IMG_8073

Vzácna návšteva z Vatikánu v Domčeku

V utorok 16. marca sme mali v Domčeku vzácnu návševu. Prišli k nám Dr. Jurij Tichovlis, regionálny koordinátor pre východnú Európu a strednú Áziu sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre intergálny ľudský rozvoj vo Vatikáne, spolu s  Mons. Andirym Yevchukom, z Apoštolskej nunciatúry na Slovensku. Obaja sú pôvodom z Ukrajiny. Doprevádzal ich a zároveň tlmočil HELic. Mgr. Martin Mráz, kancelár biskupského úradu, tajomník a sekretár Košickej eparchie. S radosťou sme ich prijali vo večerných hodinách v Domčeku medzi dobrovoľníkmi. 

Priniesli nám pozdrav od svätého Otca Františka a slová vďačnosti a povzbudenia, ktoré nám veľmi dobre padli. Krátko sme im predstavili toto pútnicke miesto, priblížili príbeh blahoslavenej Anky Kolesárovej a ukázali priestory Domčeka. V kaplnke si uctili relikviu 1. stupňa blahoslavenej Anky. Cez ich slová sme priam pocítili blízkosť Svätého Otca a odovzdali sme mu pozdravy z Domčeka Anky Kolesárovej. 

Cirkev je vždy nastavená pomáhať núdznym, pretože v núdznych trpí sám Kristus. V nich ho môžeme stretnúť a prejaviť mu lásku.  Pápež František ako viditeľná hlava Cirkvi je tu s nami v našich starostiach a spolu s nami slúži tým, ktorí najviac potrebujú našu pomoc. Priateľskosť Svätého Otca je pre nás povzbudením a učí nás byť priateľskými voči ľuďom. Duch mladosti sa má prejavovať radosťou z úprimného a čistého srdca. Dejiny sveta vytvárajú nie národy, ale osobnosti. Sme svedkami toho, aký veľký vplyv môže mať jeden človek na životy miliónov ľudí. Nebojme sa byť jedineční, nebojme sa veriť Bohu, že On môže aj cez nás robiť nemožné.  Odovzdajme mu svoj život, nech v nás  a cez nás žije a koná On sám. Jeden príbeh ovplyvňuje príbehy mnohých. 

Aktuálne náš Domček denne prikrýva cez 80 dobrovoľníkov, ktorí sú v rozličných službách na hraniciach Veľké Slemence a Vyšné Nemecké, v multifunkčnom veľkokapacitnom centre pomoci utečencom v Michalovciach a v Pastoračnom centre Anny Kolesárovej. 

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Comments are closed.