V piatok 10. 5. počas večernej sv. omše bol v priestoroch kaplnky Veroniky Magerovej inštalovaný relikviár s relikviou Bl. Anny Kolesárovej. Relikviu slávnostne umiestnil postulátor vsdp. JCDr. Marek Ondrej. Jej umiestnením sa tak doplnil komplex relikvií umiestnených v tejto kaplnke, ktorá aj naďalej bude slúžiť na adoračné potreby farnosti a veriacich. Podstavec pod relikviár vyhotovil akad. sochár Martin Kutný. Je dvojfarebný, pričom biela farba „látky” vyjadruje čistotu, nevinnosť a vernosť novej blahoslavenej.