Relikviár je umiestnený v Košickej katedrále  vľavo na bočnom oltári sv. Jozefa. Relikviár dal vyrobiť Páter Pavol Benedik, augustinián - sakristián Pápeža v Ríme a do katedrály ho umiestnil Mons. Bernard Bober počas ďakovnej svätej omše dňa 2. septembra 2018.