Veľmi vrelé a vrúcne prijatie relikvie bl. Anky k Bratislave -Vajnoroch
V nedeľu 13. septembra 2020 počas hodovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie.
Farnosť v Bratislave - Vajnoroch veľmi vrelo a vrúcne privítala relikviu bl. Anky Kolesárovej.
V rodisku blahoslaveného Titusa Zemana, kde je umiestnený jeho hlavný relikviár tak odteraz budú aj relikvie tejto mladej 16. ročnej dievčiny, ktorá si volila radšej smrť ako hriech. Nech z neba pomáha a spolu s bl.Titusom bdie nad veriacimi a vyprosuje Božie milosti pre všetkých, ktorí vo Vajnoroch žijú.