Na 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa uskutoční budúci rok v Budapešti, bude u nás pozývať špeciálny misijný kríž. Svoje putovanie začal v piatok 11. januára 2019 v Košiciach. Zvláštnosťou tohto symbolu eucharistického kongresu, ktorý požehnal ešte vlani v novembri pápež František, je, že sú v ňom uložené relikvie 27 svätcov. Ide o svätcov nielen z nedávnej minulosti, ale i z pradávnych období. Svätí nepochádzajú len z Maďarska, ale z celého bývalého východného bloku.