Nedeľa 12. mája bola mimoriadny deň pre farnosť v Lotyšskom meste Plavinas. Svätú omšu celebroval arcibiskup - metropolita Rigy Zbignevs Stankevičs, ktorý vizitoval farnosť. Na začiatku sv. omše veriaci so svojim kňazom zavŕšili 9-dňovú novénu blahoslavenej Anky Kolesárovej, panne a mučenici a v závere arcibiskup posvätil jej nový obraz na pravom bočnom oltári farského kostola.

13. marca tohto roku Košický arcibiskup - metropolita Bernard Bober venoval relikviu bl. Anny Kolesárovej farnosti Nanebovstúpenia Pána v Plavinas. Túto relikviu si veriaci v závere omše uctili bozkom a kňaz pôsobiaci v tejto farnosti Peter Aľušik ju uložil na jej oltár. Relikvia zostane v tejto farnosti natrvalo ako mimoriadné duchovné bohatstvo a každý, kto prichádza do tohto kostola, vždy bude môcť sa pri jej oltári pomodliť a zveriť blahoslavenej Anke svoje prosby.