NAJBLIŽŠIA PÚTNICKA SOBOTA:
18.01.2020
V Pavlovciach nad Uhom

Celý program bude prebiehať vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom..

Prosíme všetkých kňazov, aby v rámci oznamov informovali veriacich o programe pútnickej soboty a aj o zmene miesta slávenia.

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 16.11.2019 v Pavlovciach nad Uhom s nasledovným programom:

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Nižný Hrušov a dp. farár František Petro.
- po krížovej ceste sa prihovorí kňaz Rudolf Smoter. Téma - Hriech prvých rodičov.

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Košice - Furča a dp. farár Aurel Halajčík i dp. kaplán Štefan Kačmár.

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude CSILic. Mgr. Rudolf Smoter, farár vo farnosti Tibava. Služby počas sv. omše a adorácie budú mať na starosti veriaci z farnosti Rozhanovce, pod vedením dp. farára Mareka Veľasa.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.
Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS.
V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac, vždy
tretiu sobotu v mesiaci. Najbližšia bude 15.02.2020.

S pozdravom Slavomír Bakoň, farár Pavlovce nad Uhom

IMG_4128
Plagat-program_putn_miesta-Vysoka-4_kor