IMG_8419

Venček bl.Anky za zneužívané deti

Milí priatelia, veľmi sa tešíme, že vám môžeme odovzdať radostnú správu o schválení novej modlitby na príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej. Je to Venček bl. Anky za zneužívané deti. Pribudol nám ďalší klenot do pokladnice modlitieb na príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej. Jej charizmou je práve táto oblasť zranených, ubolených, zneužitých a znásilnených ľudí. Máme svedectvá o tom, že už viacerí boli na príhovor blahoslavenej Anky z týchto zranení uzdravení. Prajeme všetkým vám, aby ste pri tejto modlitbe mohli pocítiť krásu a silu Ježišovej lásky, ktorou uzdravuje každého človeka, ktorý po tom túži a celkom sa Mu odovzdá. Modlíme sa srdcom s vierou a láskou, aby sme vyprosovali milosti uzdravenia pre deti, mládež a pre všetkých, ktorým bolo takto ublížené. K tomu vám žehnáme. Otec Pavol a otec Tomáš.

Čoskoro bude venček bl. Anky aj v tlačenej podobe.

Modlitba VENČEK BL. ANKY ZA ZNEUŽÍVANÉ DETI

Comments are closed.