3-r-stafetoveho-behu

S Ankou za život

Bežecká štafeta Košice – Vysoká nad Uhom, 26. septembra 2020, dĺžka trasy  cca  97 km

Pozývame  Vás na  na 3. ročník štafetového behu  S Ankou za život  s úmyslom obetovať svoj beh za ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Ak dokážeš odbehnúť 5 km, prípadne ďalších 5 km, tak sa pridaj a bež s nami. Môžeš s nami ísť až do Vysokej nad Uhom alebo sa pridať v niektorej obci po trase na akýkoľvek dlhý úsek, ktorý zvládneš. Takisto si behom pripomenieme aj dva roky od  uloženia relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Štart 07:00 h Dóm sv. Alžbety – Košice, Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom

Cieľ – Vysoká nad Uhom – Domček

Počas behu bude zabezpečené občerstvenie, obed, sprievodné vozidlo, večera vo Vysokej nad Uhom.

Svätá omša o 18:00 h  v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Záujemcovia, ktorí sa chcú pridať bližšie informácie na tel. 0904 617 792, alebo mail hornakmarti1313@gmail.com

Propozície

Bežecká štafeta prebieha po hlavných cestách za plnej premávky – účastníci bežia na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou na podujatí.

Korona opatrenia

Počas bežeckej štafety bude k dispozícii  dezinfekcia rúk. Odporúčame všetkým účastníkom, vo  vonkajších priestoroch dodržiavať odstup min 2 metre, pri presunoch vozidlom, odporúčame nosiť rúško, resp. iné prekrytie dýchacích ciest.

Ak by sa neskôr potvrdilo ochorenie COVID-19 u niektorého z účastníkov behu, budeme povinní poskytnúť zoznam účastníkov príslušným orgánom, aby Vás mohli požiadať o testovanie. Pevne veríme, že sa tak nestane. Buďme zodpovední voči sebe aj voči celej spoločnosti.

Comments are closed.