Ďakovnú slávnosť spojenú s uložením relikviára blahoslavenej Anny
Kolesárovej pri kostole vo Vysokej nad Uhom 30. septembra 2018 bude
celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita o 10:00
hod.

Prosíme Vás o registráciu farností, organizovaných skupín i jednotlivcov
a dobrovoľníkov kvôli predbežnému počtu pútnikov a organizačnému
zabezpečeniu parkovania (dobrovoľníkov potrebujeme do viacerých služieb,
Vaše zaradenie Vám v prípade výberu dobrovoľníckej služby zašleme
emailom).

Kňazov, prosíme, aby potvrdili svoju účasť na email: pavlovce.farnost@gmail.com

 Viac informácií ohľadom tejto slávnosti získate na tel.č.: 0918 942 205 alebo na emailovej adrese: pavlovce.farnost@gmail.com