kríž

Často kladené otázky

Budete posielať aj bližšie informácie pre tých, ktorí sme sa zaregistrovali, napr. ohľadom dopravy, parkovania a lístky na sedenie na slávnosť blahorečenia? ...