Po slávnosti blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej 1.septembra 2018 nastal čas, kedy aj mnohí kňazi venujúci sa mládeži zatúžili tuto novú blahoslavenú “tínedžerku” priblížiť viac mladým a tak u viacerých bola táto túžba či prosba vypočutá. Relikvia bl.Anky sa dostala aj do Diecézneho centra mládeže Premeny do Važca v spišskej diecéze. A že má aj svoj FB profil, to tiež mnohí nevedeli. No ako inak priblížiť tento vzor jej rovesníkom? Tejto iniciatíve sa podujal Dp. Luboš Laškoty, duchovný správca centra so svojim tímom, ktorí sa snažia čo najviac ponúkať tento vzor čistoty prichádzajúcim a zároveň prosiť tuto nielen FB priateľku ? ale predovšetkým priateľku v nebi o mocný príhovor u Pána.
Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za čistotu mládeže!