Relikvia v kláštore Dcér sv. Františka Assiského v Bratisleve - Prievoze

Na sviatok mena Panny Márie sa konalo odovzdávanie relikvie bl. Anny Kolesárovej v kaplnke Fatimskej Panny Márie v kláštore sestier františkánok.
Relikvie bl. Anky budú umiestnené pre verejný kult  v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Bratislave - Prievoze.
Rehoľné sestry sa na túto slávnosť pripravovali deviatnikom k bl. Anne Kolesárovej.
Do svojich modlitieb vkladali svoje osobné prosby, potreby rehole ako aj všetkých farníkov a kňazov, ktorí do tohto kostola prichádzajú.