V stredu 15. mája 2019  popoludní doputovala  bl. Anka Kolesárová  s postulátorom kauzy vdp. Marekom Ondrejom do Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža  v Trnave na Tulipáne, kde bude Anka trvalou spoločníčkou komunity sestier.  Pred svätou omšou, ktorá sa slávila o 15.00 hod. si prítomní mohli pozrieť filmové spracovanie Ankinho života.  V homílii otec Marek  vyzdvihol obetu Ankinho života, jej prínos pre dnešnú spoločnosť a povzbudil prítomných k horlivému prežívaniu svojej viery.  Slávnostné odovzdávanie relikvie sa udialo v závere svätej omše. Otec Marek odovzdal relikviu provinciálnej predstavenej sestre Šebastiane Tuptovej. Pre relikviu Anky Kolesárovej si prišiel tiež  vdp. Peter  Čižmár pre farnosť  Plavecký Mikuláš a provinciálna predstavená Dcér Božskej lásky  z Trnavy Sr. M. Felicitas Vengliková.  Po svätej omši si prítomní mohli uctiť Ankine relikvie a  sa spoločne pomodliť večerné chvály ku cti Anky Kolesárovej. Radostnú atmosféru z príchodu bl. Anky Kolesárovej završilo spoločné agapé v jedálni sestier.
S vďakou   sr. Dominika Galeštoková