ŠPIRITUALITA TROCH ZDRAVASOV

1. ZA DAR POVOLANIA A ROZHODOVANIA SA PODĽA BOŽEJ VÔLE.

 

Mladí vo svojom veku prežívajú rozhodnutia, ktoré majú obrovský ba možno aj najväčší dopad na celý ich život. Či je to voľba dobrej školy, povolania, zamestnania, tých pravých priateľov, ktorí ovplyvňujú mladého tvárniteľného človeka, voľba životného partnera pre manželský stav, s ktorým v jednote lásky majú vytvoriť prostredie – teplo domova, v ktorom sa raz uskutočnia tiež dôležité voľby ich detí v reťazci generácií. V mladosti sa  odohrávajú najväčšie rozhodnutia a najviac týchto životných rozhodnutí. Preto je veľmi dôležité, pomôcť mladým rozlišovať čo je a čo nieje správne a pomôcť im spoznať tú ich cestu v Božom pláne.

..Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova...

Nebeská Matka, Ty si dostala to Najkrajšie a Najväčšie povolanie v dejinách ľudstva, povolanie byť matkou Stvoriteľa a s neochvejnou istotou si v pokore prijala Božiu vôľu. Prosíme Ťa vypros nám u svojho Syna dar nášho povolania a nauč nás prijímať s vierou všetko, čo Boh od nás vo svojej prozreteľnosti a láske žiada.

2. ZA ČISTOTU.

 

Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša, do ktorej sa ako do pečatného vosku vtláčajú prvé zážitky mladého človeka, ktorý nesmierne túži spoznávať všetko pre neho doposiaľ nepoznané. Dar sexuality nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske a poznávaní opačného pohlavia. Táto podvedomá sila je veľmi rafinovane a zákerne zneužitá v komerčných plánoch zlej spoločnosti, ktorá si urobila obchod z detskej nevinnosti. Sex sa pre mladých stáva drogou, ktorá vytvára závislosť a berie slobodu, telo sa  stáva predmetom konzumu – nie je milované ale používané a človek stráca svoju dôstojnosť a vlastnú tvár. Vtedy už nemá vedomie daru a nevie byť darom lásky pre iných, preto prichádza o všetko – o slobodu, radosť, pokoj, vieru, nádej a lásku, čiže prestáva žasnúť a stráca zmysel života. Boh opäť  vracia hriešnikom nevinnosť ak ho o to prosia s vierou.

...Zdravas milostiplná, Pán s Tebou....

Nepoškvrnená, Ty si dostala milosť od Boha, Ty spomedzi ľudí najlepšie vieš akú radosť prináša čisté srdce človeku. Stala si sa matkou krásneho milovania. Prosíme Ťa, nauč nás úprimnej a čistej láske, ktorá dokáže človeka urobiť dokonale šťastným a vedie nás k Bohu, našej spáse a ak sme zlyhali, pomôž nám opäť vstať...

3. ZA VERNOSŤ BOHU A JEHO RADOSTNÉMU POSOLSTVU.

 

Pri dospievaní,  ba aj neskôr, keď človek hľadá, prežívanie krízy viery je bežné. Vždy bude viera dospievajúceho a dospelého skúšaná rozumom, ktorý žiada dôkazy. Keďže veriť znamená dúfať, viera obsahuje v sebe aj určitú pochybnosť. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti. Študentka filozofie mi hovorí: Keď som bola malá, žila som naplno. Prečo teraz už neviem žiť naplno? Pýtam sa jej: A si veriaca? Nie, som ateistka. To je tvoj problém. Ak neveríš v nekonečno, ak neveríš v neobmedzenú lásku, nemôžeš sa viac rozvíjať, nemáš nádej a preto budeš stále pociťovať trpkosť obmedzenia. Žiť naplno môžu iba veriaci ľudia.

Matka nádeje, si majákom na modrej oblohe, chrániš svet a jej deti svojou materinskou láskou a vedieš ľudí k svojmu Synovi Spasiteľovi. Ty nás poznáš a vieš akí sme slabí, že často blúdime kvôli slabej viere. Uč nás žiť v Božej prítomnosti, spoznávať Boha v sebe i vôkol seba, nauč nás žasnúť, aby sme prežívali stále vďakyvzdanie Bohu za celý svet.

Comments are closed.