Na slávnosť patrónky chrámu sv. Margity Antiochijskej 20. júla 2019 bola slávnostne inštalovaná relikvia bl. Anny Kolesárovej vo farskom kostole v Litave, ktorý je zároveň aj centrom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v banskobystrickej diecéze.

Relikviu si farníci z Litavy boli osobitne prevziať 16. júla 2019 vo Vysokej nad Uhom. Našej púti predchádzal deviatnik k bl. Anke Kolesárovej, ktorý sme sa modlili vždy na konci sv. omše, aby sme sa duchovne pripravili na prijatie relikvie. Sv. omšu v kostole Sedembolestnej Panny Márie celebroval D.p. Pavol Hudák spolu s litavským farárom a krupinským dekanom D.p. Jozefom Krausom. Vo svojej homílii vyjadril že blahoslavená Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty, je postavou, ktorá dnešnému svetu prináša veľké posolstvo o hodnote ľudskej osoby, zvlášť ženám vydáva svedectvo o vnútornej kráse človeka. V závere sv. omše nasledoval obrad odovzdávania a uctenia si relikvie Anny Kolesárovej.

Po skončení sme sa presunuli na miestny cintorín k hrobu, kde nás doprevádzal D.p. Pavol Hudák a kde nám porozprával o okolnostiach pohrebu bl. Anny Kolesárovej , a tiež o symbolike troch zrniečok z ruženca nájdených v hrobe blahoslavenej. Po položení kvetov na Ankin hrob sme sa všetci pomodlili tri Zdravasy - za povolanie, za čistotu a za vernosť.

Našu návštevu vo Vysokej n/Uhom sme ukončili prehliadkou areálu „Domčeka“ a súsošia „Sv. rodiny“ a modlitbou v kaplnke Pastoračného centra.

Ďakujeme za priateľské prijatie i privítanie a veríme, že Blahoslavená Anna Kolesárová sa stane v našej farnosti priateľkou, pomocníčkou našim mladým na ceste dospievania a pomôže svojím príhovorom pri pastorácii a vedení našej mládeže.