V dňoch 6. – 10. mája 2019 sa konala arcidiecézna púť do Talianska vedená otcom arcibiskupom Bernardom Boberom. Pútnici navštívili miesto odpočinku sv. Mikuláša v Bari, ako aj svetoznáme San Giovanni Rotondo kde dlhé roky žil páter Pio. Vrcholom púte bolo stretnutie so sv. Otcom Františkom v stredu 8. mája 2019. Námestie sv. Petra vo Vatikáne sa z príležitosti audiencie oblieka do rôznych farieb. Jednotlivé skupiny pútnikov majú svoje rozpoznávajúce znaky, či sú to čiapky, šatky, vesty. Mnoho farieb, mnoho národností množstvo vejúcich zástav, ktoré svedčia o tom, kde všade sa dostala správa o Zmŕtvychvstalom. Pozdravy počas katechézy, či po nej zaznievajú v mnohých jazykoch a človek majúc po jednej strane Nemca po druhej Angličana, za sebou ľudí z Indie, či južnej Ameriky, má skúsenosť Cirkvi, ktorá je matkou všetkých národov. Ako náhle na Námestie vstúpi pápež, dav sa dáva do pohybu. Zvolania, spevy, slzy dojatia a nesmierna radosť, ktoré sú čitateľné na tvárach pútnikov po tom, čo okolo nich prejde náš milovaný František. Každú stredu prichádzajú státisíce pútnikov, aby sa stretli pri nohách tohto dobrého pastiera a počúvali nie len jeho slová, ale potešili sa aj v tôni dobroty jeho osoby. Pápež k sebe priťahuje mnohých, a to aj preto, lebo má hlas dobrého pastiera.

Nepochybne jednou z chariziem pápeža Františka je jeho schopnosť komunikovať s jednotlivcami, či masami. Jeho jednoduché slová a hlavne úprimné gestá komunikujú veľmi veľa. Po nejakom čase sme sa znova osobne stretli, a jeho úsmev a žiarivé oči otvorili naše krátke stretnutie. Poďakovali sme mu aj s pánom arcibiskupom v prítomnosti kardinála Tomka za krásny dar v Blahoslavenej Anne Kolesárovej. Veľmi sa potešil, keď sme mu darovali jej relikviu a na moje prekvapenie zareagoval veľmi pohotovo. O našej Anke povedal: „Áno, áno, viem, je to silná a veľmi odvážna osobnosť!“ Úprimnú radosť mal ešte z jedného darčeku, ktorý sme mu pripravili – zo sladkostí. Vieme, že pápež má veľmi rád sladkosti a mnohokrát zvykne pripomenúť ochranke: „Toto mi dajte na stôl!“ Relikviár, ktorý sme pripravili pre Sv. Otca ma rovnaký var ako ten v košickej katedrále, len je o niečo menší. Je na ňom erb košického arcibiskupa a pápeža Františka Ide o kombináciu ľalie – symbolu čistoty a palmy – symbolu mučeníctva. V sklenenom valci je viditeľná relikvia ex ossibus, čiže z kosti (konkrétne ide o časť lebky), previazaná červenou šnúrkou a ošetrená pečaťou do vosku postulátora kauzy. K relikvii je pridaný aj postulátorom podpísaný a opečiatkovaný cerifikát, ktorý dosvedčuje hodnovernosť relikvie.

Dp. Marek Ondrej, postulátor

Po audiencii bola v Bazilike sv. Petra slovenská svätá omša s formulárom o blahoslavenej Anne Kolesárovej, ktorej predsedal kardinál Jozef Tomko. V kázni povedal okrem iného aj toto: „...aby me oslávili svoju vieru, vieru v Ježiša Krista, oslávili Jeho samého, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, pri hrobe práve toho sv. Petra, ktorého on sám prehlásil za skalu Cirkvi...

... z našej krvi Anička Kolesárová, dnes keď sme odovzdávali Sv. otcovi tu jej relikviu, to bol taký dojemný moment. Tu sme boli spolu ako tí prositelia, aby pamätal na Aničku, na tu našu Aničku, by ju mohol ešte on prehlásiť za svätú“.
Na záver sv.omše otec arcibiskup Bernard Bober poďakoval kardinálovi Jozefovi Tomkovi za Eucharistické slávenie a vyjadril vďačnosť, že sme mohli prísť sem s relikviou blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorá pochádza z nášho slovenského národa „z našej krvi a z našej kosti“.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom do procesu a do slávnosti blahorečenia zapojení. A ďakujem aj pútnikom zo Slovenska, ktorí prišli Anku sprevádzať na ceste k Svätému otcovi. Uvedomil som si, že táto chvíľa bola jedinečná a neopakovateľná. Nenápadné skromné dievča zo Slovenska sa dostalo k Svätému otcovi natrvalo. Pápež František sa veľmi tešil, keď ju prijímal. Túto správu končím slovami modlitby: Vďaka Ti, Bože, za dar viery a lásky. Amen.

Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej