Oznam – program pútnickej soboty 21.3.2020  a 18.4. 2020 sa ruší

Informujeme veriacich, že program pútnickej soboty v mesiacoch marec a apríl sa ruší. Vzhľadom ku okolnostiam a odporúčaniam, v súvislosti so šírením sa tzv. koronavírusu, chceme byť zodpovední a preto musíme pristúpiť k takémuto riešeniu. Najbližšia pútnická sobota bude 16.5.2020 už vo Vysokej nad Uhom. Samozrejme, ak sa dovtedy situácia upokojí a vyrieši.

 


Počas zimných mesiacov je program pútnickej soboty vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. V tomto kostole prijala bl. Anna Sviatosť krstu, Sviatosť birmovania a tu prijala aj prvýkrát Eucharistiu.

Počas programu bude možné uctiť si relikviu bl. Anny Kolesárovej. Samozrejme pútnikom odporúčame navštíviť aj pútnický kostol vo Vysokej nad Uhom – otvorený bude od 14.00

Prosíme všetkých kňazov, aby v rámci oznamov informovali veriacich o programe pútnickej soboty a aj o zmene miesta slávenia.

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty v Pavlovciach nad Uhom s nasledovným programom:

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty bude viesť spoločenstvo – Modlitby matiek z farnosti Michalovce
- po krížovej ceste sa prihovorí pán dekan zo Sobraniec PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov. Téma - Noe, Boží záchranca...

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné a dp. farár Marcel Stanko

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Marcel Stanko, farár vo farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné. Služby počas sv. omše a adorácie budú mať na starosti veriaci z farnosti Soľ, pod vedením dp. farára Jozefa Poláka.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj ku Sviatosti zmierenia.

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac, vždy
tretiu sobotu v mesiaci. Najbližšia bude 16.05.2020.

S pozdravom Slavomír Bakoň, farár Pavlovce nad Uhom

IMG_4128
Plagat-program_putn_miesta-Vysoka-4_kor