The cross is the faith of God.

S krížom v objatí

„On v mnohých mnoho vytrpel: v Ábelovi ho zabili, v Izákovi mu zviazali nohy, v Jakubovi utekal do cudziny, v Jozefovi ho predali, v Mojžišovi vyložili na vodu, v baránkovi bol prebodnutý, v Dávidovi prenasledovaný a v prorokoch pohanený. On si vzal telo z Panny, zavesili ho na drevo, pochovali do zeme, vstal z mŕtvych a vystúpil do nebeských výšin. On je baránok, ktorý nevydal hlas; on je zabitý baránok; on sa narodil z Márie, krásnej ovečky; jeho vzali zo stáda a viedli na zabitie; večer sa obetoval a v noci ho pochovali. Na dreve ho nepolámali a pod zemou nepodľahol rozkladu. On vstal z
mŕtvych a vzkriesil človeka z hlbokého hrobu.“ (z Veľkonočnej homílie biskupa Melitona Sardského)

Ježiš je prítomný v príbehu každého z nás. Zvlášť keď sme pod krížom starostí, chorôb, neistoty, ubližovania a vnútorných rán, osamelosti, nepochopenia, sklamania, prenasledovania. Svojim krížom  vykúpil svet a odovzdal nám ducha lásky. Premohol smrť aby sme sa v jeho mene stali víťazmi.

Prajeme vám hlboké prežitie veľkonočných sviatkov.

Comments are closed.