ilustracne

Štvrtá pútnická sobota 16. február 2019 vo Vysokej nad Uhom

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 16.2.2019 vo Vysokej nad Uhom s nasledovným programom:

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.
16.00 – Krížová cesta za rodiny – Modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Malčice s pánom farárom Mgr. Martinom Ferčákom.
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Povedie ružencové bratstvo z farnosti Vojčice s pánom farárom JCLic. Petrom Šalagovičom.
18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Štefan Novotný, PhD. rektor kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.

Hudobne bude svätú omšu a adoráciu doprevádzať detský zbor Angelino z farnosti Trebišov.

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci.

V marci bude 16.3.2019.

Comments are closed.