IMG_5203_2

Premenení láskou

Mnohí mladí ľudia si obľúbili blahoslavenú Anku a prijali ju za svoju priateľku. Už roky jej príbeh formuje srdcia k čistote. Budujú zdravé manželstvá a šťastné rodiny. „Blahoslavená Anka je našim pokladom“ hovoria často. „Sme takí radi, že ju máme“ alebo „Ako dobre, že povedala „nie“ tomu vojakovi, inač by sme ju dnes nemali ako blahoslavenú“. Mladí si uvedomujú, že sú výnimoční, jedineční, vnútorne krásni a majú nekonečnú hodnotu. Žiaria radosťou, keď prichádzajú do jej rodiska a k jej relikviám.
Kultúra čistých vzťahov zasiahla srdcia mladých. Človek už nemá pocit samoty, keď túži po čistom vzťahu. Mnohé dievčatá z našich spoločenstiev a farností nosia Ankin prsteň ako prejav túžby po úprimnej čistej láske. Chlapci prijímajú Ankin krížik ako znak odovzdania prijať obetu sebazapierania, aby sa mohli stať ochrancami slabších.

Poďme sa tešiť z ovocia čistých vzťahov. Poďme oslavovať Boha za dar lásky, za vzor Anky a jej blahorečenie. Poďme sa povzbudiť a nanovo objaviť svoje srdcia ako vzácne perly Božieho kráľovstva.

Dnešným dňom začíname deviatnik s bl. Ankou pred 4. výročím jej blahorečenia. Je to milostivý  čas, kedy si môžeme veľa vyprosiť. Odovzdajme svoje úmysly Bohu s nádejou, že na príhovor mladej jednoduchej dievčiny bl. Anky ich Boh vyslyší podľa svojej svätej vôle.

Comments are closed.