Na misijnú nedeľu 20. októbra 2019 prijalo relikviu blahoslavenej Anny Kolesárovej spoločenstvo farníkov v Poprade na sídlisku Juh. Pri svätej omši v kostole sv. Cyrila a Metoda relikviu odovzdal postulátor kauzy svätorečenia Dp. Marek Ondrej tamojšiemu farárovi Dp. Jozefovi Benkovi. Na tejto liturgickej slávnosti bol prítomný aj Dp. Michal Janiga, kaplán, ktorý inicioval príchod relikvie do tohto spoločenstva.