sviece

Zamyslenia k duchovnej príprave na blahorečenie Anny Kolesárovej, mučenice čistoty

Tieto zamyslenia vznikli pri príležitosti blahorečenia, Božej služobnice, Anny Kolesárovej, mučenice čistoty z Vysokej nad Uhom. Ich zámerom je snaha prepísať posolstvo jej života do riadkov súčasnej kultúry i spoločnosti, aby sa aj v týchto časoch stalo povzbudením, námetom i príkladom pre mnohých. Chcú nadviazať na prácu a zameranie Domčeka, ktorý už niekoľko rokov stráži pamiatku na túto „perlu východného Slovenska“ a ešte viac rozvinúť túto prácu v perspektíve Božieho slova i aktuálnych problémov našej doby. Nech sa stanú požehnaním pre všetkých, ktorí nájdu silu zastaviť sa vo svojom živote, ochotu zamyslieť sa nad Božím plánom v ňom a začnú sa utiekať  k Bohu, darcovi života, spolu s Ankou.

Zamyslenia nájdeš v časti Blahorečenie – Duchovná príprava. Autorom zamyslení je ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov.

Comments are closed.