IMG_0324

Nebo sa dotklo zeme

V nedeľu 30. augusta 2020 prebiehali oslavy druhého výročia blahorečenia Anny Kolesárovej. Začali sme večeradlom, ktoré viedlo spoločenstvo Fatima z Košíc. Svätú omšu celebroval nový správca farnosti otec Marcel Jurč. Ako bývalý riaditeľ Univerzitného pastoračného centra v Košiciach má blízko k mladým. Povzbudil všetkých pútnikov k mladosti ducha, aby sme boli
pripravení vstúpiť do neba ako Anka.
Počas svätej omše bol požehnaný obraz blahoslavenej Anky Kolesárovej od Mgr. Art. Dariny Gladišovej s názvom Hostia svätej čistoty. Podrobný opis diela nájdete tu.
Popoludňajší program patril svedectvám o Božej milosti prúdiacej do života ľudí na príhovor blahoslavenej Anky. Pomodlili sme sa aj Korunku k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Celý program nás hudbou sprevádzali mládežnícky spevokol pod vedením Zuzky a heligonkárka Vlasta Mudríková s Jozefom Opatovským a kapelou. Prežili sme nádherný program plný duchovnej radosti a Božieho pokoja. Tak ako na slávnosti blahorečenia sa nebo dotklo zeme, tak aj teraz.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k oslave blahorečenia Anky Kolesárovej.
S úctou a vďakou otec Pavol.

Comments are closed.