Zoznam miest, kde sa nachádzajú relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej:

Vysoká nad Uhom

Dóm sv. Alžbety, Košice

Kostol sv. Vojtech, Gaboltov