Relikvie

Je pradávnym zvykom Cirkvi mať vo veľkej úcte telesné ostatky svätých, nazývané relikvie, a tiež putovať k hrobom alebo na miesta uloženia relikvií svätých a tam sa modliť a prosiť o príhovor týchto oslávených členov Cirkvi.

Relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej

je uložený vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Hrob, kde boli uložené telesné pozostatky Anny Kolesárovej od jej pohrebu (23. novembra 1944) do exhumácie (28.apríl 2018), sa nachádza na vysockom cintoríne.

Ďalší relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej je umiestnený na oltári sv. Jozefa na ľavej strane v Katedrále v Košiciach.

Ako požiadať o relikviu pre kostol alebo kaplnku

Tak ako je hlavný relikviár bl. Anny Kolesárovej uložený vo Vysokej nad Uhom a ďalší relikviár je v Dóme sv. Alžbety v Košiciach pre verejný kult Cirkvi, tak je možné požiadať o malú relikviu prvého stupňa (ex ossibus) jedine pre kostol alebo kaplnku s cieľom vystavenia/umiestnenia relikvie pre verejný kult – k úcte veriacich. Relikvie sa nedávajú súkromným osobám.

List – písomnú žiadosť o relikviu, s uvedením miesta kostola, resp. kaplnky kde bude relikvia umiestnená, podpísaný zodpovednou osobou (farár / správca farnosti / rektor / predstavená/ý rehoľnej komunity / …) treba poslať poštou na adresu: Arcibiskupský úrad, sekretariát kauzy a kultu blahoslavenej Anny Kolesárovej, Hlavná 28, 041 83 Košice.

Inštrukcia k uchovávaniu relikvií Blahoslavenej Anny Kolesárovej

Púte k relikviám blahoslavenej Anky Kolesárovej

je možné vykonať individuálne alebo ako organizovaná skupina. Pre individuálnu púť k relikviám je vo farskom kostole vo Vysokej nad Uhom vždy vo štvrtok o 17:00 hod a v nedeľu o 10:00 hod. slávená sv. omša s možnosťou uctenia si relikvie.

Púte organizovaných skupín a farností je potrebné vopred nahlásiť pavlovce.farnost@gmail.com alebo zavolať na číslo 0950 539 695 a konzultovať termín zavčasu.

Každú tretiu sobotu v mesiaci je pútnická sobota s programom od 15:00 hod.

Púte mladých a rodín, ktoré organizuje Pastoračné centrum Anny Kolesárovej sú uvedené na stránke domcek.org a tiež je potrebné sa na nich vopred prihlásiť cez registračný formulár. Bližšie info: domcek@domcek.org

Zoznam miest, kde sa nachádzajú relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej: