NAJBLIŽŠIA PÚTNICKA SOBOTA:
19.1.2019

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 19.1.2019 vo Vysokej nad Uhom.

Program:

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.
16.00 – Krížová cesta za rodiny – Modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Senné s pánom farárom ThDr. Stanislavom Ščerbom PhD.
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Vedie ružencové bratstvo z farnosti Michalovce aj s pánom kaplánom Petrom Leškom.
18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Tomáš Tupta, vicerektor pastoračného centra Anky Kolesárovej.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.

Hudobne bude svätú omšu a adoráciu doprevádzať zbor z farnosti Košice-Krásna.

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky, atď.)  a bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci.

Vo februári bude 16.2.2019.

IMG_4128
Plagat-program_putn_miesta-Vysoka-4_kor