Relikvie blahoslavenej Anky Kolesárovej už aj v Poľsku.
Kňaz Jerzy Mondel požiadal Arcibiskupský úrad o relikviu 1.stupňa blahoslavenej Anky Kolesárovej pre Parafiu Rzym.-kat.p.w.Najsw.Serca P.Jezusa v Koszyce Male. Jeho žiadosti bolo vyhovené a tak dňa 3. júna pricestoval do Lendaku, kde si túto relikviu prevzal pri slávnostnej svätej omši. Relikvia bola inštalovaná v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Koszyce Male. Tak si môžu aj poliaci uctiť jej relikviu a prosiť blahoslavenú Annu, mučeníčku čistoty o príhovor.