uhom spojená s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej

Ďakovná slávnosť vo Vysokej nad Uhom spojená s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita bude v nedeľu 30. septembra 2018 o 10:00 h. vo Vysokej nad Uhom.

Slávnostnej svätej omši bude predchádzať modlitba rozjímavého posvätného ruženca od 9:00 h..

Celý program slávnosti dňa 30. septembra 2018 a tiež s tým spojenej vigílie 29. septembra 2018 nájdete na tejto stránke v časti „Ďakovná slávnosť“ alebo na fb profile Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty.

PROSÍME VÁS, ABY STE SA ZAREGISTROVALI. UĽAHČÍ NÁM TO ORGANIZÁCIU SLÁVNOSTI.

Prihlasovanie je možné cez prihlasovací formulár TU

Kňazov, prosíme, aby potvrdili svoju účasť na email: pavlovce.farnost@gmail.com

Prihlasovanie ukončíme 23. septembra 2018.

Viac informácií ohľadom tejto slávnosti získate na tel.č.: 0918 942 205 alebo na emailovej adrese: pavlovce.farnost@gmail.com

 

Súčasťou sobotňajšieho programu bude okrem vigílie a s tým spojeného programu tiež bežecká štafeta a pešia púť.

 

Bežecká štafeta Košice -Vysoká nad Uhom, 29.septembra 2018, dĺžka trasy cca 90 km.

Poď a zúčastni sa štafetového behu s relikviou Anky do Vysokej nad Uhom deň pred ďakovnou slávnosťou s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 30. septembra 2018 a obetuj svoj beh za život. Ak dokážeš odbehnúť 5 km prípadne ďalších 5 km, tak sa pridaj a bež s nami.

Štart : 07.00 h. Dóm sv. Alžbety – Košice, Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čelovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Pavlovce nad Uhom,

Cieľ: Vysoká nad Uhom – Pastoračné centrum Anny Kolesárovej – Domček

Večer 18.00 h. sv. omša pri kostole vo Vysokej nad Uhom

Záujemcovia, ktorí sa chcú pridať, získajú bližšie informácie o štafetovom behu na tel.č.: 0904 617 792 alebo emaili: hornakmarti1313@gmail.com

Sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva Vás pozývajú na „Pešiu púť s Božím milosrdenstvom k čistému srdcu“ na trase Nižný Hrušov – Vysoká nad Uhom v sobotu 29. septembra 2018.

Púť je príležitosťou ako vyprosovať a priniesť obetu za všetkých zranených hriechom, aj za tých, ktorí túžia po čistom srdci.

Záujemcovia o púť sa môžu pridať počas akejkoľvek zastávky na uvedenej trase.

Počas púte bude k dispozícii sprievodné vozidlo.

Svoju účasť je potrebné potvrdiť telefonicky na tel. č.: 0907 464 479 alebo emailom na: sr.jana@milosrdenstvo.sk do 27.09. 2018.

Comments are closed.