MODLITBA ZA SVÄTOREČENIE BLAHOSLAVENEJ ANNY KOLESÁROVEJ

Nebeský Otče,
blahoslavená Anna Kolesárová
ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo o bohatstve
vnútornej krásy každého človeka
a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby
(teraz prednes svoje prosby...)

a daj, aby sme ju mohli
uctievať na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
Hlavná 28
041 83 Košice

Nihil obstat
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Imprimatur
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 320/18

ŠPIRITUALITA TROCH ZDRAVASOV

1. ZA DAR POVOLANIA A ROZHODOVANIA SA PODĽA BOŽEJ VÔLE.

 V mladosti sa  odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité, vedieť rozlišovať čo je a čo nie je správne a  spoznať svoju cestu v Božom pláne.

2. ZA ČISTOTU.

 Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných . V čistote myšlienok, slov a skutkov je sloboda, radosť, pokoj, viera, nádej a láska

3. ZA VERNOSŤ BOHU A JEHO RADOSTNÉMU POSOLSTVU.

 Mnohokrát prežívame krízy viery.  Viera ja skúšaná rozumom, ktorý žiada dôkazy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.

viac o špiritualite troch zdravasov...


VENČEK BL. ANKY ZA ZNEUŽÍVANÉ DETI

Modlí sa na klasickom ruženci trikrát za sebou. Odporúča sa modliť
o 12:00 hod. kedy bol Pán Ježiš ukrižovaný.

Verím v Boha... Otče náš... Zdravas Mária...

Modlitba:
Blahoslavená Anna Kolesárová, ty chrániš nevinne deti pred zneužívaním a k zraneným privádzaš Ježiša so žiariacimi ranami umučenia. Prosíme, priviň k svojmu čistému srdcu všetky zneužité deti; povzbuď ich a priveď k Ježišovi, aby sa otvorili pre jeho uzdravujúcu lásku. Amen.

Na veľkých zrniečkach sa modlíme:
Nepoškvrnené srdce Panny Márie - prosíme Ťa o pomoc a ochranu pre zneužívané deti.

Na malých zrniečkach sa modlíme:
Ukrižovaný Ježišu, do prameňa rany Tvojho srdca - s láskou ponárame zneužívané deti. 

Záverečná modlitba:
Pane Ježišu, na príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Matky zneužívaných detí, prikry svojou predrahou krvou všetky zneužívané deti; uzdrav ich rany, chráň pred útokmi Zlého a daruj im nový život (porov. Jn 10, 10), lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 
Najsvätejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Nepoškvrnené srdce Panny Márie, oroduj za nás!
Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás! 

Modlitba na úmysel sv. Otca:
Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice 9.3.2020, ABÚ, Prot.č. 233/20

DEVÄŤ DNÍ S ANKOU
NA CESTE K DUCHOVNEJ KRÁSE

Jozef Luscoň SDB

 

Dopraj si radosť

Deviatnik je pobožnosť, ktorá sa volá aj novéna. Je to z talianskeho slova „nove“, čo znamená deväť. Pán Ježiš bol tiež toho názoru, že sa ju treba modliť – prikázal svojim apoštolom, aby deväť dní očakávali príchod Ducha Svätého. Nie so založenými rukami, ale s modlitbou. Novénou vlastne deväť dní klopeme na nebeskú bránu, aby nás tam „počuli“ a vyslyšali naše prosby. A Pán nás istotne vždy počuje a odpovie takto: „Áno, dám ti to“. Alebo: „Vydrž, ešte nie!“ Ba dokonca: „Dám ti niečo lepšie.“

Deviatnik k blahoslavenej Anke Kolesárovej môže byť prežívaný trochu mimoriadne. Pozýva zaľúbiť sa do svätice a stráviť s ňou deväť dní. Koho by nepotešilo stráviť čas v blízkosti švitoriacej dievčiny, ktorá žiari životom, radosťou, jemnosťou a dobrotou? Má v oku iskru a jej svätému šarmu sa nedá ujsť... Vonia nebom a uchvacuje nevídanou čistotou.

Slová novény ponúkajú zamyslieť sa, čo tu má zmysel, ako sa dotknúť krásy, ako nechať zaliať svoju dušu pokojom. Úvahy na jednotlivé dni sú len inšpiráciou a nastoľujú otázky: „Odkiaľ to tá Anka má? A nemôžem to mať aj ja? Prečo tiež nebyť svätý a krásny?“ Odpovede nech sa ti „váľkajú“ v mysli celý deň.

Štruktúru deviatnika rýchlo pochopíš... Navrhujem každý deň pridať ešte 3 x Zdravas Mária a Otče náš na úmysel Svätého otca. Úžasne by bolo, keby si si vykonal v tomto čase aj dobrú svätú spoveď. Nezabudni si vzbudiť odpor k hriechu – trebárs jej heslom: „Radšej zomrieť ako zhrešiť.“ A čo s tým úmyslom?

Anka sa „javí“ ako veľká odborníčka na vytváranie dobrých vzťahov. Istotne pomáha získať a udržať si čistotu. Už bola aj za sobášom niektorých mladých ľudí... Možno pomôže v tejto veci aj tebe. Je aj sprostredkovateľka vnímania krásy a dobra. Nuž a aj radosť pri srdci by sa zišla a ona vie, ako na to... To som len našepkal niekoľko jej preferovaných oblastí. O iných sa presvedč sám. A ešte niečo. K Anke si môžeme „dovoliť“ trochu viac... Je totiž naša a vie, čo môže trápiť dnešného človeka. Vydrž teda v modlitbe a povedz jej: „Anka, nezbavíš sa ma!“.

Takže ti prajem deväť dní v jej prítomnosti, deväť dní čistoty a radosti. Okúp sa v jej dobrote a kráse... Dovoľ jej, nech ti pohladí dušu. Po deviatich dňoch očisty to ty i tvoji drahí istotne zbadajú. Lebo z teba vyprýšti rýdza, čistá, Božia láska. A o to ide.

Z úprimného srdca ti to želám.

Jozef Luscoň.

Anka Kolesárová, šťastné dieťa Svätej rodiny

Úvod: Pred nami sa z dejín vynára krásne mladé dievča. Jej nežnú tvár zdobí šarmantný úsmev, iskrivé oči, nádherné do vrkoča zapletené vlasy… Je to Anka Kolesárová, odvážna dievčina, mučeníčka čistoty, a chce nám niečo odkázať. O čo ide? Akoby sme ju počuli: „O slobodu čisto milovať vás nikto nemôže obrať. Vaša sloboda je osadená hlboko vo vašom srdci. Len vy ňou disponujete. A chcete mať úžasné zážitky? Žite čisto, žite s Bohom. Oplatí sa to!“


Prvý deň: Okúpať sa v rodinnom šťastí

Z rodiny Kolesárovcov sa neraz ozýval smiech a radostný výskot. Rodičia i deti sa často spolu rozprávali, hrali sa a boli šťastní. Ako to dosiahli? Jednoducho. Boli to dobrí ľudia a držali sa návodu zo Svätého písma. Odpúšťali si a splácali lásku láskou. Nikto nepestoval sebectvo, ale dal do spoločného to najlepšie, čo bolo v ňom. Tak u nich vzniklo Božie kráľovstvo, kde Bohom je Otec, Kráľom je priateľ Ježiš, Kráľovnou Panna Mária. Navzájom boli ponorení v láske Ducha Svätého. Niečo z neba bolo medzi nimi a k opravdivému šťastiu viac netreba. Anka nasávala túto radostnú atmosféru a to ju poznačilo na celý život. Z jej duše prýštila radosť ako kvapky vody z fontány. Vyrastala ako kvietok zasadený do dobrej zeme, ktorý kropila láska.

Modlitba: Nebeský Otče, daj, aby sme pochopili, že po zničení raja chceš mať malý raj v našich rodinách. Tu privádzaš nové deti, tu je prameň šťastných ľudí. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Anky vnášali do rodín pokoj, radosť a lásku.

Predsavzatie: Skúsiť urobiť zo svojej rodiny oázu pokoja a radosti.


Druhý deň: Mať dve krídla a letieť nimi do nebies

Človek, aby mohol letieť do neba, potrebuje dve krídla. Prirodzené a nadprirodzené. Potrebuje ľudské i božské čnosti. V Anke sa stretli jej dobré vlastnosti s úprimnou nábožnosťou. A vynieslo ju to k nebesiam, odkiaľ čerpala dobrotu. Povzbudenie našla aj v rodine – často sa spolu modlili, chodili do kostola, pravidelne pristupovali k sviatostiam… Cez tieto úkony prichádzal k nim Ježiš a oni cítili, že je medzi nimi. Keď Anka pristúpila k prvému svätému prijímaniu, veľmi precítila, ako ju Boh má rád. Na túto lásku odpovedala odvážnym predsavzatím: „Radšej smrť ako hriech!“ Pochopila, že hriech narušuje krásu, v ktorej žije, a preto ho nikdy nechcela pustiť do duše.

Modlitba: Pane Ježišu, hriechom sa vnáša zlo medzi ľudí. Prosíme ťa, daj nám silu urobiť pevné rozhodnutie – nehrešiť. A na príhovor Anky nám daj zacítiť, ako veľmi nás miluješ, lebo len potom nastane naše pravé obrátenie.

Predsavzatie: Zamyslieť sa nad Ankiným heslom: „Radšej smrť ako hriech!“


Tretí deň: Bolesť zaliata láskou

Pohodu v Ankinej duši narušila smrť milovanej mamky. V trinástich rokoch sa ocitla bez milovanej osoby, no Pán ju nenechal v trvalom zármutku. Pomohla jej posila – sviatosť birmovania, ku ktorej pristúpila krátko nato. Duch Svätý jej priniesol hlbšie chápanie vecí i silu zaliať bolesť láskou. Anka pochopila, že smrť je prechod do iného sveta a že máme byť pripravení na toto bezprostredné stretnutie s nebeským Otcom. Z povzbudenia duchovného otca sa dozvedela, že každý človek na tomto svete má misiu. Anka si uvedomila, že jej poslaním je pomôcť rodine a blížnym. A tak sa rozhodla pre službu iným.

Modlitba: Pane Ježišu, ty si chodil pomedzi ľudí. Zoslal si nám Ducha Svätého, ktorý chodí v nás, v našej mysli. Na orodovanie Anky ťa prosíme, aby sme sa naučili, ako ho počuť, ako s ním žiť a tak splniť svoju misiu tu na zemi.

Predsavzatie: Prehodnotiť, ako žijeme zo svojho birmovania – ako plníme svoju misiu.


Štvrtý deň: Spoločenstvo pomáha rásť

Okolo Kolesárovcov žilo viacero chlapcov a dievčat, ktorí sa večer po práci alebo v nedeľu poobede stretávali a vytvárali živé spoločenstvo mladých ľudí. Radi hrali rôzne hry, spievali pesničky, rozprávali príbehy, rozoberali kázne… A nechýbali ani modlitby a rôzne rozpravy na duchovné témy… Vlastne do ich partie patril aj Pán Ježiš, lebo kde sa dvaja-traja zídu v jeho mene, tam je aj on. Na týchto stretnutiach sa vytvárali srdečné ľudské vzťahy, ktoré im pomáhali duchovne rásť. Ak bol niekto smutný, útecha bola nablízku. Ak sa niekto delil o radosť, tá sa znásobila. Anka bola dušou týchto stretnutí a rada sa s priateľmi delila o svoje zážitky s Bohom.

Modlitba: Pane Ježišu, aké krásne je, keď sú medzi ľuďmi dobré vzťahy, cez ktoré tečú pravé hodnoty. Daj, aby sme pochopili silu dobrého spoločenstva a tak ako Anka nehanbili sa hovoriť o tebe a o zážitkoch s tebou.

Predsavzatie: Skúsiť priniesť do spoločenstva niečo, čo vylepší vzťahy.


Piaty deň: Anka sa učila jasať ako Panna Mária

Kde sa v Anke nabralo toľko krásy, sily, radosti, dobroty? Veriaci v Ankinom kraji mali veľkú úctu k Panne Márii a Anka ju nasávala od detstva. Po smrti mamky sa Panna Mária stala jej druhou Matkou. Anka mala úžasný dar dobrej modlitby a prostredníctvom nej vošla do duchovného spoločenstva s Pannou Máriou. Spolu sa rozprávali, džavotali, tešili sa i smútili… Anka sa od nej učila pokore, nežnosti, jemnosti, vnímaniu krásy… Panna Mária ju ako svoju dcérku previedla obdobím dospievania a bola jej posilou pri zachovaní čistoty… Ba slávny mariánsky hymnus Velebí moja duša Pána sa hodí aj na Anku. Takže tieto dve boli naozaj duchom príbuzné. Skromné – Bohom vyvolené dievčatá –, ktoré pohli svetom.

Modlitba: Panna Mária, ty si sprevádzala Anku od narodenia až do konca života. Prosíme ťa, stoj aj pri nás v rozhodujúcich chvíľach nášho života. Nauč nás jasať v Bohu a robiť to, čo potrebujeme, aby sme dosiahli večný život.

Predsavzatie: Pomodliť sa veľmi účinnú pobožnosť troch Zdravasov.


Šiesty deň: Spiritualita krásy

Ankina dievčenská duša bola mimoriadne citlivá na krásu a lásku. Duchovná čistota a nevinnosť jej umožňovali vidieť svet inak. Vnímala ho v rýdzej, od Boha danej podobe. Anka mala schopnosť vidieť v stvorených veciach stopu dobrotivého Boha a v ľuďoch jeho vznešený obraz. To prebúdzalo v nej radostné nadšenie ľúbiť druhých. Nezištne! Anka milovala prechádzky v prírode a tu objavovala krásu „nalepenú“ na veciach. Dokázala sa zastaviť nad tajomstvami malých vecí, čo v nej prebúdzalo úžas z veľkosti Boha. Krása vtlačená do vecí bola pre ňu fascinujúcim pokrmom pre dušu, palivom pre jej radostný život. Takže s nadšením vzdávala vďaku Bohu za veci, ktoré jej poslal do všedných dní.

Modlitba: Pane Ježišu, daj nám pochopiť, že to, čo človek nepoužíva, v ňom odumiera. Daj nám pochopiť, že ak chceme byť nežní, musíme mať v srdci nežnosť. Ak chceme vidieť mimoriadne veci, musíme byť čistí. Ako Anka.

Predsavzatie: Pokúsiť sa vidieť svet inak – v jeho rýdzej, Božej podobe.


Siedmy deň: Spiritualita dobroty

Anka sa cítila Bohom veľmi milovaná, preto jej srdce horelo láskou a radosťou. Tento stav duše vedela pretaviť do srdečnej dobroty a prejaviť ju navonok. Ako očarujúco pôsobila jej čistá láskavosť! Keď pohladila brata, otca alebo aj iného človeka, každý cítil v tom dotyku čosi ľudské aj božské – svätú dobrotu. A tak mnohí po stretnutí s ňou hovorili, aký dobrý potom musí byť Boh, keď táto osôbka je taká láskavá, nežná? Anka pristupovala k druhým so srdcom na dlani. To bolo na nej fascinujúce. To z nej vyžarovalo. To hrialo a priťahovalo iných. V tom je ukrytý Ankin duch. V srdečnej dobrote bola jej sila. V liturgii svätej omše je zdroj tejto dobroty… Anka ju objavila, preniesla medzi ľudí a tak slávila liturgiu života.

Modlitba: Pane Ježišu, kto sa zapozeral do Ankiných očí, zbadal, že je napojená na pravé hodnoty, ba na teba samého. Prosíme ťa o Ducha Svätého, nech v nás urobí toto prepojenie na teba, aby sme vedeli vniesť túto dobrotu do sveta.

Predsavzatie: Konanie dobra má každý človek nablízku, tak prečo váhať?


Ôsmy deň: Byť svätý znamená byť akurát

V Ankinom živote zohrali veľkú úlohu rodičia, súrodenci, priatelia, kňazi, rehoľné sestry… Od nich Anka získala krásne vzory správania. Bola to jej vysoká škola vytvárania vzťahov. Zistila, že z človeka niečo vyžaruje. Vyviera to z jeho srdca, vytvorí to „ducha“ a ním obohatí alebo znečistí tento svet. Anka vedela vyhodnotiť situáciu, do ktorej vchádzala, a dokázala do nej vniesť krásu, dobrotu… Toto dievča vedelo byť akurát a posunúť udalosti k dobru. A práve tým sa stalo veľkou apoštolkou. Vyžadovalo si to citlivú vnímavosť na život, ktorý ide okolo; mať veľkú odvahu, spolupracovať s Duchom Svätým a nakoniec slúžiť. Áno, Anka svojím duchom a prístupom posúvala život k dobru.

Modlitba: Pane Ježišu, stať sa svätým je ľahké, len treba chcieť. Jedna z ciest je robiť dobro tu a teraz. Je to cesta dobroty, je to cesta svätosti. Prosíme ťa, daj nám na príhovor Anky Kolesárovej odhodlanie pustiť sa do toho.

Predsavzatie: Skúsiť byť svätý, akurát, byť ozdobou každej situácie!


Deviaty deň: Jej svet zostal nedotknutý

Anka z rôznych situácií pochopila, že je aj iný svet než ten, čo sa „bežne“ vidí. Mala ho v srdci a rozhodla sa, že si ho ukradnúť nedá. O aký svet išlo? Ankin svet bol čistý, láskavý, bolo v ňom plno krásnych vecí, dalo sa v ňom spievať bez pocitu viny, bol prežiarený nádejou a prítomnosťou Pána. Bol to svet zaľúbenej do Boha a do jeho diel. Anka bola veľmi šťastná, lebo chodila s Bohom, mala s ním schôdzky. Bola snúbenicou Pána ako tá dievčina z Veľpiesne. Preto keď zlý duch použil vojaka, aby to všetko hriechom zničil, radšej sa rozhodla zomrieť, ako stratiť nádheru, čo nosila v srdci. Áno, vedela, čo sa stane ale nedala si zobrať ten krásny svet. Toto je jej odkaz: „Nedaj si zobrať to najcennejšie!“

Modlitba: Pane Ježišu, prosíme ťa, aby sme vedeli rozlišovať, čo je cenné a čo nestojí ani za reč. Daj nám síl chrániť si v srdci pravé bohatstvo, tvoje kráľovstvo. Na orodovanie Anky nám stvor srdce čisté, aby sme vošli do sveta, v ktorom prebývaš.

Predsavzatie: Uvedomovať si, že svoj život máme v rukách, že slobodne milovať sa rozhodujeme len my sami.


Záverečná modlitba

Pane Ježišu, v Anke Kolesárovej si mladým daroval úžasný príklad toho, ako žiť čisto a ako sa prežívaním čistoty môžeme dotknúť iného sveta. Sveta, v ktorom prebývaš ty, Panna Mária, a ďalší nebešťania a v ktorom je tak veľa krásy a nežnosti. Na príhovor Anky Kolesárovej nám pomôž objaviť tento svet a zostať v ňom i za cenu obety svojho života. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Chcem poďakovať don Jozefovi Luscoňovi SDB autorovi tohto krásneho deviatnika o vnútornej kráse, ktorý napísal pri príležitosti Slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Radosť a pokoj plynie z jeho slov.
Prajem všetkým, ktorí sa ho budú modliť, aby zažili Boží dotyk a Ankinu prítomnosť. Na príhovor mladej dievčiny sa nechajme Bohom obdarovať. On je štedrý a rád dáva tým, ktorí prosia.

Pavol Hudák,
rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej

KRÍŽOVÁ CESTA S ANKOU

Krížová cesta s Ankou na stiahnutie

 (autorka: Mgr. Vierka Urigová, 2018)

Nebeský Otec, Ty nám v živote ukazuješ mnoho vzorov svätého života. Najdokonalejším z nich je a stále bude Ježiš, Tvoj Jednorodený Syn. Chceme si v tejto chvíli priblížiť životnú cestu Anky Kolesárovej. Skončila svoj život skoro a neuberala sa smerom, na aký sme bežne zvyknutí. Napriek tomu Anka nikdy nebola na tejto ceste sama. Svoje problémy a rany vložila do Ježišových rán. On ich premenil svojou láskou. Vďaka Ankinej odvahe a odovzdanosti sme aj my povzbudení ku zmene. Nebeský Otče, pomôž nám meniť sa a kráčať po cestách, mnohokrát krížových, ruka v ruke s Ježišom a s Ankou.


 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Od narodenia zomierame, taký je prirodzený cyklus života. Každý ma svoj čas. Avšak niekedy to príde skôr než by sme si želali. Často vnímame smrť ako nespravodlivú. V niektorých prípadoch ide naozaj o skutočnú neprávosť. Ježiš – nevinný, a predsa odsúdený na predčasnú smrť. Anka Kolesárová, mladé 16-ročné dievča so životom pred sebou. S plánmi a snami. Slabosť jedného vojaka všetko zmenila...

Pane Ježišu, zverujeme Ti všetky situácie, v ktorých sme boli alebo ešte len budeme nespravodlivo odsúdení alebo posudzovaní inými. Prosíme za všetkých predčasne odsúdených zomrieť – od nenarodených detí až  po nedobrovoľné obete ľudskej zloby a hriechu. Posilni nás v odvahe kráčať ďalej aj napriek nepriaznivým situáciám, aby sme, podobne ako Anka, boli svedectvom Tvojej lásky a dobroty všade, kde budeme.


 1. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Tak často sa mu vzpierame. Kríž v podobe choroby, bolesti, opustenosti či nepochopenia je pre nás neustále nepochopeným tajomstvom. Anka ho zažila priskoro – ako 13-ročná prišla o mamu, predčasne prebrala zodpovednosť za chod domácnosti, zažila vojnu so všetkými jej nástrahami, ktorým sa nakoniec ani neubránila. Toľkokrát reptáme, keď niekto alebo niečo zmení naše plány. Cítime sa podrazení, oklamaní...

Pane Ježišu, Tvoj život i život Anky je svedectvom lásky, ktorá na nikoho nezabúda a ktorá aj zlé premieňa na dobré. Prosíme o múdrosť srdca a pokoru, aby sme dokázali prijímať aj to, čo sa nám nepáči a čo nám nie je príjemné. Vyprosujeme si nádej, ktorá nám nedovolí zabudnúť na to, že Boh je vždy s nami.


 1. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Kríž je priťažký. Ježiš sa ocitá pri zemi. Medzi mnohými, a predsa sám. Nikto nemôže precítiť to, čo prežíva. Anka musela tiež veľakrát cítiť podobnú osamelosť. Mnohí s ňou súcitili, ale každý sa potom prirodzene vrátil k svojmu životu a úlohám v ňom. Pamätáš, ako ťa bolelo, keď si nenašiel pochopenie a podporu? Možno si dostal rady a povzbudenia, ale niekto ti chýbal. Stačilo, aby bol iba pri tebe. Len tak, bez slov.

Pane Ježišu, prosíme o povzbudenie pre všetkých, vrátane nás, ktorí sa cítia sami, opustení či nepochopení. Mnohokrát je to rozhodujúci moment, keď si môžeme uvedomiť, že Boh je nám veľmi blízko, hoci navonok prežívame opak.


 1. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

Všetci potrebujeme matku a dotyk materinského tepla. Nemusí ísť iba o vlastnú mamu. Každý z nás, či si to chce priznať alebo nie, má blízko Pannu Máriu. Stála pri Ježišovi, svojím spôsobom niesla kríž spolu s ním. Bola oporou a vzorom aj Anke, ktorá sa na ňu v dôvere obracala. Aj Anka, hoc sama ešte matkou nebola, poskytovala lásku a blízkosť ľuďom okolo seba.

Pane Ježišu, prosíme, stoj pri tých, ktorým chýba zažívanie materinskej lásky. Uč ich prijímať lásku od našej spoločnej nebeskej Mamy a pošli im do cesty ľudí, ktorí by im tento chýbajúci cit vedeli vynahradiť. Pomáhaj nám byť citlivými na volanie opustených sŕdc.


 1. Šimon pomáha niesť Ježišovi kríž

Boh je dobrý. Nikdy nás nenechá samých. Niekedy si použije ľudí, ktorí ani sami netušia, že pomáhajú. Na Ježišovej i na Ankinej ceste môžeme vidieť, že Boh má náš život vo svojich rukách, nech by bol akokoľvek ťažký, bolestivý či neistý.

Pane Ježišu, uč nás prijímať pomoc od iných a vidieť v tom Božiu ruku, ktorá nás nesie a neopustí. Vyprosujeme si, aby v nás táto nádej a dôvera nikdy nezhasla.


 1. Veronika podáva Ježišovi šatku

Medzi nami sú ľudia, ktorí sú vnímavejší na bolesť iných. Možno si sami prešli podobným utrpením, vďaka čomu nadobudli dar súcitu a dobrotivej lásky. Sú to anjeli v ľudskej podobe. Anka dokázala vycítiť, kto čo potrebuje a zároveň k nej boli posielaní aj ľudia, vrátane kňaza, ktorí sa k nej aj v jej utrpení dokázali priblížiť.

Pane Ježišu, prosíme o otvorené oči srdca, aby sme vedeli takýchto ľudí v našom živote rozpoznať a byť za nich vďační. Zbav nás pokušenia myslieť si, že Boh sa nám vzdialil. Posilňuj nás v takej obetavej láske, ktorá nás naučí všímať si potreby iných.


 1. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Akoby jeden pád nestačil. Síl ubúda, nádeje tiež. Cesta akoby nemala konca. Ježiš sa nevzdáva, vstáva a ide ďalej. Anka podobne. Dočasná ťažká situácia v jej živote nedokázala zakryť cieľ, ktorý mala Anka stále v srdci. Odkiaľ v sebe mali toľkú silu? Z Lásky, ktorá si nás vryla do dlaní.

Pane Ježišu, vyprosujeme si trpezlivosť ísť a nevzdávať sa. Prosíme za všetkých, ktorí trpia na tele i na duši a majú chuť všetko vzdať. Nikdy ich nenechaj samých a pomôž im objaviť radostnú nádej z večného života.


 1. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Ani Pán Ježiš a ani Anka nehundrali na svoj osud, nezlorečili iným a nevinili ani Boha. Ich vnútro sa možno vzpieralo a trpelo, ale istota Božej lásky im nedovolila vystúpiť z cesty. Vo svojej bolesti dokázali myslieť na iných a modliť sa za nich.

Pane Ježišu, prosíme o silu neodvrátiť sa od Boha, ale s pokorou svedčiť o Jeho vernosti – v dobrom i zlom. Boh je verný a my túžime po tom, aby sme mu vernosť vedeli úprimne opätovať. Aj na našich vlastných krížových cestách. Pane Ježišu, pomôž nám ostať vernými deťmi svojho Otca.


 1. Pán Ježiš padá po tretí raz

Zlo nemá konca. Pokoruje do vyčerpania. Bez podpory a v samote so svojím krížom. Anka dobre vedela, čo je to kríž. Poznala jeho ťažobu i horkosť. Keď trpí nevinnosť, je tak ťažké pochopiť to. A prijať ešte ťažšie.

Pane Ježišu, pri tomto zastavení chceme zvlášť myslieť na tých, ktorí trpia úplne nevinne. Ich utrpenie je často prekážkou k prehĺbeniu viery u mnohých ľudí. Potrebujeme silu veriť aj napriek tomu, že nerozumieme. Pane, veríme, ale pomôž našej nevere.


 1. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Potupa tela a ľudskej dôstojnosti. Ako to bolí, keď nás vyzlečú pre inými, a to nielen zo šiat. Stáť nahí, vo svojej slabosti a nedokonalosti, zasiahnutí na najcitlivejšom mieste. Je to možno už len krôčik k duchovnej smrti. Anka, skrývajúca svoje telo do nepríťažlivého vonkajšieho odevu, dokázala uchrániť krásu nielen svojho mladého tela, ale najmä čistého srdca. Aj za cenu smrti. Zvolila si ju namiesto hriechu a stala sa vzorom pre mnohých.

Pane Ježišu, prosíme za všetky obete v oblasti čistoty a ľudskej dôstojnosti, či už z vlastnej nedokonalosti alebo kvôli slabosti a hriechu iných. Daj im silu odpustiť a kráčať ďalej. Modlíme sa aj za tých, ktorí nechápu, že spôsobujú niečo zlé sebe či iným. Pane, premieňaj ich svojou láskou, aby pochopili, že to, čo robia, nie je správne.


 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Máme doráňané srdcia. Rany spôsobené nami samými, inými alebo len súhrou okolností vedia bolieť. Všetky rany už boli uzdravené ranami Toho, ktorý trpel nevinne. Nevinná obeta Ankinho mladého života už mnohých priviedla k zmene zmýšľania a k obráteniu. Obeta na kríži je mocou proti zlu okolo nás.

Pane Ježišu, prosíme za seba i za všetkých, ktorí trpia. Pomôž nám nestrácať vieru v to, že kríž nie je poslednou zastávkou našej životnej cesty. Modlíme sa za každého, kto sa vďaka Ankinmu svedectvu obety života rozhodne pre zmenu vo svojom živote.


 1. Pán Ježiš umiera

Smrť – istota, ktorej sa skôr či neskôr nevyhne nikto z nás. A predsa sa jej v živote najviac bojíme. Odsúvame myšlienky na ňu, ale ona sa nám dennodenne pripomína. Anke sa tiež mnohokrát v živote pripomenula, ale ani to ju neodtrhlo od Boha. Práve naopak. Anka mala vďaka viere toľko sily, že sa nebála ani vlastnej smrti.

Pane Ježišu, prosíme Ťa o múdrosť vo vzťahu k tajomstvu smrti. Zbav nás prehnaného strachu a pokušenia uveriť tomu, že smrť je koncom všetkého.


 1. Pána Ježiša skladajú z kríža

Nevládne telo, slzy, strach, beznádej, sklamanie...Je vari toto koniec? Zlý nás vie oklamať a presvedčiť nás o tom, že náš život nemá zmysel. Tajomstvo kríža je nám vzdialené. Čo teraz? Strach je často naším krížom. Je to jedna z najúčinnejších zbraní diabla. Čo so mnou bude? Čo bude s tými, čo sú mi zverení? Anke museli tieto otázky určite napadnúť tiež. Ale neostala pri nich. Viera bola silnejšia než strach a pochybnosti.

Pane Ježišu, aj Ty aj Anka ste zažili ťažobu smrteľného strachu, ktorý vás mohol zastaviť a zviesť z cesty. Láska a dôvera Otca vám však dala silu a ochotu prijať všetko, čo vás v živote stretlo. Prosíme o oporu v čase strachu a zúfalstva pre všetkých zomierajúcich. Prosíme o nádej, že Boh je s nami v každej situácii nášho života – od narodenia až po smrť.


 1. Pána Ježiša vkladajú do hrobu

Sám. Ježiš napokon ostáva v hrobe sám, tak ako nakoniec ostane sám aj  každý z nás. Toto však nie je koniec! Kríž v sebe nesie tajomstvo lásky, radosti  a istotu zmŕtvychvstania. V tom je naša nádej. Ján Pavol II. povedal: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ Od prítomných na pohrebe Ankinho otca sme sa dozvedeli, že sa pri doskách jej rakvy objavili drobné živé kvety – symbol lásky, ktorá po nej zostala a ktorá je večná. Láska je jediná vec, ktorá ide s nami až za hrob.

Pane Ježišu, prosíme o odpustenie, že Ti tak málo veríme a často je nám veľa vecí prednejších. Pomôž nám odolávať lákadlám sveta, aby sme sa denne učili vstupovať do hlbšieho vzťahu s naším Otcom. Potrebujeme zažiť radosť, ktorá sa krížom nekončí. Napĺňaj nás stále viac a viac Tvojou láskou, ktorá je našou jedinou istotou.

Záver

Nebeský Otec, skrze kríž a lásku Tvojho Syna si nám získal slobodu a večný život. Daj nech je naša snaha žiť čistú lásku odpoveďou na Tvoju lásku. Ďakujeme za tvoju blízkosť a prosíme, nech tak ako Anka, ktorá zomrela s menami Ježiš, Mária, Jozef na perách, aj my naplno prežívame, že patríme do tvojej rodiny, skrze Krista nášho Pána. Amen.


Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
Hlavná 28
041 83 Košice

Nihil obstat
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Imprimatur
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 322/18

DEVIATNIK PRE DOSPIEVAJÚCU MLÁDEŽ

KAPLNKA

Modlíme sa za tieto úmysly:

Za svätorečenie Anky Kolesárovej.

 • Za vízie a rozvoj Pastoračného centra Anky Kolesárovej.
 • Za vnuknutia Ducha Svätého v pastoračných aktivitách.
 • Za tých, ktorí prosia o pomoc na príhovor Anky.
 • Za Arcidiecézne centrum pre rodiny a Inštitút rodiny.
 • Za manželstvá a rodiny v kríze.
 • Za mladých, ktorí stratili zmysel života.
 • Za čisté vzťahy mladých.
 • Za Prolife aktivity.
 • Za matky, ktoré sa rozhodujú pre potrat.
 • Za lekárov a personál v potratovom priemysle.
 • Za projekt Ráchelina vinica.
 • Za kňazský seminár.
 • Za nove duchovne povolania.
 • Za dobrovoľníkov a dobrodincov.
 • Za potreby diecézy.
 • Za vaše osobne úmysly. (môžete nám napísať svoj konkrétny úmysel na domcek@domcek.org)

LITURGICKE TEXTY

Od 1. januára 2022 je záväzné používanie nového (tretieho) vydania Rímskeho misála. 
Tu nájdete liturgické texty pre slávenie liturgie ku cti bl. Anky Kolesárovej.

Liturgicke texty na stiahnutie

MODLITBA DŇA

Bože, ty si blahoslavenú Annu posilňoval, aby sa nebála toho, kto môže zabiť telo, a korunoval si jej panenstvo slávou mučeníctva; na jej príhovor udeľ aj nám odvahu voliť si dobro a zavrhovať zlo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

LITURGIA SLOVA

PRVÉ ČÍTANIE

Čítanie z Knihy Pieseň Piesní Pies 3, 1-4

Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Nuž vstanem, mesto pochodím; po námestiach a uliciach budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. „Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem?“ Sotva som trocha od nich poodišla, našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac, kým som ho nepriviedla do domu svojej matky a do komôrky svojej rodičky.

Počuli sme Božie slovo.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17 R.: Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch.

1.Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, * zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.

2. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; * on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. –R.

3.Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, * jej odevom sú zlaté tkanivá.
4.V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; *
za ňou ti privádzajú panny, jej družice. –R.

5.Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráľovského paláca. 6.Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; * urobíš ich kniežatami nad celou zemou. –R.

 

ALELUJOVÝ VERŠ (porov. Mt 11, 25) R.: Aleluja.

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

R.: Aleluja.

EVANJELIUM Mt 13, 44-46 K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.

Ľ.: Sláva tebe, Pane.

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

K.: Počuli sme slovo Pánovo. Ľ.: Chvála tebe, Kriste.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH I.

Bratia a sestry, modlime sa k Bohu Otcovi, aby nám skrze Krista, na orodovanie blahoslavenej mučenice Anny, svojou milosťou pomáhal vydať svedectvo o sile Ducha Svätého, ktorý neustále pôsobí v Cirkvi. Volajme spoločne:
R.: Na príhovor blahoslavenej Anny vyslyš nás, Pane.
1. Za nášho Svätého Otca Františka, biskupov, kňazov a diakonov: aby veľkodušne a zodpovedne konali svoju službu v Cirkvi a tak pripravovali ľud na príchod Božieho kráľovstva a pomáhali ho šíriť.  Prosme Pána.
2. Za prenasledovaných kresťanov: aby vytrvali vo vernosti a aby si tí, ktorí ich prenasledujú, uvedomili, v čom spočíva dôstojnosť a sloboda, ktorú nám dal Boh. Prosme Pána.
3. Za zranených rôznymi formami zneužívania: aby boli posilnení a uzdravení Ježišovou milosrdnou láskou a mohli nájsť pokoj i silu opäť milovať. Prosme Pána.
4. Za mladých: aby sa nebáli ísť proti prúdu dnešnej doby; nech spoznajú, že pevný vzťah možno budovať len v obetavej láske, v úsilí o dobro druhej ľudskej osoby, v čistote a vzájomnej úcte. Prosme Pána.
5. Za rodičov dospievajúcich: aby povzbudení životom blahoslavenej Anny Kolesárovej boli svojim deťom príkladom lásky k Bohu a ľudom, viedli ich k mravnosti a sprevádzali ich v rozhodovaní sa. Prosme Pána.
6. Za nás, tu zhromaždených: aby sme dokázali odovzdať Bohu všetky naše životné situácie, osobné radosti aj ťažkosti a aby sme vo svedomí i na verejnosti vedeli bez strachu potvrdiť našu vernosť Bohu i Cirkvi, a to aj v ťažkých okolnostiach. Prosme Pána.

Bože, ty si dal blahoslavenej Anne silu obetovaním života svedčiť o posvätnosti a dôstojnosti každého človeka; pretvor aj nás svojím Duchom, aby sme sa vždy viac stávali tvojimi pravými učeníkmi. Skrze Krista, nášho Pána.

SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH II. 

Bratia a sestry, Boh si vyvolil slabých, aby zahanbil silných. Blahoslavená Anna Kolesárová potvrdila tieto slová, pretože v nej nám všetkým Boh ukázal, že čisté srdce je mocnejšie ako chladná zbraň a akékoľvek násilie. S dôverou mu prednesme svoje prosby.

1. Bože, prosíme ťa za kresťanov na Slovensku, aby svojou vierou a oddanosťou tebe boli nádejou pre Cirkev v celej Európe. Prosme Pána.
2. Otče, prosíme ťa za predstaviteľov národov, aby podporovali mierové rokovania a dohody, a tak zabránili prelievaniu krvi nevinných. Prosme Pána.
3. Bože, prosíme ťa za trpiacich a prenasledovaných, aby našli pravý domov, v ktorom budú žiť v pokoji a bezpečí. Prosme Pána.
4. Otče, prosíme ťa za mladých ľudí, aby mali odvahu a silu brániť svoju čistotu aj za cenu veľkých obetí. Prosme Pána.
5. Bože, prosíme ťa za všetky obete vojen a násilia, aby navždy prebývali s tebou v nebeskom domove, kde niet strachu ani násilia, ale iba pokoj a pravá radosť. Prosme Pána.
6. Otče, prosíme ťa aj za nás samých, aby sme sa na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej chránili každého hriechu, ktorý by nás odlúčil od teba. Prosme Pána.

Nebeský Otče, ďakujeme ti, že si blahoslavenú Annu posilňoval v boji proti hriechu; prosíme ťa, aby si na jej príhovor vypočul naše prosby a aj nás viedol po ceste čistoty a svätosti. Skrze Krista, nášho Pána

LITURGIA EUCHARISTIE

Kňaz stojí pri oltári, vezme paténu s chlebom, oboma rukami ju drží trocha pozdvihnutú nad oltárom a potichu hovorí:
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života.
Na konci môže ľud zvolať:
Požehnaný Boh naveky!
Diakon alebo kňaz naleje do kalicha víno a trocha vody. Pritom potichu hovorí:
Tajomstvo tejto vody a vína nech nám dá účasť na božstve toho, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť.
Potom kňaz vezme kalich, oboma rukami ho drží trocha pozdvihnutý nad oltárom a potichu hovorí:
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom.
Na konci môže ľud zvolať:
Požehnaný Boh naveky!
Potom sa kňaz hlboko skloní a potichu povie:
Prijmi nás, Pane, v duchu pokorných a v srdci skrúšených, a naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v tvojich očiach.
Potom si kňaz stojac na boku oltára umyje ruky a potichu hovorí:
Pane zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.
Kňaz stojí uprostred oltára obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí:
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, pri oslave blahoslavenej panny a mučenice Anny, prinášame ti obetné dary a prosíme, aby ti boli milé, ako sa Ti páčila jej odvaha s ktorou za teba obetovala svoj život. Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA O SVÄTÝCH MUČENÍKOCH

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Hore srdcia.
Ľ.: Máme ich u Pána.
K.: Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Ľ.: Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo blahoslavená mučenica Anna podľa Kristovho príkladu oslávila tvoje meno, keď položila život za vieru.

Veď tvoja sila sa prejavuje v slabých ľuďoch, keď ich v krehkosti posilňuješ a dodávaš im odvahy k mučeníctvu skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preto sa zástupmi anjelov a svätých aj my, pútnici do nebeskej vlasti, ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme:

Svätý, svätý svätý...

 

II. EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Kňaz rozopne ruky a hovorí:
HL Naozaj si svätý, Otče, ty prameň všetkej svätosti.

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí (i všetci koncelebranti s ním) :

VŠ Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho Ducha,

zopne ruky, urobí znak kríža nad chlebom a kalichom a hovorí:

aby sa nám stali telom + a krvou

nášho Pána Ježiša Krista.

Zopne ruky.

V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje.

On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť, vezme chlieb,

drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal chlieb
a vzdával vďaky,
lámal ho a dával svojim učeníkom,

hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE
A JEDZTE Z NEHO VŠETCI:

TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

 

Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.

Potom pokračuje:

Podobne po večeri

vezme kalich
drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal kalich,

znova vzdával vďaky

a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trochu sa skloní

VEZMITE
A PITE Z NEHO VŠETCI:

TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,

KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS

I ZA VŠETKÝCH

NA ODPUSTENIE HRIECHOV.

JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.

TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom celebrant povie:

HL Hľa, tajomstvo viery. Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:
HL Vyznajmetajomstvoviery.

Pane keď jeme tento chlieb

a pijeme z tohto kalicha,

zvestujeme tvoju smrť,

kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

HL Veľkéjetajomstvoviery. Spasiteľ sveta zachráň nás,

Veď ty si nás vykúpil
Svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:
VŠ Keď teda slávime pamiatku

smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna, obetujeme ti, Otče,
chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti,

že si nás uznal za hodných
stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť.

Pokorne ťa prosíme,
nech nás všetkých, ktorí máme účasť

na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.

1.K Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú po celom svete,
a veď ju k dokonalej láske
v jednote s naším pápežom M.

a s naším biskupom M. *
i so všetkými kňazmi a diakonmi.

V omšiach za zosnulých možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe. Keďže krstom sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.

2.K Pamätaj i na našich bratov a sestry,

čo zomreli v nádeji na vzkriesenie,

i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta,
a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre.

Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými,

aby sme si zaslúžili účasť
na večnom živote
v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou,
so svätým Jozefom, jej ženíchom,
s blaženými apoštolmi
a so všetkými svätými,
v ktorých si mal od vekov zaľúbenie,

žeby sme ťa mohli chváliť a oslavovať

zopne ruky

skrze tvojho Syna Ježiša Krista.

Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

VŠ Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci,

v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu
po všetky veky vekov.

Ľud zvolá: Amen.
III. EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Kňaz rozopne ruky a hovorí:

HL Naozaj si svätý, Otče,
a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie,

lebo skrze svojho Syna,

nášho Pána Ježiša Krista,

mocou a pôsobením Ducha Svätého

oživuješ a posväcuješ všetko

a ustavične si zhromažďuješ ľud,

aby od východu slnka až po jeho západ

prinášal tvojmu menu obetu čistú.

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí (i všetci koncelebranti s ním): VŠ Preto ťa, Otče, pokorne prosíme,

láskavo posväť svojím Duchom tieto dary,

ktoré sme ti priniesli na obetu,

zopne ruky,
urobí znak kríža nad chlebom a kalichom a hovorí:

aby sa stali telom + a krvou
Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána,

zloží ruky

ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje.

On v tú noc, keď bol zradený, vezme chlieb,

drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal chlieb,

vzdával ti vďaky a dobrorečil,

lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE
A JEDZTE Z NEHO VŠETCI:

TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.

Potom pokračuje:

Podobne po večeri

vezme kalich
drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal kalich,

vzdával ti vďaky, dobrorečil

a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trochu sa skloní

VEZMITE
A PITE Z NEHO VŠETCI:

TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,

KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS

I ZA VŠETKÝCH

NA ODPUSTENIE HRIECHOV.

JE TO KRV

NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.

TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom celebrant povie:

HL Hľa, tajomstvo viery. Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

HL Vyznajmetajomstvoviery.

Pane keď jeme tento chlieb

a pijeme z tohto kalicha,

zvestujeme tvoju smrť,

kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

HL Veľkéjetajomstvoviery. Spasiteľ sveta zachráň nás,

Veď ty si nás vykúpil
Svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

VŠ Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna

i jeho slávneho zmŕtvychvstania
a nanebovstúpenia
a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu.

Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi

a spoznaj v ňom obetovaného Baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou; a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou

tvojho Syna,
naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.

1.K Nech Duch Svätý urobí z nás

ustavičnú obetu pre teba,

aby sme dostali dedičstvo
s tvojimi vyvolenými,
najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou,
so svätým Jozefom, jej ženíchom,
s tvojimi svätými apoštolmi
a slávnymi mučeníkmi
(so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom) a so všetkými svätými,
ktorí nám, ako úfame,
ustavične pomáhajú
svojím orodovaním u teba.

2.K Prosíme ťa, Otče,

nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju Cirkev, putujúcu na zemi:
tvojho služobníka, nášho pápeža M.,

nášho biskupa M.,
celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.

Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba,
a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče,

všetky svoje roztratené deti.

Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry

i všetkých, ktorí v tvojej milosti

odišli z tohto sveta.

Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi

budeme naveky radovať z tvojej slávy

zopne ruky

v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého

štedro dávaš svetu všetko dobré.

V omšiach za zosnulých namiesto posledného odseku Dobrotivo... možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe.

Keďže krstom sa
stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu.
Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme

teba, svojho Boha, z tváre do tváre; budeme ti podobní po všetky veky a budeme
ťa bez prestania chváliť

zopne ruky

Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí: VŠ Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi

máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote s Duchom Svätým
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Ľud zvolá: Amen.

v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

OBRAD PRIJÍMANIA

Modlitba Pána

Kňaz so zopätými rukami vyzve ľud k modlitbe Pána:

Alebo:

Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať:

Iné výzvy k modlitbe Pána:

V advente

Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa; preto sa osmeľujeme povedať:

Na Vianoce

Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi; preto sa s vďačným srdcom modlime:

V pôste

Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť; buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime:

Na Veľkú noc

Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme; preto sa modlime s veľkou dôverou:

V období « cez rok »

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi; preto sa osmeľujeme povedať:

Pri krste

Tieto pokrstené deti budú volať Pána Boha svojím Otcom. Preto sa modlime aj v ich mene, ako nás naučil náš Pán:

V omši za ženícha a nevestu

Slovami Pána Ježiša, ktorý posväcuje manželskú lásku,

modlime sa k nebeskému Otcovi:

Kňaz rozopne ruky a spolu s ľudom pokračuje:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť

nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Ďalej pokračuje iba kňaz s rozopätými rukami:

Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom
a príď nám milosrdne na pomoc,
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom

a pred každým nepokojom,
kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Ľud zakľúči modlitbu zvolaním:

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.

Obrad pokoja

Potom kňaz s rozopätými rukami nahlas hovorí:

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy,
ale na vieru svojej Cirkvi

a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu,

zopne ruky

lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľud odpovie:

Amen.

Kňaz, obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí:

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.

Ľud odpovie:

I s duchom tvojím.

Diakon (kňaz) môže dodať:

Dajte si znak pokoja. Časť veriacich zvolá:

Pokoj a bratská láska —

Všetci pokračujú:

— nech je medzi nami!

A podajú si ruky.

Lámanie Chleba

Potom kňaz vezme hostiu, rozlomí ju nad paténou a kúsok hostie vpustí do kalicha. Pritom potichu hovorí:

Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám prijímajúcim osožia pre život večný.

Kým kňaz láme Chlieb, ľud hovorí alebo spieva:

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: daruj nám pokoj.

Ak lámanie Chleba trvá dlhšie, možno toto zvolanie opakovať viackrát. Len posledné zvolanie sa zakončí slovami daruj nám pokoj.
Potom kňaz so zopätými rukami potichu hovorí:

Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ty si z vôle Otca a za spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil svet. Týmto svojím presvätým telom a krvou zbav ma všetkých mojich hriechov a každého zla. Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní, a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba.

Alebo:

Pane Ježišu Kriste, nech mi prijatie tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre tvoju dobrotu nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo.

Prijímanie

Kňaz pokľakne, vezme hostiu, a držiac ju trocha pozdvihnutú nad paténou, obrátený k ľudu nahlas hovorí:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Potom spolu s veriacimi iba raz povie:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale

povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Kňaz, obrátený k oltáru, potichu hovorí:

Telo Kristovo nech ma zachová pre život večný.

Úctivo prijme Kristovo telo. Potom vezme kalich a potichu hovorí:

Krv Kristova nech ma zachová pre život večný.

Úctivo prijme Kristovu krv.
Potom vezme paténu alebo pyxidu a ide k prijímajúcim. Pozdvihne hostiu, ukáže ju prijímajúcemu a povie:

Telo Kristovo.

Prijímajúci odpovie:

Amen

a prijme Kristovo telo.
Ten istý obrad zachová aj diakon, akolyta alebo laik poverený rozdávať sv. prijímanie.
Keď sa prijímanie vysluhuje pod obojím spôsobom, treba zachovať obrad opísaný vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála, č. 240-252.
Keď podáva prijímajúcemu kalich, povie:

Krv Kristova.

Prijímajúci odpovie:

Amen.

Keď sa dáva prijímanie namáčaním hostie, kňaz povie:

Telo a krv Kristova.

Prijímajúci odpovie:

Amen.

Keď kňaz prijíma Kristovo telo, začne sa spev na prijímanie.
Po skončení prijímania kňaz, diakon alebo akolyta purifikuje paténu nad kalichom a potom aj kalich. Pri purifikovaní potichu hovorí:

Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí a posvätí naše

srdce, a čo sme prijali pod spôsobom časných darov,

nech sa nám stane zárukou večného života.

Potom sa kňaz môže vrátiť k sedadlu. Možno zachovať chvíľu ticha alebo recitovať nejaký ďakovný žalm, prípadne spievať primeranú pieseň, podľa toho, to sa uzná za vhodnejšie.

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, v zástupe svätíc si ozdobil blahoslavenú Annu korunou panenstva a korunou mučeníctva, daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti, statočne premáhali všetko zlo a dosiahli nebeskú slávu. Skrze Krista, nášho Pána.

(podľa schválených textov z Rímskeho misála)