Na slávnosť výročia posvätenia farského kostola Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči 13. októbra 2019, bola slávnostne inštalovaná relikvia bl. Anny Kolesárovej do kaplnky Božieho Milosrdenstva, ktorá sa nachádza v zadnej časti nášho chrámu. Slávnostným kazateľom a celebrantom svätej omše bol D.p. Tomáš Tupta vicerektor Domčeka Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Relikviu si farníci zo Slovenskej Ľupče boli osobitne prevziať 25. mája 2019 vo Vysokej nad Uhom spolu so svojim duchovným otcom. Svätú omšu pri ktorej nám bola relikvia odovzdaná celebroval v miestnom kostole Sedembolestnej Panny Márie Dp Pavol Hudák spolu s našim pána dekanom Dp.Petrom Ivaničom.

V závere svätej omše nasledoval obrad odovzdania relikvie a uctenia si hlavného relikviára Anky Kolesárovej. Po skončení sme spoločne presunuli na miestny cintorín k hrobu Anky, kde sme položili kyticu kvetov a pomodlili sme sa tri- Zdravasy.
Ďakujeme Bohu za dar Ankinho svedectva a veríme, že tu medzi nami sa stane tou, ktorá nám bude vyprosovať potrebné milosti a silu a to nielen pre mladých, ale pre všetkých ktorí budú prichádzať do našej kaplnky a s dôverou sa na ňu budú obracať so svojimi prosbami.
bl. Anna Kolesárová - oroduj za nás