obraz_Hostia

Obraz Hostia svätej čistoty

Predstavenie obrazu: Obraz blahoslavenej Anky Kolesárovej
HOSTIA SANCTAE CASTITATIS – HOSTIA SVÄTEJ ČISTOTY
Autorka obrazu: Mgr. Art. Darina Gladišová
Rok namaľovania: 2020
Východiskom namaľovania obrazu bol tento zápis dekana Antona Lukáča v matrike zosnulých zo dňa 29. novembra 1944.
Keďže sa nezachovali kvalitné fotografie Anky Kolesárovej, v budúcnosti sa preto nevyhneme jej rôznym interpretáciám. Pre šírenie úcty k blahoslavenej Anke Kolesárovej však nie je ani taká podstatná jej vonkajšia podoba, ako skôr vnútorná, ktorou je svedectvo života, lásky a obety. Boh nás všetkých pozýva k láske, ktorá je ochotná sa obetovať, tak ako to urobil Ježiš Kristus a stal sa prítomným v Eucharistii.
Opis diela:
Jadrom celej kompozície je svätá Eucharistia.
Symbolika spojenia Ankinho srdca a Hostie je vyjadrením toho, že Kristus bol v nej prítomný, keďže len krátko pred smrťou Ho prijala do srdca.
Poloha rúk naznačuje Ankinu odvahu, s akou si chráni svoju nevinnosť a čistotu srdca pred znesvätením chrámu Ducha svätého v nej.
Červená ruža na jej hrudi vyjadruje Ankinu obetu, v ktorej je zahrnutá láska, krása, milosť, nádej a radosť z odpustenia, ktoré nachádzame v sviatostnom spojení s Bohom.
Celá kompozícia je ladená do teplých farebných tónov.
Od červenej, ktorá vyjadruje oheň Ducha svätého, lásku a ochranu Boha otca.
Žltá, svetložltá až biela – čistotu, vznešenosť a prechod do nebeskej blaženosti.
Biela farba šiat – úprimnosť, jednoduchosť.
Bosé nohy – poníženosť, pokoru, skromnosť.
Biele ruže – svätosť.
Venček zo šestnástich sedmokrások, po obvode aureoly znázorňuje počet dožitých rokov blahoslavenej Anky Kolesárovej.
Kvietky sa jemne sfarbujú do červena – posledná, najčervenšia, naznačuje jej mučenícku smrť.
Zároveň sa tu ponúka symbolika s venčekom Božej slávy.
Vlasy voľne splývajú k ramenám a môžu vyjadrovať symboliku závoja – zasvätenia sa.
Zlatá korunka jemne vsadená do vlasov vyjadruje Ankinu vernosť a oddanosť Bohu.
Do korunky sú vložené tri zrniečka z Ankinho ruženca vyjadrujúce spiritualitu troch Zdravasov, ktoré sa už dvadsať rokov modlia mladí a rodinky pri jej hrobe – za srdce múdre, čisté a milujúce.
Posolstvo obrazu pre nás:
Boh zo svojej lásky nevylučuje nikoho.
V Jeho milosrdnej a odpúšťajúcej láske môže každý nájsť stratenú dôstojnosť a čistotu srdca, bez ohľadu na rozdielnosť našich životných príbehov. A to je dôvod veľkej radosti, ku ktorej nás Boh
všetkých pozýva aj prostredníctvom blahoslavenej Anky Kolesárovej.
Obraz bol požehnaný počas osláv druhého výročia blahorečenia Anky Kolesárovej 30. augusta 2020. Ďakujeme autorke Darine Gladišovej za nádherné dielo.

Comments are closed.