IMG_8159

Keď sa človek stráca

Niet stretnutí bez toho, aby sa otvorila téma o vojne na Ukrajine. Ľútosť zasahuje všetkých s jej nekompromisnosťou a strašnou spúšťou, ktorú za sebou zanech ...

IMG_1350

Oheň zapaľujúci srdcia

Stali sme sa svedkami neuveriteľnej skutočnosti, že tak ako z malej iskry môže vzniknúť veľký požiar, tak z iskrenia vo vzťahoch, keď sa neriešia, môže vznik ...

IMG_6648

Časy sa menia

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej od prvej chvíle po vypuknuti vojny na Ukrajine slúžilo ako miesto prijatia, miesto prvého kontaktu pre matky s deťmi a pr ...

IMG_6564

Kráčajme spolu

Sme povolaní milovaťvšetko to krásne čo Boh stvoril pre nás, chrániť jeden druhého a pomáhať si na ceste Domov. Každý má právo sa narodiť a byť prijatý taký, ...

IMG_6489

Svet detí – svet lásky

Od detí by sme sa mali učiť zmierovaniu. Pohačteria sa, pobijú a o chvíľku sa kamarátia. Vždy je výhodnejšie kamarátiť sa, ako prechovávať voči sebe hnevy. Z ...

IMG_7674

Človek v ohrození

Keď sa naruší hniezdo lásky a začne sa vytrácať teplo z domova, človek sa dostáva do vyhnanstva. Vždy je lepšie utekať za niečim, ako pred niečim. Je nútený ...

IMG_7663

Štedrosť klope na dvere

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom za pomoc, aby sme mohli pomáhať. Celý dnešný deň sme zakúšali štedrosť lásky mnohých. Hneď zrána nás v službe po ...

vlajka_ukrajiny

POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY

Túžba po moci niektorých spôsobuje bezmocnosť mnohých. Vojna na Ukrajine sa nás hlboko dotýka. Domček Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktorý vytváral 22 ...