MODLITBA ZA SVÄTOREČENIE BOŽEJ SLUŽOBNICE ANNY KOLESÁROVEJ

Nebeský Otče,
Anna Kolesárová
ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo o bohatstve
vnútornej krásy každého človeka
a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby
(teraz prednes svoje prosby...)

a daj, aby sme ju mohli
uctievať na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
Hlavná 28
041 83 Košice

Nihil obstat
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Imprimatur
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 320/18

ŠPIRITUALITA TROCH ZDRAVASOV

  

1. ZA DAR POVOLANIA A ROZHODOVANIA SA PODĽA BOŽEJ VÔLE.

 V mladosti sa  odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité, vedieť rozlišovať čo je a čo nie je správne a  spoznať svoju cestu v Božom pláne.

2. ZA ČISTOTU.

 Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných . V čistote myšlienok, slov a skutkov je sloboda, radosť, pokoj, viera, nádej a láska

3. ZA VERNOSŤ BOHU A JEHO RADOSTNÉMU POSOLSTVU.

 Mnohokrát prežívame krízy viery.  Viera ja skúšaná rozumom, ktorý žiada dôkazy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.

viac o špiritualite troch zdravasov...


KRÍŽOVÁ CESTA S ANKOU

Krížová cesta s Ankou na stiahnutie

 (autorka: Mgr. Vierka Urigová, 2018)

Nebeský Otec, Ty nám v živote ukazuješ mnoho vzorov svätého života. Najdokonalejším z nich je a stále bude Ježiš, Tvoj Jednorodený Syn. Chceme si v tejto chvíli priblížiť životnú cestu Anky Kolesárovej. Skončila svoj život skoro a neuberala sa smerom, na aký sme bežne zvyknutí. Napriek tomu Anka nikdy nebola na tejto ceste sama. Svoje problémy a rany vložila do Ježišových rán. On ich premenil svojou láskou. Vďaka Ankinej odvahe a odovzdanosti sme aj my povzbudení ku zmene. Nebeský Otče, pomôž nám meniť sa a kráčať po cestách, mnohokrát krížových, ruka v ruke s Ježišom a s Ankou.


 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Od narodenia zomierame, taký je prirodzený cyklus života. Každý ma svoj čas. Avšak niekedy to príde skôr než by sme si želali. Často vnímame smrť ako nespravodlivú. V niektorých prípadoch ide naozaj o skutočnú neprávosť. Ježiš – nevinný, a predsa odsúdený na predčasnú smrť. Anka Kolesárová, mladé 16-ročné dievča so životom pred sebou. S plánmi a snami. Slabosť jedného vojaka všetko zmenila...

Pane Ježišu, zverujeme Ti všetky situácie, v ktorých sme boli alebo ešte len budeme nespravodlivo odsúdení alebo posudzovaní inými. Prosíme za všetkých predčasne odsúdených zomrieť – od nenarodených detí až  po nedobrovoľné obete ľudskej zloby a hriechu. Posilni nás v odvahe kráčať ďalej aj napriek nepriaznivým situáciám, aby sme, podobne ako Anka, boli svedectvom Tvojej lásky a dobroty všade, kde budeme.


 1. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Tak často sa mu vzpierame. Kríž v podobe choroby, bolesti, opustenosti či nepochopenia je pre nás neustále nepochopeným tajomstvom. Anka ho zažila priskoro – ako 13-ročná prišla o mamu, predčasne prebrala zodpovednosť za chod domácnosti, zažila vojnu so všetkými jej nástrahami, ktorým sa nakoniec ani neubránila. Toľkokrát reptáme, keď niekto alebo niečo zmení naše plány. Cítime sa podrazení, oklamaní...

Pane Ježišu, Tvoj život i život Anky je svedectvom lásky, ktorá na nikoho nezabúda a ktorá aj zlé premieňa na dobré. Prosíme o múdrosť srdca a pokoru, aby sme dokázali prijímať aj to, čo sa nám nepáči a čo nám nie je príjemné. Vyprosujeme si nádej, ktorá nám nedovolí zabudnúť na to, že Boh je vždy s nami.


 1. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Kríž je priťažký. Ježiš sa ocitá pri zemi. Medzi mnohými, a predsa sám. Nikto nemôže precítiť to, čo prežíva. Anka musela tiež veľakrát cítiť podobnú osamelosť. Mnohí s ňou súcitili, ale každý sa potom prirodzene vrátil k svojmu životu a úlohám v ňom. Pamätáš, ako ťa bolelo, keď si nenašiel pochopenie a podporu? Možno si dostal rady a povzbudenia, ale niekto ti chýbal. Stačilo, aby bol iba pri tebe. Len tak, bez slov.

Pane Ježišu, prosíme o povzbudenie pre všetkých, vrátane nás, ktorí sa cítia sami, opustení či nepochopení. Mnohokrát je to rozhodujúci moment, keď si môžeme uvedomiť, že Boh je nám veľmi blízko, hoci navonok prežívame opak.


 1. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

Všetci potrebujeme matku a dotyk materinského tepla. Nemusí ísť iba o vlastnú mamu. Každý z nás, či si to chce priznať alebo nie, má blízko Pannu Máriu. Stála pri Ježišovi, svojím spôsobom niesla kríž spolu s ním. Bola oporou a vzorom aj Anke, ktorá sa na ňu v dôvere obracala. Aj Anka, hoc sama ešte matkou nebola, poskytovala lásku a blízkosť ľuďom okolo seba.

Pane Ježišu, prosíme, stoj pri tých, ktorým chýba zažívanie materinskej lásky. Uč ich prijímať lásku od našej spoločnej nebeskej Mamy a pošli im do cesty ľudí, ktorí by im tento chýbajúci cit vedeli vynahradiť. Pomáhaj nám byť citlivými na volanie opustených sŕdc.


 1. Šimon pomáha niesť Ježišovi kríž

Boh je dobrý. Nikdy nás nenechá samých. Niekedy si použije ľudí, ktorí ani sami netušia, že pomáhajú. Na Ježišovej i na Ankinej ceste môžeme vidieť, že Boh má náš život vo svojich rukách, nech by bol akokoľvek ťažký, bolestivý či neistý.

Pane Ježišu, uč nás prijímať pomoc od iných a vidieť v tom Božiu ruku, ktorá nás nesie a neopustí. Vyprosujeme si, aby v nás táto nádej a dôvera nikdy nezhasla.


 1. Veronika podáva Ježišovi šatku

Medzi nami sú ľudia, ktorí sú vnímavejší na bolesť iných. Možno si sami prešli podobným utrpením, vďaka čomu nadobudli dar súcitu a dobrotivej lásky. Sú to anjeli v ľudskej podobe. Anka dokázala vycítiť, kto čo potrebuje a zároveň k nej boli posielaní aj ľudia, vrátane kňaza, ktorí sa k nej aj v jej utrpení dokázali priblížiť.

Pane Ježišu, prosíme o otvorené oči srdca, aby sme vedeli takýchto ľudí v našom živote rozpoznať a byť za nich vďační. Zbav nás pokušenia myslieť si, že Boh sa nám vzdialil. Posilňuj nás v takej obetavej láske, ktorá nás naučí všímať si potreby iných.


 1. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Akoby jeden pád nestačil. Síl ubúda, nádeje tiež. Cesta akoby nemala konca. Ježiš sa nevzdáva, vstáva a ide ďalej. Anka podobne. Dočasná ťažká situácia v jej živote nedokázala zakryť cieľ, ktorý mala Anka stále v srdci. Odkiaľ v sebe mali toľkú silu? Z Lásky, ktorá si nás vryla do dlaní.

Pane Ježišu, vyprosujeme si trpezlivosť ísť a nevzdávať sa. Prosíme za všetkých, ktorí trpia na tele i na duši a majú chuť všetko vzdať. Nikdy ich nenechaj samých a pomôž im objaviť radostnú nádej z večného života.


 1. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Ani Pán Ježiš a ani Anka nehundrali na svoj osud, nezlorečili iným a nevinili ani Boha. Ich vnútro sa možno vzpieralo a trpelo, ale istota Božej lásky im nedovolila vystúpiť z cesty. Vo svojej bolesti dokázali myslieť na iných a modliť sa za nich.

Pane Ježišu, prosíme o silu neodvrátiť sa od Boha, ale s pokorou svedčiť o Jeho vernosti – v dobrom i zlom. Boh je verný a my túžime po tom, aby sme mu vernosť vedeli úprimne opätovať. Aj na našich vlastných krížových cestách. Pane Ježišu, pomôž nám ostať vernými deťmi svojho Otca.


 1. Pán Ježiš padá po tretí raz

Zlo nemá konca. Pokoruje do vyčerpania. Bez podpory a v samote so svojím krížom. Anka dobre vedela, čo je to kríž. Poznala jeho ťažobu i horkosť. Keď trpí nevinnosť, je tak ťažké pochopiť to. A prijať ešte ťažšie.

Pane Ježišu, pri tomto zastavení chceme zvlášť myslieť na tých, ktorí trpia úplne nevinne. Ich utrpenie je často prekážkou k prehĺbeniu viery u mnohých ľudí. Potrebujeme silu veriť aj napriek tomu, že nerozumieme. Pane, veríme, ale pomôž našej nevere.


 1. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Potupa tela a ľudskej dôstojnosti. Ako to bolí, keď nás vyzlečú pre inými, a to nielen zo šiat. Stáť nahí, vo svojej slabosti a nedokonalosti, zasiahnutí na najcitlivejšom mieste. Je to možno už len krôčik k duchovnej smrti. Anka, skrývajúca svoje telo do nepríťažlivého vonkajšieho odevu, dokázala uchrániť krásu nielen svojho mladého tela, ale najmä čistého srdca. Aj za cenu smrti. Zvolila si ju namiesto hriechu a stala sa vzorom pre mnohých.

Pane Ježišu, prosíme za všetky obete v oblasti čistoty a ľudskej dôstojnosti, či už z vlastnej nedokonalosti alebo kvôli slabosti a hriechu iných. Daj im silu odpustiť a kráčať ďalej. Modlíme sa aj za tých, ktorí nechápu, že spôsobujú niečo zlé sebe či iným. Pane, premieňaj ich svojou láskou, aby pochopili, že to, čo robia, nie je správne.


 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Máme doráňané srdcia. Rany spôsobené nami samými, inými alebo len súhrou okolností vedia bolieť. Všetky rany už boli uzdravené ranami Toho, ktorý trpel nevinne. Nevinná obeta Ankinho mladého života už mnohých priviedla k zmene zmýšľania a k obráteniu. Obeta na kríži je mocou proti zlu okolo nás.

Pane Ježišu, prosíme za seba i za všetkých, ktorí trpia. Pomôž nám nestrácať vieru v to, že kríž nie je poslednou zastávkou našej životnej cesty. Modlíme sa za každého, kto sa vďaka Ankinmu svedectvu obety života rozhodne pre zmenu vo svojom živote.


 1. Pán Ježiš umiera

Smrť – istota, ktorej sa skôr či neskôr nevyhne nikto z nás. A predsa sa jej v živote najviac bojíme. Odsúvame myšlienky na ňu, ale ona sa nám dennodenne pripomína. Anke sa tiež mnohokrát v živote pripomenula, ale ani to ju neodtrhlo od Boha. Práve naopak. Anka mala vďaka viere toľko sily, že sa nebála ani vlastnej smrti.

Pane Ježišu, prosíme Ťa o múdrosť vo vzťahu k tajomstvu smrti. Zbav nás prehnaného strachu a pokušenia uveriť tomu, že smrť je koncom všetkého.


 1. Pána Ježiša skladajú z kríža

Nevládne telo, slzy, strach, beznádej, sklamanie...Je vari toto koniec? Zlý nás vie oklamať a presvedčiť nás o tom, že náš život nemá zmysel. Tajomstvo kríža je nám vzdialené. Čo teraz? Strach je často naším krížom. Je to jedna z najúčinnejších zbraní diabla. Čo so mnou bude? Čo bude s tými, čo sú mi zverení? Anke museli tieto otázky určite napadnúť tiež. Ale neostala pri nich. Viera bola silnejšia než strach a pochybnosti.

Pane Ježišu, aj Ty aj Anka ste zažili ťažobu smrteľného strachu, ktorý vás mohol zastaviť a zviesť z cesty. Láska a dôvera Otca vám však dala silu a ochotu prijať všetko, čo vás v živote stretlo. Prosíme o oporu v čase strachu a zúfalstva pre všetkých zomierajúcich. Prosíme o nádej, že Boh je s nami v každej situácii nášho života – od narodenia až po smrť.


 1. Pána Ježiša vkladajú do hrobu

Sám. Ježiš napokon ostáva v hrobe sám, tak ako nakoniec ostane sám aj  každý z nás. Toto však nie je koniec! Kríž v sebe nesie tajomstvo lásky, radosti  a istotu zmŕtvychvstania. V tom je naša nádej. Ján Pavol II. povedal: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ Od prítomných na pohrebe Ankinho otca sme sa dozvedeli, že sa pri doskách jej rakvy objavili drobné živé kvety – symbol lásky, ktorá po nej zostala a ktorá je večná. Láska je jediná vec, ktorá ide s nami až za hrob.

Pane Ježišu, prosíme o odpustenie, že Ti tak málo veríme a často je nám veľa vecí prednejších. Pomôž nám odolávať lákadlám sveta, aby sme sa denne učili vstupovať do hlbšieho vzťahu s naším Otcom. Potrebujeme zažiť radosť, ktorá sa krížom nekončí. Napĺňaj nás stále viac a viac Tvojou láskou, ktorá je našou jedinou istotou.

Záver

Nebeský Otec, skrze kríž a lásku Tvojho Syna si nám získal slobodu a večný život. Daj nech je naša snaha žiť čistú lásku odpoveďou na Tvoju lásku. Ďakujeme za tvoju blízkosť a prosíme, nech tak ako Anka, ktorá zomrela s menami Ježiš, Mária, Jozef na perách, aj my naplno prežívame, že patríme do tvojej rodiny, skrze Krista nášho Pána. Amen.


Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
Hlavná 28
041 83 Košice

Nihil obstat
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Imprimatur
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 322/18

DEVIATNIK PRE DOSPIEVAJÚCU MLÁDEŽ

KAPLNKA

Modlíme sa za tieto úmysly:

Za svätorečenie Anky Kolesárovej.

 • Za vízie a rozvoj Pastoračného centra Anky Kolesárovej.
 • Za vnuknutia Ducha Svätého v pastoračných aktivitách.
 • Za tých, ktorí prosia o pomoc na príhovor Anky.
 • Za Arcidiecézne centrum pre rodiny a Inštitút rodiny.
 • Za manželstvá a rodiny v kríze.
 • Za mladých, ktorí stratili zmysel života.
 • Za čisté vzťahy mladých.
 • Za Prolife aktivity.
 • Za matky, ktoré sa rozhodujú pre potrat.
 • Za lekárov a personál v potratovom priemysle.
 • Za projekt Ráchelina vinica.
 • Za kňazský seminár.
 • Za nove duchovne povolania.
 • Za dobrovoľníkov a dobrodincov.
 • Za potreby diecézy.
 • Za vaše osobne úmysly. (môžete nám napísať svoj konkrétny úmysel na domcek@domcek.org)