IMG_0534

Slávnosť uloženia relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a rozvoj pútnického miesta

Po blahorečení Anny Kolesárovej prichádza veľká radosť zo spätných väzieb účastníkov, ktorí boli na štadióne a rozprávajú nadšene o tom, akú milosť radosti a lásky tam zažili, pripomenul v našom dnešnom rozhovore Pavol Hudák . Listy často obsahujú aj svedectvá, ako v ich rodine zanechali staré časy zlé vzťahy či závislosti, pretože príbeh Anny Kolesárovej im rozpráva o hodnote človeka a kráse nevinnosti a konečne našli odvahu riešiť veci, vďaka ktorým sa po rokoch oslobodzujú z nečistých vzťahov. Anna Kolesárová mala šestnásť rokov, je to obdobie, kedy dnešní mladí prežívajú krízu morálnych hodnôt, krízu viery, kedy idú do sveta rozhliadnuť sa po hodnotách, po láske, čím sa Anna stáva blízkou každému mladému človeku, ktorý prechádza týmto obdobím. Je nádejou, aj keď ešte nebola sformovaná v povolaní, ale všetko v sebe nosila. Mladosť je príťažlivá, a preto mladí ľudia, ktorí túžia po kráse, túžia po úspechu, po láske, môžu v nej nájsť zaľúbenie. Pútnické centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej je miestom čerpania milostí. Pre širokú verejnosť to budú najmä nedeľné liturgické slávenia, možnosť zažiť to miesto a prežiť čas v modlitbe a tichu. Spoločenstvá a farnosti sa už prihlasujú s požiadavkou vlastných pútí, ktoré sa uskutočnia mimo organizovaných každomesačných modlitbových stretnutí.

 

Podrobný program ďakovnej slávnosti 29.-30.septembra vo Vysokej nad Uhom:

 

Sobota – 29.9.2018

7.00 – Štart štafetového behu pri  Katedrále sv. Alžbety v Košiciach

16.45 – Privítanie štafety S Ankou za život vo Vysokej  nad Uhom

17.15 – Modlitba posvätného ruženca 

18.00 – Svätá omša s Mons. Marekom Forgáčom,  košickým pomocným biskupom,

účinkuje spoločenstvo mladých Gorazd z Rímskokatolíckej farnosti Sťatia sv. Jána

Krstiteľa v Humennom

19.00  – Divadelné predstavenie mladých z Jarovníc o Anke

19.30 – Večer svedectiev s autorom relikviára Marekom Husovským a hercami filmu o Anke

20.30 – Moderovaná adorácia

 

Nedeľa – 30.9.2018

9.00 – Modlitba posvätného ruženca, účinkuje  zbor z Pavloviec nad Uhom

10.00 – Svätá omša spojená s uložením relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej,

hlavný celebrant košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober, 

  účinkuje  Spojený mládežnícky zbor z Rímskokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža

v Snine spoločne s priateľmi

Po svätej omši je možnosť uctenia si relikviára bl. Anky , doprevádza: Schola cantorum Cassoviensis z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského  v Košiciach

Zakončenie: korunka Božieho milosrdenstva

 

Pozostatky tela Anny Kolesárovej sú uložené v dvoch relikviároch. Prvý sa nachádza v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Uložili ho tam po slávnosti blahorečenia. Hlavný, ktorý využili na hlavnej slávnosti spojenej s blahorečením v Košiciach, bude uložený vo Vysokej nad Uhom. Má tvar srdca, ktoré symbolizuje obetu a lásku. Je vyrobený zo striebra a má priemer približne pol metra. Jeho autorom je šperkár Marek Husovský. Srdce má v strede perlu, cez ktorú sa dá pozrieť dovnútra a vidieť ostatky Anny Kolesárovej. Utrpenie mladého dievčaťa znázorňuje horná časť srdca v podobe konárikov, ktoré sa podobajú na Kristovu tŕňovú korunu. Dolná plná časť srdca vyjadruje zaobalenie Ankinho utrpenia Božou láskou. Okolo perly je venček ako symbol čistoty.

V hornej časti venčeka sú tri margarétky, ktoré znázorňujú mladosť a chuť žiť. Do ich stredu sú vsadené ďalšie relikvie – tri zrnká z Ankinho ruženca, ktoré sa navzájom spojené našli v jej hrobe. Je to symbolické – tri modlitby Zdravas Mária sa modlievajú na pútiach vo Vysokej nad Uhom – za múdrosť v povolaní, za čistotu a za živú vieru. Margarétky majú spolu 53 lupienkov – ako je modlitieb Zdravas Mária v ruženci. Relikviár je vsadený do vápenca. Tento kameň znázorňuje ulitu pre perlu. V prípade relikviára, ktorý bude vo Vysokej nad Uhom, sa zvolila čelová kosť – os frontale – lebky Božej služobnice Anny Kolesárovej. Po exhumovaní ostatkov sa usúdilo, že je to najvhodnejšia časť.

Zdroj: Jaroslav Fabián a TK KBS

Comments are closed.