V nedeľu 29. apríla 2019 sme do našej farnosti Trnava Hora privítali novú „farníčku“.  K relikviám blahoslavených – Titusa Zemana a sestry Zdenky Schelingovej pribudla do kaplnky Zmŕtvychvstania Pána na fare aj relikvia blahoslavenej Anky Kolesárovej. Relikviu priniesol Dp. Pavol Hudák, ktorý sa v sobotný večer v rámci stretnutia birmovancov stretol s mladými, aby sa s nimi rozprával o vzťahoch a bližšie im predstavil príbeh tejto novej blahoslavenej. V nedeľu pri svätej omši odovzdal aktor kauzy Dp.Pavol Hudák relikviu nášmu duchovnému otcovi Dp. Andrejovi Darmovi, ktorý ju niesol v slávnostnom sprievode z kostola do farskej budovy sprevádzaný dievčatami s bielymi ružami, ktoré sú symbolom čistoty a krásy. Relikviár umiestnil v kaplnke Zmŕtvychvstania Pána, ktorá slúži počas zimných mesiacov pre veriacich a počas celého roka pre prichádzajúcich na duchovné obnovy či duchovné sprevádzanie.
“Som veľmi vďačný, že mám tak vzácnu farníčku ako je blahoslavená Anka. Od prvého dňa je pre nás požehnaním. Inšpiruje, povzbudzuje, potešuje, je štedrá.
Napríklad pred jej príchodom svadobčania, nič netušiac, urobili pred sobášom tak nádhernú výzdobu z bielych ruží, aká v kostole ešte nebola. A v deň ich svadby prišla i bl. Anka. Ďakujem Bohu i Tebe Anka, že Ťa máme.” o. Andrej Darmo, farár Trnava Hora.