V Košiciach zapečatili relikviár s ostatkami Anny Kolesárovej

Košice / V Košiciach v utorok 28. 8. 2018 zapečatili relikviár s ostatkami Božej služobnice Anny Kolesárovej, ktorú v sobotu vyhlásia za blahoslavenú. Po modlitbe vložil do schránky, ktorá bola vložená do relikviára niekoľko ulomkov z ostatkov božej služobnice JCDr. Marek Ondrej - prokurátor a advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty. Relikviár zapečatil košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Prítomní boli pomocný košický biskup Marek Forgáč, riaditeľ biskupského úradu Ján Urban a sekretár arcibiskupa Jozef Kmec.

Pozostatky tela Anny Kolesárovej budú uložené do dvoch relikviárov – jeden bude v Katedrále sv. Alžbetty v Košiciach a druhý v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Na hlavnej slávnosti blahorečenia, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018, to bude relikviár, ktorý bude vyrobený zo striebra. Jeho príprava trvala niekoľko mesiacov. Autorom je šperkár Marek Husovský. Relikviár je v tvare srdca - ako symbol obety a lásky, po ktorej túži každé ľudské srdce. Má priemer asi pol metra.

Srdce má v strede perlu, cez ktorú sa dá pozrieť dovnútra a vidieť ostatky Anky Kolesárovej. Annino utrpenie znázorňuje horná časť srdca v podobe konárikov podobajúcich sa Kristovej třnovej korune. Dolná plná časť srdca vyjadruje zaobalenie Božou láskou. Okolo perly je venček ako symbol čistoty.

V hornej časti venčeka sú tri margarétky, ktoré znázorňujú mladosť a chuť žiť. V ich strede sú vsadené ďalšie Ankine relikvie - a to tri zrnká z jej ruženca, ktoré sa našli v hrobe. Našli sa spojené. Je to symbolika modlitby troch Zdravasov, ktoré sa modlievajú na pútiach vo Vysokej nad Uhom - za múdrosť v povolaní, za čistotu a za živú vieru. Margarétky majú spolu 53 lupienkov - ako je zdravasov v ruženci.

Relikviár je vsadený do kameňa - vápenca, ktorý bol nájdený v prírode ako súčasť vydutého morského dna. Tento kameň znázorňuje ulitu pre túto vzácnu perlu.

Relikvie novej blahoslavenej budú hneď po skončení svätej omše blahorečenia v sobotu 1. septembra vystavené pre veriacich na verejnú úctu na mieste vedľa štadióna. V nedeľu 2. septembra ich počas ďakovnej svätej omše uložia k bočnému oltára sv. Jozefa v Katedrále sv. Alžbety. Ďakovnú slávnosť vo Vysokej nad Uhom s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita v nedeľu 30. septembra 2018 so začiatkom o 10:00 h v kostole Sedembolestnej Panny Márie.

Comments are closed.