ocenenie

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej získalo ocenenie od Fóra života za šírenie úcty ku každému od počatia po prirodzenú smrť.

Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života 2018 v kategórii organizácia prevzal otec Pavol Hudák za Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, ktorého je rektorom. Impulzom k oceneniu tejto organizácie a o. Hudáka je dlhoročná práca v oblasti výchovy mladých ľudí k úcte k životu a čistote vzťahov podľa vzoru Anky Kolesárovej, dievčaťa svätého života, ktorého blahorečenie nedávno schválil pápež František.

Ďalším laureátom v kategórii Slovenská osobnosť sa stala Mária Sabolová in memoriam za statočnosť a mimoriadny materský prejav obetovania vlastného života pre dieťatko, ktoré donosila a porodila napriek svojmu kritickému zdravotnému stavu. Cenu za svoju zosnulú manželku prevzal gréckokatolícky kňaz o. Ján Sabol. „Sme veľmi vďační, že Slovensko a Európa má takú obetavú ženu, ktorá podobne ako MUDr. Anton Neuwirth svojím príkladom života viedla k pravde a úcte k životu od počatia. Je to svedectvo nesmiernej obetavosti a lásky,“ uviedla predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová pri odovzdávaní ceny.

V kategórii Zahraničná osobnosť Fórum života ocenilo lekárku Hannu Klaus, M. D. za úsilie v oblasti ochrany života a jeho dôstojnosti a pri výchove k zodpovednému rodičovstvu. Hanna Klaus zostavila v roku 1980 program venujúci sa výchove mladých k dôstojnej a zodpovednej sexualite s názvom TeenSTAR program, ktorý sa úspešne realizuje v 32 krajinách sveta vrátane Slovenska.

Odovzdávanie ocenení bolo súčasťou konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach, ktorej XX. ročník sa koná v dňoch 23. – 24. marca 2018. Fórum života chce takýmto spôsobom každoročne oceniť ľudí, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o šírenie úcty ku každému človekovi od počatia po prirodzenú smrť.

Prevzaté z http://www.25marec.sk/2018/03/24/cena-antona-neuwirtha-za-ochranu-zivota-2018-uz-ma-svojich-laureatov/

Comments are closed.