MODLITBA ZA SVÄTOREČENIE BLAHOSLAVENEJ ANNY KOLESÁROVEJ

Nebeský Otče,
Anna Kolesárová
ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo o bohatstve
vnútornej krásy každého človeka
a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby
(teraz prednes svoje prosby...)

a daj, aby sme ju mohli
uctievať na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
Hlavná 28
041 83 Košice

Nihil obstat
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Imprimatur
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 320/18

ŠPIRITUALITA TROCH ZDRAVASOV

1. ZA DAR POVOLANIA A ROZHODOVANIA SA PODĽA BOŽEJ VÔLE.

 V mladosti sa  odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité, vedieť rozlišovať čo je a čo nie je správne a  spoznať svoju cestu v Božom pláne.

2. ZA ČISTOTU.

 Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných . V čistote myšlienok, slov a skutkov je sloboda, radosť, pokoj, viera, nádej a láska

3. ZA VERNOSŤ BOHU A JEHO RADOSTNÉMU POSOLSTVU.

 Mnohokrát prežívame krízy viery.  Viera ja skúšaná rozumom, ktorý žiada dôkazy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.

viac o špiritualite troch zdravasov...


DEVÄŤ DNÍ S ANKOU
NA CESTE K DUCHOVNEJ KRÁSE

Jozef Luscoň SDB

 

Dopraj si radosť

Deviatnik je pobožnosť, ktorá sa volá aj novéna. Je to z talianskeho slova „nove“, čo znamená deväť. Pán Ježiš bol tiež toho názoru, že sa ju treba modliť – prikázal svojim apoštolom, aby deväť dní očakávali príchod Ducha Svätého. Nie so založenými rukami, ale s modlitbou. Novénou vlastne deväť dní klopeme na nebeskú bránu, aby nás tam „počuli“ a vyslyšali naše prosby. A Pán nás istotne vždy počuje a odpovie takto: „Áno, dám ti to“. Alebo: „Vydrž, ešte nie!“ Ba dokonca: „Dám ti niečo lepšie.“

Deviatnik k blahoslavenej Anke Kolesárovej môže byť prežívaný trochu mimoriadne. Pozýva zaľúbiť sa do svätice a stráviť s ňou deväť dní. Koho by nepotešilo stráviť čas v blízkosti švitoriacej dievčiny, ktorá žiari životom, radosťou, jemnosťou a dobrotou? Má v oku iskru a jej svätému šarmu sa nedá ujsť... Vonia nebom a uchvacuje nevídanou čistotou.

Slová novény ponúkajú zamyslieť sa, čo tu má zmysel, ako sa dotknúť krásy, ako nechať zaliať svoju dušu pokojom. Úvahy na jednotlivé dni sú len inšpiráciou a nastoľujú otázky: „Odkiaľ to tá Anka má? A nemôžem to mať aj ja? Prečo tiež nebyť svätý a krásny?“ Odpovede nech sa ti „váľkajú“ v mysli celý deň.

Štruktúru deviatnika rýchlo pochopíš... Navrhujem každý deň pridať ešte 3 x Zdravas Mária a Otče náš na úmysel Svätého otca. Úžasne by bolo, keby si si vykonal v tomto čase aj dobrú svätú spoveď. Nezabudni si vzbudiť odpor k hriechu – trebárs jej heslom: „Radšej zomrieť ako zhrešiť.“ A čo s tým úmyslom?

Anka sa „javí“ ako veľká odborníčka na vytváranie dobrých vzťahov. Istotne pomáha získať a udržať si čistotu. Už bola aj za sobášom niektorých mladých ľudí... Možno pomôže v tejto veci aj tebe. Je aj sprostredkovateľka vnímania krásy a dobra. Nuž a aj radosť pri srdci by sa zišla a ona vie, ako na to... To som len našepkal niekoľko jej preferovaných oblastí. O iných sa presvedč sám. A ešte niečo. K Anke si môžeme „dovoliť“ trochu viac... Je totiž naša a vie, čo môže trápiť dnešného človeka. Vydrž teda v modlitbe a povedz jej: „Anka, nezbavíš sa ma!“.

Takže ti prajem deväť dní v jej prítomnosti, deväť dní čistoty a radosti. Okúp sa v jej dobrote a kráse... Dovoľ jej, nech ti pohladí dušu. Po deviatich dňoch očisty to ty i tvoji drahí istotne zbadajú. Lebo z teba vyprýšti rýdza, čistá, Božia láska. A o to ide.

Z úprimného srdca ti to želám.

Jozef Luscoň.

Anka Kolesárová, šťastné dieťa Svätej rodiny

Úvod: Pred nami sa z dejín vynára krásne mladé dievča. Jej nežnú tvár zdobí šarmantný úsmev, iskrivé oči, nádherné do vrkoča zapletené vlasy… Je to Anka Kolesárová, odvážna dievčina, mučeníčka čistoty, a chce nám niečo odkázať. O čo ide? Akoby sme ju počuli: „O slobodu čisto milovať vás nikto nemôže obrať. Vaša sloboda je osadená hlboko vo vašom srdci. Len vy ňou disponujete. A chcete mať úžasné zážitky? Žite čisto, žite s Bohom. Oplatí sa to!“


Prvý deň: Okúpať sa v rodinnom šťastí

Z rodiny Kolesárovcov sa neraz ozýval smiech a radostný výskot. Rodičia i deti sa často spolu rozprávali, hrali sa a boli šťastní. Ako to dosiahli? Jednoducho. Boli to dobrí ľudia a držali sa návodu zo Svätého písma. Odpúšťali si a splácali lásku láskou. Nikto nepestoval sebectvo, ale dal do spoločného to najlepšie, čo bolo v ňom. Tak u nich vzniklo Božie kráľovstvo, kde Bohom je Otec, Kráľom je priateľ Ježiš, Kráľovnou Panna Mária. Navzájom boli ponorení v láske Ducha Svätého. Niečo z neba bolo medzi nimi a k opravdivému šťastiu viac netreba. Anka nasávala túto radostnú atmosféru a to ju poznačilo na celý život. Z jej duše prýštila radosť ako kvapky vody z fontány. Vyrastala ako kvietok zasadený do dobrej zeme, ktorý kropila láska.

Modlitba: Nebeský Otče, daj, aby sme pochopili, že po zničení raja chceš mať malý raj v našich rodinách. Tu privádzaš nové deti, tu je prameň šťastných ľudí. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Anky vnášali do rodín pokoj, radosť a lásku.

Predsavzatie: Skúsiť urobiť zo svojej rodiny oázu pokoja a radosti.


Druhý deň: Mať dve krídla a letieť nimi do nebies

Človek, aby mohol letieť do neba, potrebuje dve krídla. Prirodzené a nadprirodzené. Potrebuje ľudské i božské čnosti. V Anke sa stretli jej dobré vlastnosti s úprimnou nábožnosťou. A vynieslo ju to k nebesiam, odkiaľ čerpala dobrotu. Povzbudenie našla aj v rodine – často sa spolu modlili, chodili do kostola, pravidelne pristupovali k sviatostiam… Cez tieto úkony prichádzal k nim Ježiš a oni cítili, že je medzi nimi. Keď Anka pristúpila k prvému svätému prijímaniu, veľmi precítila, ako ju Boh má rád. Na túto lásku odpovedala odvážnym predsavzatím: „Radšej smrť ako hriech!“ Pochopila, že hriech narušuje krásu, v ktorej žije, a preto ho nikdy nechcela pustiť do duše.

Modlitba: Pane Ježišu, hriechom sa vnáša zlo medzi ľudí. Prosíme ťa, daj nám silu urobiť pevné rozhodnutie – nehrešiť. A na príhovor Anky nám daj zacítiť, ako veľmi nás miluješ, lebo len potom nastane naše pravé obrátenie.

Predsavzatie: Zamyslieť sa nad Ankiným heslom: „Radšej smrť ako hriech!“


Tretí deň: Bolesť zaliata láskou

Pohodu v Ankinej duši narušila smrť milovanej mamky. V trinástich rokoch sa ocitla bez milovanej osoby, no Pán ju nenechal v trvalom zármutku. Pomohla jej posila – sviatosť birmovania, ku ktorej pristúpila krátko nato. Duch Svätý jej priniesol hlbšie chápanie vecí i silu zaliať bolesť láskou. Anka pochopila, že smrť je prechod do iného sveta a že máme byť pripravení na toto bezprostredné stretnutie s nebeským Otcom. Z povzbudenia duchovného otca sa dozvedela, že každý človek na tomto svete má misiu. Anka si uvedomila, že jej poslaním je pomôcť rodine a blížnym. A tak sa rozhodla pre službu iným.

Modlitba: Pane Ježišu, ty si chodil pomedzi ľudí. Zoslal si nám Ducha Svätého, ktorý chodí v nás, v našej mysli. Na orodovanie Anky ťa prosíme, aby sme sa naučili, ako ho počuť, ako s ním žiť a tak splniť svoju misiu tu na zemi.

Predsavzatie: Prehodnotiť, ako žijeme zo svojho birmovania – ako plníme svoju misiu.


Štvrtý deň: Spoločenstvo pomáha rásť

Okolo Kolesárovcov žilo viacero chlapcov a dievčat, ktorí sa večer po práci alebo v nedeľu poobede stretávali a vytvárali živé spoločenstvo mladých ľudí. Radi hrali rôzne hry, spievali pesničky, rozprávali príbehy, rozoberali kázne… A nechýbali ani modlitby a rôzne rozpravy na duchovné témy… Vlastne do ich partie patril aj Pán Ježiš, lebo kde sa dvaja-traja zídu v jeho mene, tam je aj on. Na týchto stretnutiach sa vytvárali srdečné ľudské vzťahy, ktoré im pomáhali duchovne rásť. Ak bol niekto smutný, útecha bola nablízku. Ak sa niekto delil o radosť, tá sa znásobila. Anka bola dušou týchto stretnutí a rada sa s priateľmi delila o svoje zážitky s Bohom.

Modlitba: Pane Ježišu, aké krásne je, keď sú medzi ľuďmi dobré vzťahy, cez ktoré tečú pravé hodnoty. Daj, aby sme pochopili silu dobrého spoločenstva a tak ako Anka nehanbili sa hovoriť o tebe a o zážitkoch s tebou.

Predsavzatie: Skúsiť priniesť do spoločenstva niečo, čo vylepší vzťahy.


Piaty deň: Anka sa učila jasať ako Panna Mária

Kde sa v Anke nabralo toľko krásy, sily, radosti, dobroty? Veriaci v Ankinom kraji mali veľkú úctu k Panne Márii a Anka ju nasávala od detstva. Po smrti mamky sa Panna Mária stala jej druhou Matkou. Anka mala úžasný dar dobrej modlitby a prostredníctvom nej vošla do duchovného spoločenstva s Pannou Máriou. Spolu sa rozprávali, džavotali, tešili sa i smútili… Anka sa od nej učila pokore, nežnosti, jemnosti, vnímaniu krásy… Panna Mária ju ako svoju dcérku previedla obdobím dospievania a bola jej posilou pri zachovaní čistoty… Ba slávny mariánsky hymnus Velebí moja duša Pána sa hodí aj na Anku. Takže tieto dve boli naozaj duchom príbuzné. Skromné – Bohom vyvolené dievčatá –, ktoré pohli svetom.

Modlitba: Panna Mária, ty si sprevádzala Anku od narodenia až do konca života. Prosíme ťa, stoj aj pri nás v rozhodujúcich chvíľach nášho života. Nauč nás jasať v Bohu a robiť to, čo potrebujeme, aby sme dosiahli večný život.

Predsavzatie: Pomodliť sa veľmi účinnú pobožnosť troch Zdravasov.


Šiesty deň: Spiritualita krásy

Ankina dievčenská duša bola mimoriadne citlivá na krásu a lásku. Duchovná čistota a nevinnosť jej umožňovali vidieť svet inak. Vnímala ho v rýdzej, od Boha danej podobe. Anka mala schopnosť vidieť v stvorených veciach stopu dobrotivého Boha a v ľuďoch jeho vznešený obraz. To prebúdzalo v nej radostné nadšenie ľúbiť druhých. Nezištne! Anka milovala prechádzky v prírode a tu objavovala krásu „nalepenú“ na veciach. Dokázala sa zastaviť nad tajomstvami malých vecí, čo v nej prebúdzalo úžas z veľkosti Boha. Krása vtlačená do vecí bola pre ňu fascinujúcim pokrmom pre dušu, palivom pre jej radostný život. Takže s nadšením vzdávala vďaku Bohu za veci, ktoré jej poslal do všedných dní.

Modlitba: Pane Ježišu, daj nám pochopiť, že to, čo človek nepoužíva, v ňom odumiera. Daj nám pochopiť, že ak chceme byť nežní, musíme mať v srdci nežnosť. Ak chceme vidieť mimoriadne veci, musíme byť čistí. Ako Anka.

Predsavzatie: Pokúsiť sa vidieť svet inak – v jeho rýdzej, Božej podobe.


Siedmy deň: Spiritualita dobroty

Anka sa cítila Bohom veľmi milovaná, preto jej srdce horelo láskou a radosťou. Tento stav duše vedela pretaviť do srdečnej dobroty a prejaviť ju navonok. Ako očarujúco pôsobila jej čistá láskavosť! Keď pohladila brata, otca alebo aj iného človeka, každý cítil v tom dotyku čosi ľudské aj božské – svätú dobrotu. A tak mnohí po stretnutí s ňou hovorili, aký dobrý potom musí byť Boh, keď táto osôbka je taká láskavá, nežná? Anka pristupovala k druhým so srdcom na dlani. To bolo na nej fascinujúce. To z nej vyžarovalo. To hrialo a priťahovalo iných. V tom je ukrytý Ankin duch. V srdečnej dobrote bola jej sila. V liturgii svätej omše je zdroj tejto dobroty… Anka ju objavila, preniesla medzi ľudí a tak slávila liturgiu života.

Modlitba: Pane Ježišu, kto sa zapozeral do Ankiných očí, zbadal, že je napojená na pravé hodnoty, ba na teba samého. Prosíme ťa o Ducha Svätého, nech v nás urobí toto prepojenie na teba, aby sme vedeli vniesť túto dobrotu do sveta.

Predsavzatie: Konanie dobra má každý človek nablízku, tak prečo váhať?


Ôsmy deň: Byť svätý znamená byť akurát

V Ankinom živote zohrali veľkú úlohu rodičia, súrodenci, priatelia, kňazi, rehoľné sestry… Od nich Anka získala krásne vzory správania. Bola to jej vysoká škola vytvárania vzťahov. Zistila, že z človeka niečo vyžaruje. Vyviera to z jeho srdca, vytvorí to „ducha“ a ním obohatí alebo znečistí tento svet. Anka vedela vyhodnotiť situáciu, do ktorej vchádzala, a dokázala do nej vniesť krásu, dobrotu… Toto dievča vedelo byť akurát a posunúť udalosti k dobru. A práve tým sa stalo veľkou apoštolkou. Vyžadovalo si to citlivú vnímavosť na život, ktorý ide okolo; mať veľkú odvahu, spolupracovať s Duchom Svätým a nakoniec slúžiť. Áno, Anka svojím duchom a prístupom posúvala život k dobru.

Modlitba: Pane Ježišu, stať sa svätým je ľahké, len treba chcieť. Jedna z ciest je robiť dobro tu a teraz. Je to cesta dobroty, je to cesta svätosti. Prosíme ťa, daj nám na príhovor Anky Kolesárovej odhodlanie pustiť sa do toho.

Predsavzatie: Skúsiť byť svätý, akurát, byť ozdobou každej situácie!


Deviaty deň: Jej svet zostal nedotknutý

Anka z rôznych situácií pochopila, že je aj iný svet než ten, čo sa „bežne“ vidí. Mala ho v srdci a rozhodla sa, že si ho ukradnúť nedá. O aký svet išlo? Ankin svet bol čistý, láskavý, bolo v ňom plno krásnych vecí, dalo sa v ňom spievať bez pocitu viny, bol prežiarený nádejou a prítomnosťou Pána. Bol to svet zaľúbenej do Boha a do jeho diel. Anka bola veľmi šťastná, lebo chodila s Bohom, mala s ním schôdzky. Bola snúbenicou Pána ako tá dievčina z Veľpiesne. Preto keď zlý duch použil vojaka, aby to všetko hriechom zničil, radšej sa rozhodla zomrieť, ako stratiť nádheru, čo nosila v srdci. Áno, vedela, čo sa stane ale nedala si zobrať ten krásny svet. Toto je jej odkaz: „Nedaj si zobrať to najcennejšie!“

Modlitba: Pane Ježišu, prosíme ťa, aby sme vedeli rozlišovať, čo je cenné a čo nestojí ani za reč. Daj nám síl chrániť si v srdci pravé bohatstvo, tvoje kráľovstvo. Na orodovanie Anky nám stvor srdce čisté, aby sme vošli do sveta, v ktorom prebývaš.

Predsavzatie: Uvedomovať si, že svoj život máme v rukách, že slobodne milovať sa rozhodujeme len my sami.


Záverečná modlitba

Pane Ježišu, v Anke Kolesárovej si mladým daroval úžasný príklad toho, ako žiť čisto a ako sa prežívaním čistoty môžeme dotknúť iného sveta. Sveta, v ktorom prebývaš ty, Panna Mária, a ďalší nebešťania a v ktorom je tak veľa krásy a nežnosti. Na príhovor Anky Kolesárovej nám pomôž objaviť tento svet a zostať v ňom i za cenu obety svojho života. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Chcem poďakovať don Jozefovi Luscoňovi SDB autorovi tohto krásneho deviatnika o vnútornej kráse, ktorý napísal pri príležitosti Slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Radosť a pokoj plynie z jeho slov.
Prajem všetkým, ktorí sa ho budú modliť, aby zažili Boží dotyk a Ankinu prítomnosť. Na príhovor mladej dievčiny sa nechajme Bohom obdarovať. On je štedrý a rád dáva tým, ktorí prosia.

Pavol Hudák,
rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej

KRÍŽOVÁ CESTA S ANKOU

Krížová cesta s Ankou na stiahnutie

 (autorka: Mgr. Vierka Urigová, 2018)

Nebeský Otec, Ty nám v živote ukazuješ mnoho vzorov svätého života. Najdokonalejším z nich je a stále bude Ježiš, Tvoj Jednorodený Syn. Chceme si v tejto chvíli priblížiť životnú cestu Anky Kolesárovej. Skončila svoj život skoro a neuberala sa smerom, na aký sme bežne zvyknutí. Napriek tomu Anka nikdy nebola na tejto ceste sama. Svoje problémy a rany vložila do Ježišových rán. On ich premenil svojou láskou. Vďaka Ankinej odvahe a odovzdanosti sme aj my povzbudení ku zmene. Nebeský Otče, pomôž nám meniť sa a kráčať po cestách, mnohokrát krížových, ruka v ruke s Ježišom a s Ankou.


 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Od narodenia zomierame, taký je prirodzený cyklus života. Každý ma svoj čas. Avšak niekedy to príde skôr než by sme si želali. Často vnímame smrť ako nespravodlivú. V niektorých prípadoch ide naozaj o skutočnú neprávosť. Ježiš – nevinný, a predsa odsúdený na predčasnú smrť. Anka Kolesárová, mladé 16-ročné dievča so životom pred sebou. S plánmi a snami. Slabosť jedného vojaka všetko zmenila...

Pane Ježišu, zverujeme Ti všetky situácie, v ktorých sme boli alebo ešte len budeme nespravodlivo odsúdení alebo posudzovaní inými. Prosíme za všetkých predčasne odsúdených zomrieť – od nenarodených detí až  po nedobrovoľné obete ľudskej zloby a hriechu. Posilni nás v odvahe kráčať ďalej aj napriek nepriaznivým situáciám, aby sme, podobne ako Anka, boli svedectvom Tvojej lásky a dobroty všade, kde budeme.


 1. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Tak často sa mu vzpierame. Kríž v podobe choroby, bolesti, opustenosti či nepochopenia je pre nás neustále nepochopeným tajomstvom. Anka ho zažila priskoro – ako 13-ročná prišla o mamu, predčasne prebrala zodpovednosť za chod domácnosti, zažila vojnu so všetkými jej nástrahami, ktorým sa nakoniec ani neubránila. Toľkokrát reptáme, keď niekto alebo niečo zmení naše plány. Cítime sa podrazení, oklamaní...

Pane Ježišu, Tvoj život i život Anky je svedectvom lásky, ktorá na nikoho nezabúda a ktorá aj zlé premieňa na dobré. Prosíme o múdrosť srdca a pokoru, aby sme dokázali prijímať aj to, čo sa nám nepáči a čo nám nie je príjemné. Vyprosujeme si nádej, ktorá nám nedovolí zabudnúť na to, že Boh je vždy s nami.


 1. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Kríž je priťažký. Ježiš sa ocitá pri zemi. Medzi mnohými, a predsa sám. Nikto nemôže precítiť to, čo prežíva. Anka musela tiež veľakrát cítiť podobnú osamelosť. Mnohí s ňou súcitili, ale každý sa potom prirodzene vrátil k svojmu životu a úlohám v ňom. Pamätáš, ako ťa bolelo, keď si nenašiel pochopenie a podporu? Možno si dostal rady a povzbudenia, ale niekto ti chýbal. Stačilo, aby bol iba pri tebe. Len tak, bez slov.

Pane Ježišu, prosíme o povzbudenie pre všetkých, vrátane nás, ktorí sa cítia sami, opustení či nepochopení. Mnohokrát je to rozhodujúci moment, keď si môžeme uvedomiť, že Boh je nám veľmi blízko, hoci navonok prežívame opak.


 1. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

Všetci potrebujeme matku a dotyk materinského tepla. Nemusí ísť iba o vlastnú mamu. Každý z nás, či si to chce priznať alebo nie, má blízko Pannu Máriu. Stála pri Ježišovi, svojím spôsobom niesla kríž spolu s ním. Bola oporou a vzorom aj Anke, ktorá sa na ňu v dôvere obracala. Aj Anka, hoc sama ešte matkou nebola, poskytovala lásku a blízkosť ľuďom okolo seba.

Pane Ježišu, prosíme, stoj pri tých, ktorým chýba zažívanie materinskej lásky. Uč ich prijímať lásku od našej spoločnej nebeskej Mamy a pošli im do cesty ľudí, ktorí by im tento chýbajúci cit vedeli vynahradiť. Pomáhaj nám byť citlivými na volanie opustených sŕdc.


 1. Šimon pomáha niesť Ježišovi kríž

Boh je dobrý. Nikdy nás nenechá samých. Niekedy si použije ľudí, ktorí ani sami netušia, že pomáhajú. Na Ježišovej i na Ankinej ceste môžeme vidieť, že Boh má náš život vo svojich rukách, nech by bol akokoľvek ťažký, bolestivý či neistý.

Pane Ježišu, uč nás prijímať pomoc od iných a vidieť v tom Božiu ruku, ktorá nás nesie a neopustí. Vyprosujeme si, aby v nás táto nádej a dôvera nikdy nezhasla.


 1. Veronika podáva Ježišovi šatku

Medzi nami sú ľudia, ktorí sú vnímavejší na bolesť iných. Možno si sami prešli podobným utrpením, vďaka čomu nadobudli dar súcitu a dobrotivej lásky. Sú to anjeli v ľudskej podobe. Anka dokázala vycítiť, kto čo potrebuje a zároveň k nej boli posielaní aj ľudia, vrátane kňaza, ktorí sa k nej aj v jej utrpení dokázali priblížiť.

Pane Ježišu, prosíme o otvorené oči srdca, aby sme vedeli takýchto ľudí v našom živote rozpoznať a byť za nich vďační. Zbav nás pokušenia myslieť si, že Boh sa nám vzdialil. Posilňuj nás v takej obetavej láske, ktorá nás naučí všímať si potreby iných.


 1. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Akoby jeden pád nestačil. Síl ubúda, nádeje tiež. Cesta akoby nemala konca. Ježiš sa nevzdáva, vstáva a ide ďalej. Anka podobne. Dočasná ťažká situácia v jej živote nedokázala zakryť cieľ, ktorý mala Anka stále v srdci. Odkiaľ v sebe mali toľkú silu? Z Lásky, ktorá si nás vryla do dlaní.

Pane Ježišu, vyprosujeme si trpezlivosť ísť a nevzdávať sa. Prosíme za všetkých, ktorí trpia na tele i na duši a majú chuť všetko vzdať. Nikdy ich nenechaj samých a pomôž im objaviť radostnú nádej z večného života.


 1. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Ani Pán Ježiš a ani Anka nehundrali na svoj osud, nezlorečili iným a nevinili ani Boha. Ich vnútro sa možno vzpieralo a trpelo, ale istota Božej lásky im nedovolila vystúpiť z cesty. Vo svojej bolesti dokázali myslieť na iných a modliť sa za nich.

Pane Ježišu, prosíme o silu neodvrátiť sa od Boha, ale s pokorou svedčiť o Jeho vernosti – v dobrom i zlom. Boh je verný a my túžime po tom, aby sme mu vernosť vedeli úprimne opätovať. Aj na našich vlastných krížových cestách. Pane Ježišu, pomôž nám ostať vernými deťmi svojho Otca.


 1. Pán Ježiš padá po tretí raz

Zlo nemá konca. Pokoruje do vyčerpania. Bez podpory a v samote so svojím krížom. Anka dobre vedela, čo je to kríž. Poznala jeho ťažobu i horkosť. Keď trpí nevinnosť, je tak ťažké pochopiť to. A prijať ešte ťažšie.

Pane Ježišu, pri tomto zastavení chceme zvlášť myslieť na tých, ktorí trpia úplne nevinne. Ich utrpenie je často prekážkou k prehĺbeniu viery u mnohých ľudí. Potrebujeme silu veriť aj napriek tomu, že nerozumieme. Pane, veríme, ale pomôž našej nevere.


 1. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Potupa tela a ľudskej dôstojnosti. Ako to bolí, keď nás vyzlečú pre inými, a to nielen zo šiat. Stáť nahí, vo svojej slabosti a nedokonalosti, zasiahnutí na najcitlivejšom mieste. Je to možno už len krôčik k duchovnej smrti. Anka, skrývajúca svoje telo do nepríťažlivého vonkajšieho odevu, dokázala uchrániť krásu nielen svojho mladého tela, ale najmä čistého srdca. Aj za cenu smrti. Zvolila si ju namiesto hriechu a stala sa vzorom pre mnohých.

Pane Ježišu, prosíme za všetky obete v oblasti čistoty a ľudskej dôstojnosti, či už z vlastnej nedokonalosti alebo kvôli slabosti a hriechu iných. Daj im silu odpustiť a kráčať ďalej. Modlíme sa aj za tých, ktorí nechápu, že spôsobujú niečo zlé sebe či iným. Pane, premieňaj ich svojou láskou, aby pochopili, že to, čo robia, nie je správne.


 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Máme doráňané srdcia. Rany spôsobené nami samými, inými alebo len súhrou okolností vedia bolieť. Všetky rany už boli uzdravené ranami Toho, ktorý trpel nevinne. Nevinná obeta Ankinho mladého života už mnohých priviedla k zmene zmýšľania a k obráteniu. Obeta na kríži je mocou proti zlu okolo nás.

Pane Ježišu, prosíme za seba i za všetkých, ktorí trpia. Pomôž nám nestrácať vieru v to, že kríž nie je poslednou zastávkou našej životnej cesty. Modlíme sa za každého, kto sa vďaka Ankinmu svedectvu obety života rozhodne pre zmenu vo svojom živote.


 1. Pán Ježiš umiera

Smrť – istota, ktorej sa skôr či neskôr nevyhne nikto z nás. A predsa sa jej v živote najviac bojíme. Odsúvame myšlienky na ňu, ale ona sa nám dennodenne pripomína. Anke sa tiež mnohokrát v živote pripomenula, ale ani to ju neodtrhlo od Boha. Práve naopak. Anka mala vďaka viere toľko sily, že sa nebála ani vlastnej smrti.

Pane Ježišu, prosíme Ťa o múdrosť vo vzťahu k tajomstvu smrti. Zbav nás prehnaného strachu a pokušenia uveriť tomu, že smrť je koncom všetkého.


 1. Pána Ježiša skladajú z kríža

Nevládne telo, slzy, strach, beznádej, sklamanie...Je vari toto koniec? Zlý nás vie oklamať a presvedčiť nás o tom, že náš život nemá zmysel. Tajomstvo kríža je nám vzdialené. Čo teraz? Strach je často naším krížom. Je to jedna z najúčinnejších zbraní diabla. Čo so mnou bude? Čo bude s tými, čo sú mi zverení? Anke museli tieto otázky určite napadnúť tiež. Ale neostala pri nich. Viera bola silnejšia než strach a pochybnosti.

Pane Ježišu, aj Ty aj Anka ste zažili ťažobu smrteľného strachu, ktorý vás mohol zastaviť a zviesť z cesty. Láska a dôvera Otca vám však dala silu a ochotu prijať všetko, čo vás v živote stretlo. Prosíme o oporu v čase strachu a zúfalstva pre všetkých zomierajúcich. Prosíme o nádej, že Boh je s nami v každej situácii nášho života – od narodenia až po smrť.


 1. Pána Ježiša vkladajú do hrobu

Sám. Ježiš napokon ostáva v hrobe sám, tak ako nakoniec ostane sám aj  každý z nás. Toto však nie je koniec! Kríž v sebe nesie tajomstvo lásky, radosti  a istotu zmŕtvychvstania. V tom je naša nádej. Ján Pavol II. povedal: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ Od prítomných na pohrebe Ankinho otca sme sa dozvedeli, že sa pri doskách jej rakvy objavili drobné živé kvety – symbol lásky, ktorá po nej zostala a ktorá je večná. Láska je jediná vec, ktorá ide s nami až za hrob.

Pane Ježišu, prosíme o odpustenie, že Ti tak málo veríme a často je nám veľa vecí prednejších. Pomôž nám odolávať lákadlám sveta, aby sme sa denne učili vstupovať do hlbšieho vzťahu s naším Otcom. Potrebujeme zažiť radosť, ktorá sa krížom nekončí. Napĺňaj nás stále viac a viac Tvojou láskou, ktorá je našou jedinou istotou.

Záver

Nebeský Otec, skrze kríž a lásku Tvojho Syna si nám získal slobodu a večný život. Daj nech je naša snaha žiť čistú lásku odpoveďou na Tvoju lásku. Ďakujeme za tvoju blízkosť a prosíme, nech tak ako Anka, ktorá zomrela s menami Ježiš, Mária, Jozef na perách, aj my naplno prežívame, že patríme do tvojej rodiny, skrze Krista nášho Pána. Amen.


Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
Hlavná 28
041 83 Košice

Nihil obstat
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Imprimatur
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 322/18

DEVIATNIK PRE DOSPIEVAJÚCU MLÁDEŽ

KAPLNKA

Modlíme sa za tieto úmysly:

Za svätorečenie Anky Kolesárovej.

 • Za vízie a rozvoj Pastoračného centra Anky Kolesárovej.
 • Za vnuknutia Ducha Svätého v pastoračných aktivitách.
 • Za tých, ktorí prosia o pomoc na príhovor Anky.
 • Za Arcidiecézne centrum pre rodiny a Inštitút rodiny.
 • Za manželstvá a rodiny v kríze.
 • Za mladých, ktorí stratili zmysel života.
 • Za čisté vzťahy mladých.
 • Za Prolife aktivity.
 • Za matky, ktoré sa rozhodujú pre potrat.
 • Za lekárov a personál v potratovom priemysle.
 • Za projekt Ráchelina vinica.
 • Za kňazský seminár.
 • Za nove duchovne povolania.
 • Za dobrovoľníkov a dobrodincov.
 • Za potreby diecézy.
 • Za vaše osobne úmysly. (môžete nám napísať svoj konkrétny úmysel na domcek@domcek.org)