Vo štvrtok 16. mája 2019 po príchode na Slovensko z ďalekého Kazachstanu, kroky o.Pavla Tondru smerovali do Vysokej nad Uhom. Je to kňaz spišskej diecézy, ktorý už osem rokov pôsobí v meste Balchaš v Kazachstane. Koncelebroval svätú omšu pri hlavnom relikviári blahoslavenej Anny Kolesárovej. Počas homílie sa prihovoril mladým z Vranova nad Topľou, ktorí si konali duchovnú obnovu na tomto mieste. Priblížil im život a názory mladých v Kazachstane ako aj svoje pastoračné úlohy. V závere svätej omše si prevzal relikviu bl. Anny z rúk o.Pavla Hudáka, aktora kauzy a rektora Pastoračného centra Anny Kolesárovej. Zastavil sa na modlitbu aj pri hrobe blahoslavenej ako aj v Pastoračnom centre Domček. Po pár dňovom pobyte na Slovensku sa vracia späť na svoje pôsobisko už s relikviou novej blahoslavenej. Ako vyjadril, je veľmi rád, že tam bude môcť priblížiť túto blahoslavenú miestnej mládeži ako aj ostatným veriacim a verí, že aj na jej príhovor sa budú diať zázraky v srdciach ľudí.