ilustracne

Šiesta pútnická sobota 18. mája 2019 vo Vysokej nad Uhom

Celý program bude prebiehať vonku v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom.

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 18.5.2019 vo Vysokej nad Uhom s nasledovným programom:
15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Milosrdných Sestier sv. Vincenta – Satmárok z Pavloviec nad Uhom.
16.00 – Krížová cesta za rodiny – Modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Dlhé nad Cirochou s pánom farárom Mgr. Michalom Paľovčíkom.
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Pod vedením farnosti Parchovany s pánom farárom Mgr. Ing. Dušanom Lupčom.
18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Peter Fogaš, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.
Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS.
V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci.

Najbližšia bude v júni 15.6.2019.

Viac na:

https://annakolesarova.sk/putnicke-soboty/

alebo na Facebooku:

https://www.facebook.com/AnkaKolesarovaMucenickaCistoty/

 

S pozdravom Slavomír Bakoň, farár Pavlovce nad Uhom

Comments are closed.