Dcéry Panny Márie pomocnice (FMA) – saleziánky juniorky absolvovali 3.-5. februára 2020 duchovnú obnovu vo Vysokej nad Uhom, kde sa mali „zaľúbiť“ a odísť s veľkým darom – relikviami bl. Anky.

Vysokú nad Uhom - miesto rodiska najčerstvejšej slovenskej blahoslavenej Anky Kolesárovej, privítalo v prvých februárových dňoch 9 junioriek a 4 staršie sestry saleziánky. Otec Pavol Hudák venoval svoj čas a veľkodušne sa so sestrami podelil o svoje vnímanie čistej lásky, ako ju pochopil a učil sa v škole blahoslavenej AničkyJ. „Pán nás pozýva mať srdce bláznivé, čisto zamilované, lebo len také srdce sa dáva Pánovi celé, dáva všetko. Preto nám dáva Boh Otec svojho Syna, vášnivého muža, do ktorého sa môžeš zaľúbiť “ vysvetľuje otec Pavol.

Počas necelých troch dní juniorky vo Vysokej navštívili Pastoračné centrum Anky Kolesárovej, farský kostol v Pavlovciach nad Uhom kde prijala krst a sviatosť birmovania, aj kostol Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde Anka prijala aj posledné sv. prijímanie a kde sa nachádza jej hlavný relikviár. Boli aj na cintoríne pri jej hrobe, kde boli uložené Ankine ostatky až do exhumácie v roku 2018.

 „Blahoslavená Anka ma prvý krát oslovila a stále oslovuje svojím jednoduchým, verným a radostným prežívaním každodennosti. Získala si moje srdce hlavne svedectvom ľudí (kňazov, tímakov, dobrovoľníkov...), ktorí žijú v Domčeku vo Vysokej jej odkaz. Každý, kto sem prichádza, tu vždy nájde srdečné rodinné prijatie a atmosféru, ktorá dýcha  láskou. O tej sa tu totiž nielen hovorí, ale predovšetkým sa žije“  s nadšením sa podelila o svoju skúsenosť naša sr. Mária.

V kostole počas sv. omše boli našej provincií slávnostne odovzdané dva veľké dary - relikvie 1.stupňa bl. Anky Kolesárovej – pre provinciálny dom na Slovensku, ktorý prevzala Sr. Monika Skálová a aj pre misiu v Baku, ktorý prevzala  tam žijúca misionárka Slávka Butková, rodáčka z blízkych Pavloviec nad Uhom.