Kostol u Františkánov. Relikviu 1.stupňa bl.Anny odovzdal bratislavským františkánom 13. marca 2019  Mgr. Pavol Hudák, aktor kauzy bl. Anny a rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej.