MODLITBA ZA SVÄTOREČENIE BOŽEJ SLUŽOBNICE ANNY KOLESÁROVEJ

ŠPIRITUALITA TROCH ZDRAVASOV

Nebeský Otče,
Anna Kolesárová
ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo o bohatstve
vnútornej krásy každého človeka
a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby
(teraz prednes svoje prosby...)

a daj, aby sme ju mohli
uctievať na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
Hlavná 28 
041 83 Košice

Nihil obstat
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Imprimatur
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 320/18

1. ZA DAR POVOLANIA A ROZHODOVANIA SA PODĽA BOŽEJ VÔLE.

 V mladosti sa  odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité, vedieť rozlišovať čo je a čo nie je správne a  spoznať svoju cestu v Božom pláne.

2. ZA ČISTOTU.

 Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných . V čistote myšlienok, slov a skutkov je sloboda, radosť, pokoj, viera, nádej a láska

3. ZA VERNOSŤ BOHU A JEHO RADOSTNÉMU POSOLSTVU.

 Mnohokrát prežívame krízy viery.  Viera ja skúšaná rozumom, ktorý žiada dôkazy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.

viac o špiritualite troch zdravasov...

KRÍŽOVA CESTA S ANKOU

Krížova cesta s Ankou na stiahnutie

 (autorka: Mgr. Vierka Urigová, 2018)

Nebeský Otec, Ty nám v živote ukazuješ mnoho vzorov svätého života. Najdokonalejším z nich je a stále bude Ježiš, Tvoj Jednorodený Syn. Chceme si v tejto chvíli priblížiť životnú cestu Anky Kolesárovej. Skončila svoj život skoro a neuberala sa smerom, na aký sme bežne zvyknutí. Napriek tomu Anka nikdy nebola na tejto ceste sama. Svoje problémy a rany vložila do Ježišových rán. On ich premenil svojou láskou. Vďaka Ankinej odvahe a odovzdanosti sme aj my povzbudení ku zmene. Nebeský Otče, pomôž nám meniť sa a kráčať po cestách, mnohokrát krížových, ruka v ruke s Ježišom a s Ankou.


 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Od narodenia zomierame, taký je prirodzený cyklus života. Každý ma svoj čas. Avšak niekedy to príde skôr než by sme si želali. Často vnímame smrť ako nespravodlivú. V niektorých prípadoch ide naozaj o skutočnú neprávosť. Ježiš – nevinný, a predsa odsúdený na predčasnú smrť. Anka Kolesárová, mladé 16-ročné dievča so životom pred sebou. S plánmi a snami. Slabosť jedného vojaka všetko zmenila...

Pane Ježišu, zverujeme Ti všetky situácie, v ktorých sme boli alebo ešte len budeme nespravodlivo odsúdení alebo posudzovaní inými. Prosíme za všetkých predčasne odsúdených zomrieť – od nenarodených detí až  po nedobrovoľné obete ľudskej zloby a hriechu. Posilni nás v odvahe kráčať ďalej aj napriek nepriaznivým situáciám, aby sme, podobne ako Anka, boli svedectvom Tvojej lásky a dobroty všade, kde budeme.


 1. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Tak často sa mu vzpierame. Kríž v podobe choroby, bolesti, opustenosti či nepochopenia je pre nás neustále nepochopeným tajomstvom. Anka ho zažila priskoro – ako 10-ročná prišla o mamu, predčasne prebrala zodpovednosť za chod domácnosti, zažila vojnu so všetkými jej nástrahami, ktorým sa nakoniec ani neubránila. Toľkokrát reptáme, keď niekto alebo niečo zmení naše plány. Cítime sa podrazení, oklamaní...

Pane Ježišu, Tvoj život i život Anky je svedectvom lásky, ktorá na nikoho nezabúda a ktorá aj zlé premieňa na dobré. Prosíme o múdrosť srdca a pokoru, aby sme dokázali prijímať aj to, čo sa nám nepáči a čo nám nie je príjemné. Vyprosujeme si nádej, ktorá nám nedovolí zabudnúť na to, že Boh je vždy s nami.


 1. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Kríž je priťažký. Ježiš sa ocitá pri zemi. Medzi mnohými, a predsa sám. Nikto nemôže precítiť to, čo prežíva. Anka musela tiež veľakrát cítiť podobnú osamelosť. Mnohí s ňou súcitili, ale každý sa potom prirodzene vrátil k svojmu životu a úlohám v ňom. Pamätáš, ako ťa bolelo, keď si nenašiel pochopenie a podporu? Možno si dostal rady a povzbudenia, ale niekto ti chýbal. Stačilo, aby bol iba pri tebe. Len tak, bez slov.

Pane Ježišu, prosíme o povzbudenie pre všetkých, vrátane nás, ktorí sa cítia sami, opustení či nepochopení. Mnohokrát je to rozhodujúci moment, keď si môžeme uvedomiť, že Boh je nám veľmi blízko, hoci navonok prežívame opak.


 1. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

Všetci potrebujeme matku a dotyk materinského tepla. Nemusí ísť iba o vlastnú mamu. Každý z nás, či si to chce priznať alebo nie, má blízko Pannu Máriu. Stála pri Ježišovi, svojím spôsobom niesla kríž spolu s ním. Bola oporou a vzorom aj Anke, ktorá sa na ňu v dôvere obracala. Aj Anka, hoc sama ešte matkou nebola, poskytovala lásku a blízkosť ľuďom okolo seba.

Pane Ježišu, prosíme, stoj pri tých, ktorým chýba zažívanie materinskej lásky. Uč ich prijímať lásku od našej spoločnej nebeskej Mamy a pošli im do cesty ľudí, ktorí by im tento chýbajúci cit vedeli vynahradiť. Pomáhaj nám byť citlivými na volanie opustených sŕdc.


 1. Šimon pomáha niesť Ježišovi kríž

Boh je dobrý. Nikdy nás nenechá samých. Niekedy si použije ľudí, ktorí ani sami netušia, že pomáhajú. Na Ježišovej i na Ankinej ceste môžeme vidieť, že Boh má náš život vo svojich rukách, nech by bol akokoľvek ťažký, bolestivý či neistý.

Pane Ježišu, uč nás prijímať pomoc od iných a vidieť v tom Božiu ruku, ktorá nás nesie a neopustí. Vyprosujeme si, aby v nás táto nádej a dôvera nikdy nezhasla.


 1. Veronika podáva Ježišovi šatku

Medzi nami sú ľudia, ktorí sú vnímavejší na bolesť iných. Možno si sami prešli podobným utrpením, vďaka čomu nadobudli dar súcitu a dobrotivej lásky. Sú to anjeli v ľudskej podobe. Anka dokázala vycítiť, kto čo potrebuje a zároveň k nej boli posielaní aj ľudia, vrátane kňaza, ktorí sa k nej aj v jej utrpení dokázali priblížiť.

Pane Ježišu, prosíme o otvorené oči srdca, aby sme vedeli takýchto ľudí v našom živote rozpoznať a byť za nich vďační. Zbav nás pokušenia myslieť si, že Boh sa nám vzdialil. Posilňuj nás v takej obetavej láske, ktorá nás naučí všímať si potreby iných.


 1. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Akoby jeden pád nestačil. Síl ubúda, nádeje tiež. Cesta akoby nemala konca. Ježiš sa nevzdáva, vstáva a ide ďalej. Anka podobne. Dočasná ťažká situácia v jej živote nedokázala zakryť cieľ, ktorý mala Anka stále v srdci. Odkiaľ v sebe mali toľkú silu? Z Lásky, ktorá si nás vryla do dlaní.

Pane Ježišu, vyprosujeme si trpezlivosť ísť a nevzdávať sa. Prosíme za všetkých, ktorí trpia na tele i na duši a majú chuť všetko vzdať. Nikdy ich nenechaj samých a pomôž im objaviť radostnú nádej z večného života.


 1. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Ani Pán Ježiš a ani Anka nehundrali na svoj osud, nezlorečili iným a nevinili ani Boha. Ich vnútro sa možno vzpieralo a trpelo, ale istota Božej lásky im nedovolila vystúpiť z cesty. Vo svojej bolesti dokázali myslieť na iných a modliť sa za nich.

Pane Ježišu, prosíme o silu neodvrátiť sa od Boha, ale s pokorou svedčiť o Jeho vernosti – v dobrom i zlom. Boh je verný a my túžime po tom, aby sme mu vernosť vedeli úprimne opätovať. Aj na našich vlastných krížových cestách. Pane Ježišu, pomôž nám ostať vernými deťmi svojho Otca.


 1. Pán Ježiš padá po tretí raz

Zlo nemá konca. Pokoruje do vyčerpania. Bez podpory a v samote so svojím krížom. Anka dobre vedela, čo je to kríž. Poznala jeho ťažobu i horkosť. Keď trpí nevinnosť, je tak ťažké pochopiť to. A prijať ešte ťažšie.

Pane Ježišu, pri tomto zastavení chceme zvlášť myslieť na tých, ktorí trpia úplne nevinne. Ich utrpenie je často prekážkou k prehĺbeniu viery u mnohých ľudí. Potrebujeme silu veriť aj napriek tomu, že nerozumieme. Pane, veríme, ale pomôž našej nevere.


 1. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Potupa tela a ľudskej dôstojnosti. Ako to bolí, keď nás vyzlečú pre inými, a to nielen zo šiat. Stáť nahí, vo svojej slabosti a nedokonalosti, zasiahnutí na najcitlivejšom mieste. Je to možno už len krôčik k duchovnej smrti. Anka, skrývajúca svoje telo do nepríťažlivého vonkajšieho odevu, dokázala uchrániť krásu nielen svojho mladého tela, ale najmä čistého srdca. Aj za cenu smrti. Zvolila si ju namiesto hriechu a stala sa vzorom pre mnohých.

Pane Ježišu, prosíme za všetky obete v oblasti čistoty a ľudskej dôstojnosti, či už z vlastnej nedokonalosti alebo kvôli slabosti a hriechu iných. Daj im silu odpustiť a kráčať ďalej. Modlíme sa aj za tých, ktorí nechápu, že spôsobujú niečo zlé sebe či iným. Pane, premieňaj ich svojou láskou, aby pochopili, že to, čo robia, nie je správne.


 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Máme doráňané srdcia. Rany spôsobené nami samými, inými alebo len súhrou okolností vedia bolieť. Všetky rany už boli uzdravené ranami Toho, ktorý trpel nevinne. Nevinná obeta Ankinho mladého života už mnohých priviedla k zmene zmýšľania a k obráteniu. Obeta na kríži je mocou proti zlu okolo nás.

Pane Ježišu, prosíme za seba i za všetkých, ktorí trpia. Pomôž nám nestrácať vieru v to, že kríž nie je poslednou zastávkou našej životnej cesty. Modlíme sa za každého, kto sa vďaka Ankinmu svedectvu obety života rozhodne pre zmenu vo svojom živote.


 1. Pán Ježiš umiera

Smrť – istota, ktorej sa skôr či neskôr nevyhne nikto z nás. A predsa sa jej v živote najviac bojíme. Odsúvame myšlienky na ňu, ale ona sa nám dennodenne pripomína. Anke sa tiež mnohokrát v živote pripomenula, ale ani to ju neodtrhlo od Boha. Práve naopak. Anka mala vďaka viere toľko sily, že sa nebála ani vlastnej smrti.

Pane Ježišu, prosíme Ťa o múdrosť vo vzťahu k tajomstvu smrti. Zbav nás prehnaného strachu a pokušenia uveriť tomu, že smrť je koncom všetkého.


 1. Pána Ježiša skladajú z kríža

Nevládne telo, slzy, strach, beznádej, sklamanie...Je vari toto koniec? Zlý nás vie oklamať a presvedčiť nás o tom, že náš život nemá zmysel. Tajomstvo kríža je nám vzdialené. Čo teraz? Strach je často naším krížom. Je to jedna z najúčinnejších zbraní diabla. Čo so mnou bude? Čo bude s tými, čo sú mi zverení? Anke museli tieto otázky určite napadnúť tiež. Ale neostala pri nich. Viera bola silnejšia než strach a pochybnosti.

Pane Ježišu, aj Ty aj Anka ste zažili ťažobu smrteľného strachu, ktorý vás mohol zastaviť a zviesť z cesty. Láska a dôvera Otca vám však dala silu a ochotu prijať všetko, čo vás v živote stretlo. Prosíme o oporu v čase strachu a zúfalstva pre všetkých zomierajúcich. Prosíme o nádej, že Boh je s nami v každej situácii nášho života – od narodenia až po smrť.


 1. Pána Ježiša vkladajú do hrobu

Sám. Ježiš napokon ostáva v hrobe sám, tak ako nakoniec ostane sám aj  každý z nás. Toto však nie je koniec! Kríž v sebe nesie tajomstvo lásky, radosti  a istotu zmŕtvychvstania. V tom je naša nádej. Ján Pavol II. povedal: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ Od prítomných na pohrebe Ankinho otca sme sa dozvedeli, že sa pri doskách jej rakvy objavili drobné živé kvety – symbol lásky, ktorá po nej zostala a ktorá je večná. Láska je jediná vec, ktorá ide s nami až za hrob.

Pane Ježišu, prosíme o odpustenie, že Ti tak málo veríme a často je nám veľa vecí prednejších. Pomôž nám odolávať lákadlám sveta, aby sme sa denne učili vstupovať do hlbšieho vzťahu s naším Otcom. Potrebujeme zažiť radosť, ktorá sa krížom nekončí. Napĺňaj nás stále viac a viac Tvojou láskou, ktorá je našou jedinou istotou.

Záver

Nebeský Otec, skrze kríž a lásku Tvojho Syna si nám získal slobodu a večný život. Daj nech je naša snaha žiť čistú lásku odpoveďou na Tvoju lásku. Ďakujeme za tvoju blízkosť a prosíme, nech tak ako Anka, ktorá zomrela s menami Ježiš, Mária, Jozef na perách, aj my naplno prežívame, že patríme do tvojej rodiny, skrze Krista nášho Pána. Amen.


Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu:

Arcibiskupský úrad
Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
Hlavná 28
041 83 Košice

Nihil obstat
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Imprimatur
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 322/18

DEVIATNIK PRE DOSPIEVAJÚCU MLÁDEŽ

 1. deň

Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 14-16)

V každej dobe sa nájdu ľudia, ktorí sa stanú svetlom pre druhých. Voláme ich svätci, aj keď nie všetci sú za svätých vyhlásení. Takýmto svetlom bola a je aj Anka Kolesárová.
Anka sa narodila vy Vysokej nad Uhom 14. júla 1928. Bolo to obyčajné dievčatko z dediny, ktoré ale naplnilo svoj život tak, že jej život je teraz príkladom pre mnohých mladých. Jednoducho prežívala naplno chvíle radostné aj bolestné a vo všetkom sa nechala viesť Bohom. Dnes mnohí mladí prichádzajú a skutočne oslavujú Boha za to, že v nej nachádzajú vzor čistoty.

Skús si dnes aj ty nájsť chvíľu na to, aby si poďakovala Bohu za to, že ti je blízko aj v tých najobyčajnejších dňoch.


 1. deň

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. (Mt 5, 4)

 Veľmi často je pre nás ťažké prijať bolesť. Robíme všetko pre to, aby sme sa jej zbavili, zatvárame si pred ňou oči. Nechceme zažiť stratu ani ublíženie, nechceme trpieť. A potom nezažívame to, že Boh chce a vie nás potešiť.
Anka zažila veľkú stratu a nedalo sa pred tých zavrieť oči. Keď mala 10 rokov, umrela jej mama na zápal pľúc. Anka nevedela pochopiť, ako má žiť ďalej- takému malému dievčatku veľmi chýbala. Otec jej dodával nádej: mamička sa bude na nás zhora pozerať a modliť sa za nás, aby sme sa tam raz všetci stretli. Jeho hlboká viera jej pomáhala prekonať stratu. A tiež jej modlitba. Nebála sa prosiť Boha, aby jej pomohol prijať túto bolesť a nezatrpknúť.
Každý z nás zažije v živote nejakú ranu, či je to smrť niekoho blízkeho alebo iná strata. Tiež sa pýtame Boha: prečo?

Ale skús dnes na chvíľu zatvoriť oči a povedať Bohu, čo ťa bolí a poprosiť ho o to, aby utíšil tvoju bolesť.


 1. deň

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; (Mt 11, 28-29)

Nebála som sa povinnosti – vedela som, že to je jednoduchá cesta svätosti: robiť to, čo máme na zodpovednosti, z lásky k Bohu. Nič špeciálne, len obyčajné veci: učiť sa, vedieť si uložiť veci, pomáhať druhým.
Strata mamy nebola pre Anku len záležitosťou bolestnou, ale Anka sa tak stala jedinou ženou v rodine a teda na jej mladé ramená padala zodpovednosť za vedenie domácnosti. Kým mamka žila, fungovala ako hodinky. Ale teraz ostala sama. Ďalej však ide cestou jednoduchého plnenia si povinností. Chce to veľa učenlivosti, trpezlivosti a pokory, často si musí pýtať rady, od susedy, od starej mamy, od iných. Nie vždy sa jej darí a keď niečo pokazí, aj keď je jej to ľúto, nemôže sa vzdať. Musí sa snažiť odznova. Postupne sa tak stane šikovnou gazdinkou a veľkou pomocou pre svojho otca.
Nie vždy sme vystavení takej zodpovednosti ako Anka. A preto keď nám niečo nevyjde, rýchlo sa znechutíme. Nechce sa nám to stále znovu skúšať. Vzdáme sa rýchlo.

Ak sa mi nechce, spomeň si dnes na vytrvalosť malej Anky a skús sa dnes nesťažovať na to, čo "musíš" robiť. Urob to z lásky tak dobre, ako vieš.


 1. deň

Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Mt 18,20) 

Mať dobrých priateľov je poklad: spolu snívate, podporujete sa v dobrom, pomáhate si. Keď sa Anka začala starať o domácnosť, nemala toľko času ako jej kamarátky. Ani do školy už nemohla stále prísť. Ale napriek tomu neostávala sama. Kamarátky prišli za ňou. Chýbala im jej priateľská spoločnosť. Spolu sa porozprávať o tom, ako je doma. Niektoré dievčatá trápili hádky medzi rodičmi, iné trpeli kvôli alkoholizmu otca. Niektoré pokukávali už po chlapcoch a všetky snívali o peknej budúcnosti. Aj modlitba či spoločná púť do Klokočova patrili do ich priateľstva.

 Poďakuj dnes Bohu za priateľov a pros ho, aby si mala okolo seba vždy ľudí, ktorí ti budú oporou v živote. Zvlášť si pros aj milosť mať takých priateľov, s ktorými budeš môcť zdieľať aj svoju vieru.


 1. deň

Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. (Mt 6, 33-34)

Ankin život nebol jednoduchý, pretože žila počas vojny. Ale kým bol front ďaleko, život išiel ďalej.  Anka dospela, mala už 16 rokov. Starší brat Miško už rozmýšľal nad ženbou a pokukoval po Ankinej priateľke. A  Anka? Máj pred ich domom bol dôkazom, že je tu nejaký záujemca. Nebolo to zvláštne, veď Anka sa vedela postarať o domácnosť a celé hospodárstvo, ale aj pekne spievať či tancovať na zábave. A hoci bola tichšia, bola srdečná, s každým sa vedela milo porozprávať, či to bolo dieťa či starenka.
Aj my sa niekedy obávame o svoju budúcnosť, či v osobnom živote, či v tom pracovnom.

Ale skús si dnes napísať svoje 3 dobré vlastnosti, vďaka ktorým môžes byť už dnes darom pre druhých. Sú to dary Boha pre teba a pre tvoje okolie. Poďakuj za ne.


 1. deň

Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. (Mt 10,16)

 Keď sa v Ankinej dedine sa  vojnová situácia vyostrila, cítila to celá dedina. Nedalo sa postarať o polia, lebo sa bombardovalo. Front bol blízko a tak strach o úrodu musel bokom. Všetci sa ukrývali do pivníc svojich domov. Anka bola opatrná. Na prvý pohľad bola na nespoznanie. Aby sa chránila, vytiahla staré čierne oblečenie po mame. Dlhá sukňa, vlasy do drdola a šatka, hrubé čižmy – nevyzerala ako 16-ročné dievča, ale ako 30-ročná vydatá žena. Nechcela provokovať vojakov, ktorí sa pohybovali po dedine a ako o vydatú ženu by sa o ňu nazaujímali.
Keď nás Pán vyzýva k opatrnosti, hovorí aj o tom, aby sme vedeli vnímať situáciu okolo seba a učili a z nej.   To sa môže diať práve pri večernom spytovaní svedomia.

Skús si dnes večer nájsť čas na to, aby si si zhodnotil deň a napíš si 1 vec, ktorú ťa dnešný deň Boh naučil.


 1. deň

Ježiš povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Jn 6, 35)

Situácia vo Vysokej nad Uhom bola vážna. Front bol blízko. Cez deň nik nevychádzal von. Pán farár však chcel dať svojim farníkom možnosť vyspovedať sa. Z úst do úst sa šírilo, že večer v pondelok príde pán farár do kostola spovedať, aby mohli prijať posilu: Pána Ježiša v Eucharistii. Aj Anka využila túto príležitosť. V ťažkej situácii bola pre ňu i pre všetkých útechou možnosť prijať Ježiša v Eucharistii. Anka bola posilnená a pripravená.

Pri Eucharistii nás Ježiš napĺňa svojím svetlom a silou. Keď ho prijímame, sýti našu dušu. Nájdi si dnes čas na svätú omšu alebo na modlitbu pred Eucharistiou.


 1. deň

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. (Jn15,13)

Anka bola posilnená včerajším stretnutím s Pánom v Eucharistii. Deň po spovediach sa stále všetci ukrývali v pivniciach, aj keď Nemci už z dediny ušli. Do dediny však prichádzali ruskí vojaci- osloboditelia. Bohužiaľ, svoje víťazstvo oslávili alkoholom. Jeden z týchto vojakov vstúpil do domu Kolesárovcov. Otec povzbudil Anku, aby mu podala niečo na jedenie. Ale vojak si v tom uvedomil, že pod čiernymi šatami sa skrýva mladé dievča. Začal Anku ťahať von. Hrozil jej, že ak sa mu neoddá, zastrelí ju. Ona však nesúhlasila, vytrhla sa mu z rúk a skočila do pivnice. Vojak za ňou. Namieril na ňu automat a povedal: "Rozlúč sa s otcom!" Dievča vykríklo: "Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!" Vtom vojak uskutočnil svoju hrozbu a vypálil dve rany.

Dnes sa pomodli za človeka, ktorý potrebuje tvoje modlitby najviac.


 1. deň

Citát na obrázok: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. (Jn 15,16)

Ankina smrť zmiatla celú dedinu. Mali oslavovať slobodu po vojne a zrazu takáto nečakaná smrť. Priateľky sa tešili, že sa po týždňoch v úkrytoch zvítajú a všetko si vyrozprávajú...táto správa bola pre ne šokom.  Nasledoval rýchly pohreb, aby nevznikli problémy s ruským vojskom. Pán farár, ktorý sa o smrti Anky dopočul, prišiel a nechal si všetko vyrozprávať. Potom dojatý napísal do matriky: obeť svätej čistoty. To je poslanie Anky stále. Jej život má byť svetlom pre nás, aby sme odvážne zápasili o Boha v našom srdci.
Dnes sa končí náš deviatnik. Ankin život bol prepojený so stálou túžbou uchovať si čisté srdce. Nie vždy sa to každému darí. Ale Boh chce stáť v tejto snahe pri nás, aj keby sme padali.

Skús si dnes vymodliť vliatu čnosť čistoty: keď si slabý, keď si v pokušeniach, aby ťa Boh posilňoval a chránil pred hriechom: "Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť." (Ex14,14)

(Autorka: s. Marta Baňasová FMA, 2018)

KAPLNKA

Modlíme sa za tieto úmysly:

Za svätorečenie Anky Kolesárovej.

 • Za vízie a rozvoj Pastoračného centra Anky Kolesárovej.
 • Za vnuknutia Ducha Svätého v pastoračných aktivitách.
 • Za tých, ktorí prosia o pomoc na príhovor Anky.
 • Za Arcidiecézne centrum pre rodiny a Inštitút rodiny.
 • Za manželstvá a rodiny v kríze.
 • Za mladých, ktorí stratili zmysel života.
 • Za čisté vzťahy mladých.
 • Za Prolife aktivity.
 • Za matky, ktoré sa rozhodujú pre potrat.
 • Za lekárov a personál v potratovom priemysle.
 • Za projekt Ráchelina vinica.
 • Za kňazský seminár.
 • Za nove duchovne povolania.
 • Za dobrovoľníkov a dobrodincov.
 • Za potreby diecézy.
 • Za vaše osobne úmysly. (môžete nám napísať svoj konkrétny úmysel na domcek@domcek.org)