Na sekretariát kauzy a kultu blahoslavenej Anny Kolesárovej bola doručená žiadosť bratov z benediktínskeho opátstva sv. Michala archanjela vo Farnborough v Anglicku.
Je to komunita, kde v súčasnosti žije 10 bratov, z toho sú 4 slováci.
Jedným z nich je aj kňaz košickej arcidiecézy o.Dionýz Takács.
Na ich žiadosť bolo odpovedané kladne a vyslali jedného z bratov Don Benedikta Michala Dirga, rodáka zo Spišskej Novej Vsi, aby prevzal relikviu v Košiciach. Na sviatok Nanebovstúpenia Pána 30. mája si túto relikviu prevzal z rúk postulátora Dp. Mareka Ondreja v biskupskej kaplnke na Arcibiskupskom úrade.

„Chceme Vám zo srdca poďakovať za vyhovenie žiadosti o relikviu blahoslavenej Anny Kolesárovej. Celé opátstvo sa teší, že aj my tu v Anglicku si ju môžeme uctiť osobitným spôsobom. Relikvia bola inštalovaná opátom kláštora Rev. Dom. Cuthbertom Broganom v bočnej kaplnke opátskeho chrámu. Nachádza sa na oltári sv. Jozefa, ktorý je zároveň pútnym oltárom.“

Dom. Benedikt Michal Dirga O.S.B.