IMG_5203_2

Premenení láskou

Mnohí mladí ľudia si obľúbili blahoslavenú Anku a prijali ju za svoju priateľku. Už roky jej príbeh formuje srdcia k čistote. Budujú zdravé manželstvá a šťas ...

4VB

4. výročie blahorečenia

Čas spomienok Stalo sa až neuveriteľné, že prešli už 4 roky od slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Zasiahli nás pandémie neistoty a ohrozenia života. Mo ...

IMG_8159

Keď sa človek stráca

Niet stretnutí bez toho, aby sa otvorila téma o vojne na Ukrajine. Ľútosť zasahuje všetkých s jej nekompromisnosťou a strašnou spúšťou, ktorú za sebou zanech ...

IMG_1350

Oheň zapaľujúci srdcia

Stali sme sa svedkami neuveriteľnej skutočnosti, že tak ako z malej iskry môže vzniknúť veľký požiar, tak z iskrenia vo vzťahoch, keď sa neriešia, môže vznik ...

IMG_6648

Časy sa menia

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej od prvej chvíle po vypuknuti vojny na Ukrajine slúžilo ako miesto prijatia, miesto prvého kontaktu pre matky s deťmi a pr ...

IMG_6564

Kráčajme spolu

Sme povolaní milovaťvšetko to krásne čo Boh stvoril pre nás, chrániť jeden druhého a pomáhať si na ceste Domov. Každý má právo sa narodiť a byť prijatý taký, ...