IMG_7137

ŽIVÉ VYSIELANIE SV. OMŠÍ A ĎALSIEHO DUCHOVNÉHO PROGRAMU Z RODNEJ FARNOSTI BL. ANNY

Farnosť Pavlovce nad Uhom je rodnou farnosťou bl. Anny Kolesárovej, rodáčky z filiálnej obce Vysoká nad Uhom, nového pútnického miesta Košickej arcidiecézy. Ak by ste sa chceli spojiť s nami pri sv. omšiach, modlitbách a ďalšom duchovnom programe, pozývame vás sledovať každodenný živý prenos z farského kostola v Pavlovciach nad Uhom. Sv. omše sa počas tohto obdobia slúžia hlavne vo farských kostoloch. Viac informácii o vysielanom programe nájdete na našej farskej internetovej stránke. Túto možnosť živého vysielania pravdepodobne využijeme aj v budúcnosti pri pútnickom programe.

VYPROSUJEME VÁM POŽEHNANÝ VEĽKÝ TÝŽDEŇ A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE.
Slavomír Bakoň, farár

Comments are closed.