Slávnostné uloženie relikviára vykonal otec arcibiskup Mons. Bernard Bober dňa 30. septembra 2018. Relikviár je vyrobený zo striebra a má tvar srdca. Autor Marek Husovský sa nechal inšpirovať evanjeliom o vzácnej perle, preto je v strede sklenená perla vo vnútri ktorej sú uložené relikvie blahoslavenej Anky. Horná časť vyjadruje Ankino utrpenie, dolná časť zaoblenie jej obety Božou láskou. Okolo perly je venček - symbol nevinnosti s troma sedmokráskami, ktoré znázorňujú krásu mladosti a túžbu po láske. Do ich stredu sú vsadené tri zrnká z Ankinho ruženca, ktoré sa našli pri exhumácii. Symbolizuje to modlitbu troch Zdravasov - za múdrosť, za čistotu a za živú vieru. Sedmokrásky majú spolu 53 lupienkov, toľko je Zdravasov v ruženci. Relikviár je vsadený do kameňa, čo predstavuje ulitu pre túto vzácnu perlu. Ulita je ako náš nebeský domov, z ktorého sme vzišli a ku ktorému v túžbe po ňom kráčame.