Relikvia vložená do relikviára v tvare ľalie a vložená do oltára v Leviciach - Rybníkoch

V piatok 11. septembra bola slávnostne inštalovaná relikvia ex ossibus blahoslavenej Anky Kolesárovej pri sv. omši o 19.hodine, ktorú celebroval Dp. Marrek Ondrej, postulátor kauzy Anny Kolesárovej.
Na svätej omši boli prítomní aj kňazi a veriaci dekanátu Levice.
Mládež Farnosti Levice - Rybníky sa pripravovala na túto slávnosť deväť dní vopred modlitbu deviatnika a veľkolepým spôsobom tieto relikvie s radosťou a vďačnosťou privítali.
Nech táto nová priateľka a rovesníčka vyprosí u Pána mnoho milostí a silu žiť čisté vzťahy.