domcek

Ako vzniklo logo Domčeka?

Na 36. púti radosti bol vyhlásený konkurz na vytvorenie loga. Prostredníctvom emailu prišlo niekoľko dobrých návrhov, ale žiaden z nich neobsahoval všetko, čo sa ním žiadalo vyjadriť. Napokon sa zrodila myšlienka vytvoriť ho spoločne,  s použitím prvkov zo zaslaných návrhov. Tvorcovia si názorne načrtli dom, a keď doň povkladali jednotlivé symbolické prvky, logo bolo na svete:-)

Vysvetlenie použitých symbolov:

DOMČEK a jeho symboly:

  • D – prvé písmeno – domov
  • O –  je zašifrované v kvete. Kvet je symbolom čistoty, krásy, vďačnosti. Je to aj symbol kvetov na Ankinom pamätníku.
  • M – je zväčšené a vyjadruje spiritualitu troch Zdravasov, ktoré sa modlíme pri Ankinom hrobe.
  • Č –  je vytvorené zo smajlíka, čo predstavuje radosť z čistého srdca (Púte radosti).
  • E – písmeno – evanjelizácia
  • K – má zvislú čiaru predlženú, ktorá sa so strechou pretína a tak vytvára kríž.
  • Strecha – symbolizuje spoločenstvo, prijatie.

Comments are closed.