20vyrocie

Dvadsiate výročie putovania k Anke (1999 – 2019)

  1. mája 2019 uplynulo 20 rokov od prvej Púte radosti, ktorá sa konala na tému:  „Krása mužnosti “ s podtitulom „Jozef – muž spravodlivý“.

 Toto výročie sme si  uvedomili a v kaplnke Božej múdrosti v Domčeku sme ďakovali, zvlášť v tento deň. Otec Pavol Hudák, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach spolu s mladými nadšencami zorganizoval historicky prvú púť radosti do rodiska dnes už blahoslavenej Anky. Dnes ako rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej pri tomto 20. výročí ďakuje slovami: „Chcem poďakovať všetkým účastníkom 1. púte radosti, ktorých bolo cca 220, že naštartovali toto putovanie k Anke.“

 Odvtedy toto milostivé miesto navštívili desiatky tisíc mladých a rodín a neodišli naprázdno. Najprv putovali k jej hrobu, teraz po slávnosti blahorečenia, ktoré bolo 1. septembra 2018 putujú už do kostola Sedembolestnej Panny Márie k relikviám novej blahoslavenej.

Vo Vysokej nad Uhom sa stretávajú pútnici ohlásení aj tí náhodní. „Boh je tu veľmi štedrý. Prvý máj je nielen deň pracovného pokoja, ale pre toto miesto aj dátum, kedy sa odštartovalo putovanie k Anke na sv. Jozefa, robotníka a teraz je to čas, kedy sa nachádzame v záverečnej fáze dokončovania Domu sv. Jozefa“, povedal ďalej rektor. Prosíme patróna sv. Jozefa o milosť ochrany a pomoci. Nech sv. Jozef ochranca panien a vzor mužnosti je stálym patrónom tohto miesta.

 A čo povedali účastníci, ktorí priputovali k Anke? Tu je zopár myšlienok z ich spätných väzieb:

  • Ďakujem Bohu, že ma zaviedol na toto miesto.
  • Boh je nesmierne úžasný. Vďaka mu za toto dielo, ktoré koná vo Vysokej nad Uhom na mieste, kde sa narodila, žila i mučenícky zomrela Anka.
  • Bolo tu krásne, cítiť tu prijatie, úprimné úsmevy a lásku aj od cudzích ľudí.
  • Zažila som tu super spoločenstvo a ďakujem za krásny i obohacujúci čas.
  • Povzbudila ma energia a odhodlanie miestnych kňazov v práci s mládežou.
  • Ďakujem vám, že ma ťaháte bližšie k Bohu.
  • Dalo mi to viac ako som čakala.
  • To, čo sa tu deje je Boží plán.
  • Nech vám Boh žehná a dá veľa sily a odvahy ísť ďalej a rozvíjať toto Ankine miesto.

Comments are closed.