Logo „Anna Kolesárová“

Košice 16.mája -
Myšlienka loga pre príležitosť blahorečenia Anny Kolesárovej
vznikla zo základnej požiadavky pokúsiť sa spojiť jej meno
v oficiálnom znení „Anna“ so zaužívaným, obľúbeným a pre
Autor loga: Ing. Anton Vaľko

Comments are closed.