Ďakovnú slávnosť spojenú s uložením relikviára blahoslavenej Anny
Kolesárovej pri kostole vo Vysokej nad Uhom 30. septembra 2018 bude
celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita o 10:00
hod.

Prosíme Vás o registráciu farností, organizovaných skupín i jednotlivcov
a dobrovoľníkov kvôli predbežnému počtu pútnikov a organizačnému
zabezpečeniu parkovania (dobrovoľníkov potrebujeme do viacerých služieb,
Vaše zaradenie Vám v prípade výberu dobrovoľníckej služby zašleme
emailom).

Registrácia prebieha do 23. septembra 2018.