Relikvie

Je pradávnym zvykom Cirkvi mať vo veľkej úcte telesné ostatky svätých, nazývané relikvie, a tiež putovať k hrobom alebo na miesta uloženia relikvií svätých a tam sa modliť a prosiť o príhovor týchto oslávených členov Cirkvi.

Relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej

je uložený vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Hrob, kde boli uložené telesné pozostatky Anny Kolesárovej od jej pohrebu (23. novembra 1944) do exhumácie (28.apríl 2018), sa nachádza na vysockom cintoríne.

Ďalší relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej je umiestnený na oltári sv. Jozefa na ľavej strane v Katedrále v Košiciach.

Ako požiadať o relikviu pre kostol alebo kaplnku

Tak ako je hlavný relikviár bl. Anny Kolesárovej uložený vo Vysokej nad Uhom a ďalší relikviár je v Dóme sv. Alžbety v Košiciach pre verejný kult Cirkvi, tak je možné požiadať o malú relikviu prvého stupňa (ex ossibus) jedine pre kostol alebo kaplnku s cieľom vystavenia/umiestnenia relikvie pre verejný kult – k úcte veriacich. Relikvie sa nedávajú súkromným osobám.

List – písomnú žiadosť o relikviu, s uvedením miesta kostola, resp. kaplnky kde bude relikvia umiestnená, podpísaný zodpovednou osobou (farár / správca farnosti / rektor / predstavená/ý rehoľnej komunity / …) priložiť súhlasné stanovisko diecézneho biskupa /provinciálneho predstaveného a odoslať poštou na adresu: Arcibiskupský úrad, sekretariát kauzy a kultu blahoslavenej Anny Kolesárovej, Hlavná 28, 041 83 Košice.

Inštrukcia k uchovávaniu relikvií Blahoslavenej Anny Kolesárovej

Púte k relikviám blahoslavenej Anky Kolesárovej

je možné vykonať individuálne alebo ako organizovaná skupina. Pre individuálnu púť k relikviám je vo farskom kostole vo Vysokej nad Uhom vždy vo štvrtok o 17:00 hod a v nedeľu o 10:00 hod. slávená sv. omša s možnosťou uctenia si relikvie.

Púte organizovaných skupín a farností je potrebné vopred nahlásiť pavlovce.farnost@gmail.com alebo zavolať na číslo 0950 539 695 a konzultovať termín zavčasu.

Každú tretiu sobotu v mesiaci je pútnická sobota s programom od 15:00 hod.

Púte mladých a rodín, ktoré organizuje Pastoračné centrum Anny Kolesárovej sú uvedené na stránke domcek.org a tiež je potrebné sa na nich vopred prihlásiť cez registračný formulár. Bližšie info: domcek@domcek.org

Zoznam miest, kde sa nachádzajú relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej:

SLOVENSKO:

Farnosti:
Vysoká nad Uhom, kostol Sedembolestnej Panny Márie
Košice, Dóm sv. Alžbety
Košice, kaplnka Arcibiskupského úradu
Bardejov, Bazilika sv. Egídia
Beckov, Kostol sv. Jozefa
Bratislava, Františkánsky kostol
Bratislava, kláštor Dcér sv. Františka Assiského
Bratislava, Vajnory
Breznička, Rímskokatolícka farnosť
Brezno - mesto, Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Gaboltov, Kostol sv. Vojtecha
Holíč, Farnosť v správe pátrov premonštrátov
Hozelec, kostol Ružencovej Panny Márie
Lendak, Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša
Levice, Rybníky
Litava, Rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej
Lozorno, Farský kostol sv. Kataríny
Michalová, Rímskokatolícka farnosť
Obišovce, Rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie
Plavecký Mikuláš, Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Poprad - Juh
Senohrad, Rímskokatolícka farnosť sv. Imricha
Slovenská Ľupča, Rímskokatolícky kostol
Šúrovce, Farnosť sv. Michala Archanjela
Trnava Hora, Kaplnka Zmŕtvychvstania Pána
Važec, Diecézne centrum Premeny
Záhorská Ves

Cirkevné školy:
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej
Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
Prešov, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša
Ružomberok, Gymnázium sv. Andreja

Rehole - provinciálne domy:
Bratislava, Inštitút dcér Márie Pomocnice (saleziánky) - Provinciálny dom
Bratislava, Dom Rafael
Chocholná-Velčice, Kongregácia Najsv. Vykupiteľa
Trnava, Kongregácia dcér Božej lásky - Provinciálny dom
Trnava, Kongregácia milosrdných sestier sv. kríža

Putovné relikviáre pre potreby mládeže:
Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej, Vysoká nad Uhom
Pavol Pipka, salezián slúžiaci mladým, Michalovce